Februaristaking


By Pierrette13 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66906890

Op 25 februari wordt bij het Amsterdamse monument De Dokwerker de Februaristaking herdacht. Bij die staking kwamen Amsterdammers in verzet tegen de razzia's van de Duitsers. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat de staking plaatsvond. Onlangs werd na grondig onderzoek bekend wat met de mannen gebeurde die bij de razzia waren opgepakt.

Bron
NOS Deel opgepakte mannen bij Amsterdamse razzia proefpersoon voor gaskamers
NOS Staakt! Staakt! Staakt! (podcasts over de Februaristaking)

Leerdoel
Ik kan de aanleiding voor de Februaristaking en de gevolgen van dit verzet toelichten.

Opdracht 1 - 5w1h (tekst en video)
Bedenk 10 tot 15 vragen bij de bronnen die gaan over wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Noteer bij elke vraag een kort antwoord. Wissel je vragen en antwoord uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback over de vraagstelling en de volledigheid van de antwoorden.

Opdracht 2 - Werkblad (tekst en video)
Bedenk 10 tot 15 opdrachten bij de bronnen. Vraag in de opdracht vooral om te verklaren (oorzaak, gevolg, relaties tussen gebeurtenissen). Wissel het blad uit met een andere groep en geef elkaar feedback over de vraagstelling en de volledigheid van de antwoorden.

Opdracht 3 - Experts (podcasts)
Maak een groep van vijf leerlingen. Verdeel de podcasts binnen de groep en vat elk je eigen podcast samen. Bespreek de inhoud van de podcasts met elkaar en ontwerp een (digitale) muurpresentatie waarin je vertelt over de aanleiding en de gevolgen van de Februaristaking. De docent geeft je instructie over het al dan niet uitvoeren van het ontwerp.