1 februari 1953: de Watersnoodramp


Op 1 februari 1953 overstroomde Zeeland grotendeels en de aangrenzende delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. 1836 mensen kwamen om het leven (bron: Zeeuwsarchief.nl). Enorme aantallen mensen werden dakloos. De schade was gigantisch en met een nieuwe zeewering werd gezorgd dat het water buiten bewoond gebied bleef. In de tekst lees je over de kans dat ons land nog eens voor een deel overstroomt.

Bron
RTL Nieuws 
Nederlanders denken dat we over 100 jaar onder water staan: hoe reëel is dat?

Woordenschat
de wisselwerking - verwaarloosbaar klein - het worstcasescenario - de voeten droog houden - adaptief - het hoofd boven water houden - onverhoopt - het waterschap - hoogwater - gehandhaafd - geologisch - de energie-transitie - de CO2-emissie - globale

Opdracht 1 - Voorspellingen, aanbevelingen
In de tekst worden uitspraken over de toekomst gedaan en worden aanbevelingen gedaan. Maak twee kolommen en noteer hierin die voorspellingen en aanbevelingen.

Opdracht 2 - Mindmap
Lees de tekst goed door. Markeer de belangrijkste zaken in de tekst en bepaal wat de deelonderwerpen zijn. Bespreek die samenvatting met 1 á 2 klasgenoten en maak een (digitale) mindmap over de kern van de tekst.

Opdracht 3 - Quiz
Lees de tekst goed door en markeer de belangrijkste zaken. Bespreek de kern van de tekst met 1 á 2 klasgenoten en maak over de belangrijkste zaken een online quiz. Wissel de quiz uit met een andere groep en speel de quiz van de andere groep.