Carnavalsgeschiedenis


Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis.

Bron
Trouw
Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk

Woordenschat
lokale - de ceremonie - gekoesterde - de boereknkiel - extravagante - vooraanstaande - het protocol - gerechtvaardigd - de persiflage - trekjes krijgen (van) - de repressie - gelagen - overvloedig - de machtsverhoudingen - de voornaamheid - in het gareel lopen - de ascese - de Reformatie - paaps - de orthodoxie - de uitspattingen - de gezindten - de hiërarchie - tot afgrijzen van - de purist - smalend - zweren bij 

Leerdoel
Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat maakt carnaval een veelvormig fenomeen (alinea 1)?
2. Waarom zijn protocollen en regeltjes moeilijk te verenigen met carnaval?
3. Welke rol spelen persiflages tijdens carnaval?
4. Wat is de oorsprong van carnaval?
5. Waarom botsten christendom en de nieuwjaars- en voorjaarsfeesten aanvankelijk?
6. Hoe werden ze in carnaval gecombineerd?
7. Waarom lieten bij de Reformatie zowel protestanten als katholieken het carnavalsfeest naar de achtergrond verdwijnen?
8. Door welke ontwikkelingen keerde het carnavalsfeest terug?
9. Licht het verwijt van protestanten richting katholieken en hun carnaval toe.
10. Wat wordt bedoeld met evenementisering (alinea 11)?
11. Wat zorgt dat carnaval ook in onze tijden verandert?

Opdracht 2 - Mindmap
Vat de tekst samen in een mindmap. Gebruik minimaal 75% van de woordenschat in je mindmap.

Opdracht 3 - Carnavalsjournaal
Maak een carnavalsjournaal waarin je aan minstens drie belangrijke ontwikkelingen uit de tekst aandacht besteedt. Maak een opname van je journaal en zorg dat het geheel 2 á 3 minuten duurt. 

Maandag: Carnaval en corona