Dreiging in de Perzische Golf

De VS en Iran staan deze dagen lijnrecht tegenover elkaar. Aanleiding is een opgezegd verdrag over nucleaire wapens. Met stevige waarschuwingen en het sturen van oorlogsschepen hebben de VS laten zien dat het menens is. Bij een misstap wordt ingegrepen, zegt de president. Lees meer over het conflict in Haviken in VS en Iran worden sterker, maar komt een oorlog dichterbij?

Woordenschat: 
▢ in stelling brengen
▢ provoceren
▢ in een hoek drijven
▢ de garde 
▢ grootscheeps
▢ gezworen
▢ genereus
▢ achter de schermen
Leerdoel:
▢ Ik kan (a.d.h.v. enkele vragen) oorzaken en gevolgen in een tekst bespreken

Opdracht: 
Beantwoord de vragen:
1. Wat bedoelen de Amerikanen met ¨een verkeerde stap¨ van Iran (alinea 1)?
2. Wat bedoelen de Amerikanen met ¨onze regionale partners¨ (alinea 2)?
3. Wat bedoelen de Amerikanen met ¨onze belangen¨ (alinea 2)?
4. Hoe hebben de Amerikanen volgens de historicus Iran in een hoek gedreven?
5. Hoe kan Iran volgens de tekst gaan reageren op de dreiging?
6. Wat wordt bedoeld met achter de schermen-diplomatie (alinea 13)?

Extra
De tekst bevat veel uitdrukkingen en beeldspraak.
1. Verzamel alle uitdrukkingen en noteer de betekenis.
2. Verklaar waarom de tekst er zoveel bevat.

Maak een infographic bij het artikel. Geef in de infographic uitleg over de aanleiding en mogelijke gevolgen van de dreiging tussen VS en Iran.