Een vaccinatiepaspoort?


Om onze vrijheid snel te kunnen vergroten, gaan steeds meet stemmen op voor een vaccinatiepaspoort. Mochten we in de toekomst met een virusuitbraak te maken krijgen, dan wordt onze bewegingsvrijheid mogelijk minder ingeperkt als we zo kunnen aantonen over de benodigde vaccinaties te beschikken.  

Bron
3 op reis Heb je in de toekomst een vaccinatiepaspoort nodig om op reis te gaan?

Woordenschat
post-corona - private partijen - overwegen - hinten - cruciale - de bewegingsvrijheid - het certificaat

Leerdoel
Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen een vaccinatiepaspoort noemen.

Opdracht 1 - Stille discussie
Lees de tekst. Schrijf daarna in een grope van 2-4 leerlingen zoveel mogelijk argumenten op vóór en tegen een vaccinatiepaspoort. Probeer elk argument voor/tegen te ontkrachten met argumenten. Je kunt dit doen op papier of in een gedeeld online document. Kies na de tijd die de docent je hiervoor heeft gegeven als groep de drie sterkste argumenten uit, ongeacht of ze voor- of tegen het paspoort zijn.

Opdracht 2 - Betoog
Schrijf een korte reactie op het artikel waarin je antwoord geeft op de vraag of we wel/niet een vaccinatiepaspoort van reizigers moeten verlangen. Beargumenteer je standpunt met minimaal drie argumenten. 

Opdracht 3 - Artikel
Schrijf een kort artikel waarin je drie fictieve personen (een voor een) aan het woord laat komen. Ieder heeft een eigen kijk op het vaccinatiepaspoort. Bedenk enkele vragen over het paspoort en laat de drie geïnterviewden een onderbouwde mening geven. Je kunt deze opdracht ook als groep in de vorm van een video/vlog uitvoeren en zelf de rol van de geïnterviewden spelen.