Na de pandemie gaan we los


Uit alle macht houden landen hun economie overeind nu de pandemie handel in heel veel opzichten belemmert. Ondernemingen staan op omvallen, mensen worden werkloos. Experts verwachten op de langere termijn weer economisch herstel, maar verschillen van mening hoe dat zal verlopen.

Bron
NRC
Barsten straks de nieuwe ‘roaring twenties’ los?

Woordenschat
de Zwarte Dood - de Spaanse Griep - de parallel - de roaring twenties - de pestilentie - evidente - het escapisme - de demografie

Leerdoel
Ik kan vertellen hoe de experts denken dat de economie zal herstellen.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat wordt bedoeld met groepsimmuniteit (alinea 3)?
2.Wat wordt bedoeld met het natuurlijke verloop (alinea 3)?
3. Welke fasen in het verdwijnen van de pandemie voorziet de eerste expert (alinea 3-6)? Noem ze en beschrijf ze kort.
4. Waarom wordt een vergelijking gemaakt met de roaring twenties (alinea 6)?
5. Wat wordt bedoeld met de woorden huid, herrie en hosanna (alinea 7)?
6. Een tweede expert vindt de vergelijking van ná de coronapandemie en ná de Spaanse Griep niet terecht. Waarom?
7. Welk belangrijk demografisch verschil ziet hij tussen toen en nu?
8. Hoe gaat de economie volgens hem herstellen?

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Eén minuut paper
Je schrijft na het lezen van de tekst/het zien van de video gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.