Verkiezingen: Tijd voor nieuwe ministeries?


Voor alles waar de regering voor moet zorgen is een ministerie. Door de tijd heen zijn de namen aangepast. Klimaat is bijvoorbeeld toegevoegd aan een ministerie. In deze opdracht leer je wat de ministeries doen en bedenk je welke ministeries er wat jou betreft zouden moeten zijn.

Bron
Rijksoverheid 
Ministeries

Opdracht 1 - Ministerie van...
Je krijgt (kiest) de naam van een ministerie. Lees over dit ministerie op de website van de Rijksoverheid. Zoek naast deze bron nog een bron over dit ministerie. Bereid met de twee bronnen een korte uitleg voor over wat het ministerie allemaal doet. De docent vraagt verschillende leerlingen om 'hun' ministerie kort uit te leggen aan de anderen.

Opdracht 2 - Mijn ministeries
Beoordeel de ministeries die er nu zijn. Bechrijf of teken hoe jij de indeling van ministeries er wat jou betreft uit zou mogen zien. Zijn er namen die je zou willen veranderen? Zijn er ministeries die kunnen samengaan? Zijn er nieuwe ministeries die volgens jou nodig zijn? Maak een goed overzicht van de verschillende namen van ministeries en benoem kort wat ze doen.

Opdracht 3 - Ik minister
Van welk ministerie zou je het liefst de minister willen zijn? Of wie zou je voordragen als minister van een bepaald ministerie? Motiveer je keuze met een aantal duidelijke argumenten.