'Waar houdt hijzij van?'

Frankrijk stopt met de aanduidingen jongensspeelgoed en meisjesspeelgoed in winkels. Het stuurt aan op een onderscheid. Ook in Nederland bestaat huiver om te labelen op gender. De minister juicht de Franse bewustmaking toe. Lees meer daarover in het artikel Minister: Weg met seksistisch speelgoed.

Woordenschat
▢ seksistisch
▢ de emancipatie
▢ genderneutraal

Leerdoel
▢ Ik kan een (eigen of in een artikel besproken) standpunt toelichten

Opdracht
1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Vergelijk hoofdgedachte en titel. In hoeverre past de titel bij het artikel?
3. Welke verbanden worden in de tekst gelegd?
4. In hoeverre vind je deze verbanden terecht?
5. Beschrijf kort je eigen standpunt over dit onderwerp.
6. Bedenk vier stellingen bij het onderwerp van de tekst.
7. Evt. kunnen ze in de klas worden besproken.