Ontslagbrief voor een president


In de V.S. is gekozen voor een tweede impeachment tegen (bijna oud-) president Trump. De belangrijkste reden om aan het einde van zijn ambtstermijn toch nog een aanklacht in te dienen, lijkt het voorkomen dat Trump zich in de toekomst opnieuw verkiesbaar stelt voor de functie van president. De impeachment zal naar verwachting nog lopen als Trump het Witte Huis heeft verlaten. Hoe gaat zo'n aanklacht in zijn werk?

Bron
RTL Nieuws 
Impeachment: zo ontsla je de president van Amerika

Woordenschat
de laan uitsturen - hoogverraad - een affaire - een hoorzitting - een motie - Huis van Afgevaardigden - de senator - het vergrijp

Leerdoel
Ik kan uitleggen om welke redenen een president in de V.S. kan worden weggestuurd en hoe dat in zijn werk gaat.

Opdracht 1 - Vragen
1. Welke manieren kent Nederland om een regering te laten vallen?
2. Om welke redenen kan een president in de V.S. worden weggestuurd?
3. Welke stappen moeten daarvoor worden gezet?
4. Wat wordt bedoeld met een hoorzitting?
5. Wat is het 25e amendement?
6. Wanneer en waarom werd dit amendement bedacht?

Opdracht 2 - Eén minuut paper
Je schrijft na het zien van de video gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.

Opdracht 3 - Doorgeefvragen
Je vormt een groep van drie leerlingen. Je kiest om beurten een begrip uit de video, een tweede leerling bedenkt een vraag bij het begrip, een derde leerling geeft antwoord op de vraag. Je bespreekt vervolgens het antwoord met elkaar en wisselt vervolgens opnieuw van rollen (etc.).