IS tegenover de Taliban


Met de snelle inname van Afghanistan bleek hoe sterk vertegenwoordigd en machtig de Taliban in het land zijn. Met de aanslagen bij het vliegveld in Kabul bleek eens te meer de versplintering. Ook IS bestaat nog en eist een rol.

Bron 
NOS Islamitische Staat achter aanslagen Kabul? Dit is hoe groot IS daar is

Woordenschat 
hooggeplaatste - op voet van oorlog verkeren - refereert - tak - operatief - afvalligen - militanten - rivaliteiten - intentie 

Leerdoel 
Ik kan de strijd tussen IS en Taliban verklaren.

Opdracht 1 - One minute paper
Schrijf na het lezen van beide teksten op wat je weet over het onderwerp. Vorm daarna een tweetal en vertel aan elkaar over de tekst en video's wat je nog niet wist, wat je heeft verbaasd en waar je nieuwsgierig naar bent. 

Opdracht 2 - Vragen
1. Wat verwijt IS de Taliban?
2. Wat wordt bedoeld met afvalligen?
3. Waardoor heeft IS de voorbije tijd kunnen voortbestaan in Afghanistan?
4. Wat is volgens de tekst het belangrijkste doel van IS?
5. Wat zegt de Taliban te willen doen met IS?
6. Hoe zorgen zowel IS als de Taliban dat ze een aansprekende partij zijn voor strijders?
7. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van IS volgens de tekst?
8. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Taliban volgens de tekst?

Opdracht 3 - Infographic
Maak met behulp van de tekst en de video's een infographic waarin de kenmerken van IS en Taliban laat zien.