Insecten voor mens en dier


Bron
RTL Nieuws Na insectenburger voor mensen nu ook insectenvoer voor je hond 

Woordenschat
eiwit - vetzuren - CO2 - voetafdruk - broeikasgassen - voedingswaarde - signaleert - schaalgrootte - smaakprofielen - aminozuren - vleessector - geoptimaliseerd - nichemarkt - mainstream 

Leerdoel
Ik kan belangrijke voordelen van toenemende consumptie van insecten bespreken.

Opdracht 1 - Vragen
1. Hoe valt de toenemende populariteit van insecten als dierenvoeding te verklaren?
2. Wat zijn belangrijke gezondheidsvoordelen van de consumptie van insecten?
3. Wat zijn belangrijke economische voordelen van de consumptie van insecten?
4. Wat zijn belangrijke voorwaarden om de consumptie van insecten te doen toenemen?

Opdracht 2 - Kernzin
Schrijf van elke alinea de kernzin op. Doe dat door de eerste twee en de laatste twee woorden op te schrijven. Geef elke alinea een nummer en begin met de dikgedrukte inleiding. 

Opdracht 3 - Vlog
Maak een smakelijke vlog van 1 รก 2 minuten waarin je op een creatieve manier verslag doet van de inhoud van de tekst.