China staat meer kinderen toe


Lang beperkte China de bevolkingsgroei met 'eenkindpolitiek'. De laatste twintig jaar is de Chinese overheid steeds meer gaan aanmoedigen om méér dan één kind te krijgen. Maar nog zonder veel succes. 

Bron
NRC Vergrijzend China wil meer kinderen, staat nu drie per gezin toe

Woordenschat
bevolkingspolitiek - vergrijzing - statistici - demografische - eenkindpolitiek - arbeidsmarkt - kostenposten 

Leerdoel
Ik kan uitleggen op welke manier China bevolkingsgroei aanmoedigt.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat is de directe aanleiding voor het artikel?
2. Wat zijn de oorzaken van de kleine gezinnen in China?
3. Welke maatregelen trof de regering om het krijgen van meerdere kinderen aan te moedigen?
4. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe politiek voor oudere Chinezen?
5. Leg de volgende zin uit de tekst in eigen woorden uit: "Een lagere afhankelijkheidsratio betekent over het algemeen een hogere welvaart."
6. Wat zou een verklaring kunnen zijn voor het economisch achterblijven op China van India?

Opdracht 2 - China vs India
Maak een overzicht van overeenkomsten tussen China en India die in de tekst te vinden zijn.
Zet daaronder een overzicht met verschillen tussen beide landen die de tekst noemt.

Opdracht 3 - Infographic
Vat het artikel samen in een infographic. Bepaal eerste welke informatie in de infographic moet worden opgenomen. Maak daarna een logische indeling. Ontwerp daarna de (digitale) infographic.