Een echte nacht

Jaarlijks organiseren natuur- en milieuorganisaties samen de Nacht van de Nacht. Ze willen met dat evenement wijzen op de effecten van verstoring van het donker. Steeds meer licht van bijvoorbeeld industrie ´vervuilt´ de nacht voor nachtdieren. Dit jaar is de nacht op zaterdag 26 oktober. Lees in het artikel Straks zien we haast geen sterren meer – alleen nog maar kunstmanen een voorbeeld van lichtvervuiling (het artikel is van juni 2019).

Woordenschat
▢ de lichtvervuiling
▢ in formatie
▢ potentiĆ«le
▢ de keerzijde

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling noemen

Opdrachten
1. Welke omschrijving(en) van lichtvervuiling geeft het artikel?
2. Hoe realistisch is ´ruimtereclame´ volgens het artikel?
3. Waartoe dienen de satellieten die het artikel noemt?
4. Op welke gebieden voorziet het artikel grote problemen als het aantal satellieten enorm toeneemt?
5. Om welke redenen kunnen maar moeilijk afspraken worden gemaakt over lichtvervuiling?

Lees meer op de website van de Nacht van de Nacht