Wormen als proefdieren: maar het blijven toch proefdieren?


Het gebruik van proefdieren ligt gevoelig. Het dilemma is menselijke gezondheid versus dierenwelzijn. Onderzoekers zoeken alternatieven, maar ook die zijn niet onomstreden.

Bron
RTL Nieuws 
Geen apen of muizen als proefdieren, maar doorzichtige wormpjes: 'Ze lijken enorm op mensen'

Woordenschat
het DNA - qua - functioneren - de kwaliteit - het eiwit - de celdeling - op celniveau - de petrischaal - ethisch - de verschuiving - op genetisch vlak - op moleculair vlak - parkinson - obesitas

Leerdoel
Ik kan de argumenten voor- en tegen gebruik van wormen als proefdier toelichten.

Opdracht 1 - Vragen
1. Welke onderzoeken hebben baat bij het gebruik van de wormen?
2. Welke onderzoeken hebben daar geen baat bij?
3. Wat is het doel van de tekst?
4. Wat zijn de overeenkomsten tussen de mens en de worm?
5. Welk belangrijk voordeel betekent de doorzichtigheid van de wormen?
6. Voor welk alternatief pleit Stichting Proefdiervrij?
7. Welke onderzoekstechnieken beschrijft de tekst?
8. Welke economische argumenten pleiten voor gebruik van wormen?
9. Leg de volgende zin uit de tekst uit: "Technisch zijn de wormen wel proefdieren, maar voor veel mensen voelt het ethisch heel anders" (alinea 6).
10. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

Opdracht 2 - Hoofdgedachte
Schrijf per alinea in een zo kort mogelijke zin de hoofdgedachte op.
Inleiding Alinea 1 
Alinea 2
Alinea 3
Alinea 4
Alinea 5
Alinea 6
Reactie Alinea 7
Reactie Alinea 8
Alinea 9
Alinea 10

Opdracht 3 - Argumenten
- De worm kan goed worden ingezet bij onderzoek. Verzamel de verschillende redenen waarom hij zeer geschikt is. Verzamel ook de beperkingen die worden genoemd. 
- Welke principiƫle argumenten tegen het gebruik worden in de tekst genoemd?
- Welke argumenten voor het gebruik worden genoemd?
- Schrijf een korte reactie op de principiƫle argumenten en bespreek daarna met een klasgenoot de kracht van de argumenten in de tekst.