Tropisch Europa

Het klimaat verandert en daarmee worden meer plekken een goed woongebied voor tropische insecten. Onderzoekers waarschuwen dat muggen en teken steeds beter gedijen in het milder wordende Europese klimaat. Lees meer in het artikel Klimaatverandering brengt tropische infectieziekten naar Europa.

Woordenschat:
zie opdracht

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kernbegrippen in een tekst aanwijzen en hiermee de inhoud kort bespreken

Opdracht:
Bepaal wat de kernbegrippen in de tekst zijn. Zorg dat het er niet meer dan 6 zijn. Noteer ze en zoek en schrijf bij moeilijke woorden de betekenis op. Vat daarna mondeling/schriftelijk de tekst samen met de kernbegrippen.