1945: pamfletten met beeldverhalen vertellen over de kampen


Onlangs werd een pamflet in stripvorm herontdekt dat laat zien hoe het Amerikaanse volk in 1945 te horen kreeg over de Duitse vernietigingskampen. Historicus Kees Ribbens vertelt aan de hand van het beeldverhaal hoe de eerste berichten over de kampen totstand kwamen.

Bron
De Volkskrant 
Herontdekte striptekening toonde Holocaust al expliciet aan eind van Tweede Wereldoorlog
Het Parool In deze strip uit 1945 worden de gruwelen van de Holocaust getoond

Woordenschat
gruwelen - pamflet - legitimeren - expliciet - voorhanden - propaganda - reportage - correspondent - oplage - struinen - antisemitisme - lacunes - in de vergetelheid geraakt - kanttekening - visualiseren

Leerdoel 
Ik kan uitleggen hoe de eerste berichten over de vernietigingskampen totstand kwamen en werden ontvangen.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat laten de beelden van de strip zien?
2. Waarom kreeg het pamflet de naam Nazi death Parade?
3. Wat was in 1944 wel en niet bekend onder de bevolking?
4. Hoe en wanneer raakte deze strip bekend onder het publiek?
5. Wat was de bron voor de strip?
6. Hoe reageerde het publiek op een strip als deze?
7. De strip heeft de vorm van een pamflet. Wat bedoelen we met het woord pamflet?
8. Het pamflet moest de strijd tegen Nazi-Duitsland legitimeren. Wat wordt daarmee bedoeld?
9. Waarom was de tekenaar voorzichtig ten aanzien van antisemitisme?
10. Wat is de historische betekenis van deze strip?

Opdracht 2 - 5w1h-vragen
Bespreek de tekst met 2-3 medeleerlingen aan de hand van de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Schrijf na jullie gesprek over de vragen en antwoorden samen in enkele zinnen op wat de hoofdgedachte van deze tekst is.

Opdracht 3 - Infographic
Voorzie het artikel van een infographic waarin je laat zien wat deze strip ons leert over hoe de bevolking in Europa en de V.S. tot slot van de Tweede wereldoorlog bekend raakte met de vernietigingskampen. Maak bij het samenstellen van de infographic gebruik van de 5w1h-vragen.