Verkiezingen: Wat willen de grotere partijen vooral?


Tot en met woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met peilingen proberen de media al een inschatting te maken welk partijen de meeste stemmen en meeste kamerzetels zullen krijgen. En welke partijen waarschijnlijk een nieuw kabinet gaan vormen. 


Opdracht 1 - Vragen
Bekijk twee of meer van de video's en beantwoord de vragen.
1. Welke thema's domineren de verkiezingen?
2. Welke thema's blijven op de achtergrond?
3. Welke standpunten spreken je aan? Noem er drie en motiveer kort waarom.

Opdracht 2 - Slogan
Vat elke video die je hebt bekeken samen in een slogan. Maak geen gebruik van slogans e.d. die de partij al gebruikt. Wissel de slogans uit met een klasgenoot en stel vast bij welke partijen de slogans horen.

Opdracht 3 - Emoticons
Vat elke video die je hebt bekeken samen met vijf emoticons. Maak geen gebruik van symbolen die de partij al gebruikt. Wissel de reeksen emoticons uit met een klasgenoot en stel vast bij welke partijen de emoticons horen.