Vinvis als klimaatvluchteling?


De blauwe vinvis keert terug naar Spanje. Dat klinkt als een positief herstel van de natuur. Of zijn de vissen op vlucht voor het al teveel veranderde klimaat elders?

Bron
Trouw 
Het grootste zoogdier op aarde zwemt weer voor de Spaanse kust: goed nieuws of slecht nieuws?

Woordenschat
majestueuze - gemechaniseerd - ondersoorten - nazaten - collectieve geheugen - krill - habitat - voorportaal

Leerdoel
Ik kan de terugkeer van de blauwe vinvis verklaren.

Opdracht 1 - Vragen
1. Leg het begrip klimaatvluchtelingen uit.
2. Wat deed de vinvis bij Spanje verdwijnen?
3. Waardoor nam de jacht op de vissen toe?
4. Waarom zijn er gemengde gevoelens bij de terugkeer van de vinvis bij Spanje?
5. Wat verklaart de terugkeer?
6. Geef een ander woord voor habitat (alinea 7).
7. Geef een ander woord voor voorportaal (alinea 8).

Opdracht 2 - Kernzin en deelonderwerp
Maak twee kolommen. Bepaal in elk van de acht alinea´s van de tekst wat de kernzin en het deelonderwerp is. Schrijf van de kernzin verkort op door het eerste en het laatste woord te noteren. 

Opdracht 3 - Portretteren
(Lees zowel dit korte artikel als dat waarnaar verwezen wordt onderaan het artikel.)
Maak een portret van de blauwe vinvis. Bedenk zelf in welke vorm je dat doet. Denk aan bijvoorbeeld een stiftgedicht, een ready made, een cartoon of een infographic.