Historicus onderzocht brieven van de vader van Hitler


Bron
NOS
Brieven vader Hitler bieden blik op jeugd Adolf

Woordenschat
de dictator - schetsen - de mythe - de veronderstelling - belichten - babbelziek - en passant - de bullebak - fnuikend - hoffelijk - plechtstatig - de plichtsbetrachting - doorspekt - het antisemitisme - plausibel - de dubbelmonarchie

Leerdoel
Ik kan vertellen welke belangrijke informatie de brieven geven.

Opdracht 1 - Woordweb
Beschrijf wat je weet over Hitler in een woordweb. Lees daarna de tekst en vul het woordweb aan met wat je door de tekst hebt geleerd. Wissel je samenvatting van voorkennis en nieuwe kennis uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback. 

Opdracht 2 - Vragen
1. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat Hitler een mythe probeerde te creƫren?
2. Waarom schermde Hitler informatie over zijn afkomst af?
3. Met welke woorden worden karakter en gedrag van zijn vader omschreven?
4. Bekijk de woorden bij vraag 3. Geef synoniemen voor de woorden die we niet dagelijks gebruiken.
5. Wat vind je het meest opvallende in wat over de vader wordt geschreven?
6. Wat onthullen de brieven over Adolf Hitler zelf?
7. Waar is de onderzoeker het meest zeker van?
8. Welke vraag blijft onbeantwoord?
9. In hoeverre geeft de onderzoeker toch een beetje antwoord op de vraag?