Coronauitbraak blijft wereldwijd groot


De corona-uitbraak zogt voor een wereldwijde afhankelijkheid van elkaar. Waar een aantal landen corona onder controle krijgt, hebben andere landen te maken met een allesbedreigende piek. Lees meer over de laatste getallen in het artikel Einde pandemie in zicht? Quarantaine op veel plekken geen optie, met alle gevolgen van dien.

Woordenschat 
▢ de pandemie
▢ het tijdsbestek
▢ de factor
▢ de hotspot

Leerdoel
▢ Ik kan redenen toelichten waarom in verschillende landen quarantaine geen optie is/

Opdrachten

A Tekening
Teken de kern van de tekst. Dat kun je doen in één of meerdere tekeningen.

B Schema
Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere tekens goed de verbanden aanduiden tussen de onderdelen. Bedenk goed welke werkwoorden centraal staan in de tekst en (dus) in jouw schema.

C Toets
Maak een toets van 10 á 15 vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.