Vergroenen met slow fashion


Steeds meer grote kledingmerken nemen stappen om schoner en duurzamer te produceren.

Bron
De Volkskrant 
Kledingreus Primark wil haast maken met slow fashion

Woordenschat
vergroenen - verdienmodel - assortiment - imago - ethische - keurmeesters - pressiegroep - cultuuromslag

Leerdoel
Ik kan de maatregelen die de kledingindustrie neemt bespreken.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat is de aanleiding voor de maatregelen?
2. Welke maatregelen neemt de kledingindustrie?
3. Wat vertelt de tekst over het effect van de verschillende maatregelen?
4. Welke belemmeringen zijn er die invoering kunnen bemoeilijken?

Opdracht 2 - Jeugdjournaal
Leg dit nieuws uit aan kinderen in de vorm van een Jeugdjournaal-item. Maak een video van enkele minuten waarin je de maatregelen bespreekt en de aanleiding voor de maatregelen.

Opdracht 3 - Mindmap
Maak een grafisch beeld van het nieuws in de vorm van een mindmap. Bepaal eerst de deelonderwerpen. Vermeld daaronder in beeld en tekst de informatie.