Internationale vrouwendag 2021


8 maart is internationale vrouwendag. Die dag staat in het teken van de ogenschijnlijke gelijkheid. Op heel veel vlakken lijkt die gelijkheid er bij nader inzien helemaal niet te zijn tussen de positie en de kansen van mannen en vrouwen.

Bron
Trouw 
Deelnemers aan de Women’s March zien veel ruimte voor verbetering - een vrouw als premier bijvoorbeeld

Woordenschat
vrouwenrechten - de gendergelijkheid - de arbeidsmarkt - de gedupeerde - de beeldvorming - het quotum - het rolmodel

Leerdoel
Ik kan de standpunten van de geïnterviewden bespreken.

Opdracht 1 - One minute paper
Lees het eerste interview en schrijf daarna in één minuut de kern op. Doe hetzelfde met het tweede interview. Noteer daaronder een korte vergelijking van de standpunten van beide vrouwen.

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic waarin je de onderwerpen laat zien die de vrouwen bespreken. Geef bij elk onderwerp in waarom het daarbij in hun ogen ontbreekt aan gendergelijkheid. 

Opdracht 3 - Interview
Leg jezelf een aantal van de vragen uit de interviews voor. Schrijf een tekst van 3-4 alinea's waarin je antwoord op de vragen geeft.