HoliHindoes vierden het afgelopen weekend Holi, het feest van de lente. Gebruiken van het feest komen steeds meer voor bij zomerfestivals. Niet iedereen in de hindoegemeenschap is daar blij mee.

Bron
Trouw 'Holi is een religieus feest, mensen snappen dat niet'

Woordenschat
de kaste - de sociale klasse - ontwrichten - religieus

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat bij het feest Holi wordt gevierd.

Opdracht 1 - Argumentatieschema
Maak een schema van de discussie. Zet het onderwerp van de discussie in het midden. Plaats links de argumenten voor en rechts de argumenten tegen. Bespreek de argumenten met een klasgenoot en voeg aan beide zijden nog minimaal twee argumenten toe.

Opdracht 2 - Infographic
Om goed duidelijk te maken wat Holi is, wil de krant een infographic over Holi bij het artikel plaatsen. Ga op zoek naar een goede bron en voeg aan de informatie van het artikel nog minimaal twee belangrijke rituelen van Holi toe. Maak met de informatie een inforgraphic waarin je vooral met afbeeldingen over het feest vertelt en in beperkte mate gebruikmaakt van tekst.

Opdracht 3 - Journaal
Maak een journaal over de viering van Holi in 2021. Zoek twee nieuwsberichten over de viering van dit jaar. Doe live verslag over het nieuws en maak daarvan een opname. Zorg dat je in je live verslag goed uitlegt waar het om gaat bij Holi.