De sterke verhalen van je hersenen


Je hersenen, daar kun je beter niet op vertrouwen. Ze maken het allemaal mooier dan het in werkelijkheid was, echt waar.
 

Bron
De Volkskrant
Hersenen overdrijven gebeurtenissen om ze beter te onthouden.

Woordenschat
de neurowetenschapper - de subjectiviteit - het netwerk - de neuronen - coderen - representeren + het neveneffect

Leerdoel

Ik kan de ontdekkingen van de onderzoekers samenvatten.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees de tekst. Maak geen aantekeningen. Schrijf daarna in één minuut op wat de onderzoekers hebben ontdekt. Vul de aantekeningen daarna aan door de tekst nogmaals te bekijken of vraag een klasgenoot om feedback te geven

Opdracht 2 - Minimindmap
Lees de tekst. Maak daarna een kleine mindmap (A5). Vertrouw zoveel mogelijk op je geheugen. Vul de mindmap daarna aan door de tekst nogmaals te bekijken of vraag een klasgenoot om feedback te geven.

Opdracht 3 - Flashcards
Maak 10 of 12 kaartjs met belangrijke begrippen. je mag de woorden van de woordenschat ook gebruiken. Maak daarna 2 gelijke stapeltjes. Pak daarna een voor een de kaartjes van een stapeltje en leg met de begrippen de kern van de tekst uit. Houd je aan de volgorde van de kaartjes. Doe hetzelfde met het tweede stapeltje. Je kunt de stapeltjes ook uitwisselen met een klasgenoot of een klasgenoot vragen je samenvatting te beoordelen.