Analyse van Oranje: techniek en hard werken


Oranje is na twee gewonnen wedstrijden zeker van de volgende ronde. Het is volgens veel deskundigen juist geen getalenteerd elftal, maar een mix van technische sterspelers en werkpaarden. Dat kan juist zorgen voor een heel effectief, kansrijk team.

Bron 
NRC Een paar technisch mindere spelers? Alsof je elf Messi’s nodig hebt bij Oranje

Woordenschat
lukraak - onbehouwen - frivole - stramien - ontregelt - werkpaarden - gepolijst - hoon

Leerdoel
Ik kan de belangrijkste conclusies in de tekst benoemen.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wie wordt (worden) bedoeld in de slotzin van alinea 2: "Onbehouwen. Onbeholpen. Beslissend"?
2. Wat bedoelt Dijkshoorn met de "opgestoken middelvinger naar de Cruijff-school” (alinea 4)?
3. Wat is volgens de tekst de kracht van minder begaafde spelers?
4. Geef twee voorbeelden uit de tekst van effectief voetbal.
5. Wat maakt minder begaafde spelers geliefd bij het publiek?
6. In hoeverre past de titel bij de tekst? Motiveer je antwoord.

Opdracht 2 - Conclusies opsporen
Lees de tekst. Onderstreep de conclusies in de tekst. Beoordeel ze daarna door ze te wegen. Schrijf bij zeer belangrijke conclusies het nummer 1, bij minder belangrijke conclusies het nummer 2 en bij onbelangrijke conclusies het nummer 3. Kies daarna de vijf belangrijkste conclusies en vat daarmee de tekst samen in maximaal vijf zinnen.

Opdracht 3 - (Tegen)commentaar
Reageer in een korte column van 3-4 alinea's op de tekst. Laat zien in hoeverre je het eens bent met de conclusies van de tekst. Gebruik waar nodig ook andere voorbeelden en informatie.