De zeearend is terug


Langzaamaan neemt het aantal zeearenden weer toe. Tegen de verwachting in, want de diversiteit in de natuur wordt minder en de verstedelijking neemt toe. Wat maakt dat de zeearend toch is begonnen terug te keren in ons land?

Bron

Woordenschat
de stek - intrigeren - de wederopstanding - ironisch - het ringproject - monotone - voor de wind gaan - de teloorgang - de biodiversiteit - een speling van het lot - de waterbuffer - de uiterwaarden 

Leerdoel
Ik kan de oorzaken voor de terugkeer van de zeearend beschrijven.

Opdracht 1 - Infographic
Het artikel beschrijft de gebeurtenissen die hebben geleid tot de terugkeer van de zeearend in Nederland. Laat de verschillende factoren die van invloed zijn in een infographic zien. Kies eerst welke belangrijke begrippen uit de tekst je opneemt in de infographic. Vertel daarna in tekeningen (iconen) bij deze begrippen hoe de zeearend weer kon terugkeren in ons land. Gebruik een beperkte hoeveelheid tekst zoals gebruikelijk in een infographic.

Opdracht 2 - Cartoon
Vertel het verhaal van de in Nederland terugkerende zeearend met een humoristische twist. Bedenk een scène waarin de zeearend de hoofdrol speelt. Zorg dat de scène goed laat zien welke factoren zorgden voor zijn terugkeer in ons land. Bedenk een grappige quote van de zeearend of iemand anders die meespeelt in de scène.

Opdracht 3 - Vlog
Maak een korte vlog (1 á 2 minuten) waarin je met beelden vertelt hoe de zeearend kon terugkeren. Geef de zeearend een stem en laat hem of haar als voice-over de beelden van commentaar voorzien.