Britten uit de EU


Na het opzienbarende besluit om de EU te verlaten, was het voor de Britten een lange, lange weg om daadwerkelijk weg te gaan. Heel veel data gingen voorbij, zonder dat het hen lukte om goede ´vertrekafspraken´ te maken met de EU.

Bron
NOS op 3
Zo ontstond de moeilijkste politieke scheiding in de EU ooit

Woordenschat
de gemeenschappelijke markt - het referendum - de unie - de bureaucratie - het handelsakkoord

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU wegging

Opdracht 1 - Dobbelen
Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst en de video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst/video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst/video, als daar twijfel over is.

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst en de video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Toets
Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst en de video. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst/video behandelt.