Slavernij-achternamen


Utrecht wil als eerste stad mogelijk maken dat inwoners met een achternaam uit de slaventijd die gratis kunnen veranderen.

Bron 
Trouw Guno Mcintosh gaat zijn achternaam veranderen als dat gratis wordt: ‘Dit is een verlossing’

Woordenschat
koloniale - gouvernement - brandmerk - procedure - screening - bekostigen - schrijnend - impact - verduren - pelgrimstocht - heling - distantie

Leerdoel
Ik kan toelichten hoe de achternamen uit de slaventijd worden ervaren.

Opdracht 1 - Vragen
1. Hoe kwamen de namen uit de slaventijd totstand?
2. Wat wordt bedoeld met "als laatste brandmerk" (alinea 2)?
3. Wat wordt bedoeld met de laatste zin van alinea 2: "Met die opvallende achternaam zit zij duidelijk aan de verzetskant van het slavernijverleden"?
4. Om welke reden(en) wil Utrecht de naamsverandering gratis maken?
5. Hoe pakt de stad dat aan?
6. Waarom is gewoonlijk een psychologisch onderzoek verplicht bij een verzoek om naamsverandering?
7. Wat pleit volgens de tekst voor een nieuwe naam?
8. Wat kan een vervelende bijkomstigheid zijn van naamsverandering?

Opdracht 2 - Mindmap
Vat de tekst (inclusief het blauwe deel) samen in een mindmap. Zet het onderwerp op een centrale plaats neer in de mindmap. Kies daarna 2-3 deelonderwerpen en verzamel vervolgens bij deze deelonderwerpen alle belangrijke informatie.

Opdracht 3 - Stiftgedicht of ready made
Maak een stiftgedicht over het onderwerp van de tekst of een deelonderwerp in de tekst. Dat doe je door de tekst (digitaal) weg te lakken. Je laat een aantal woorden staan die samen een sterke zin of kort gedicht vormen. Je kunt er ook voor kiezen een ready made te maken door een of meer zinnen in de tekst zo vorm te geven dat een gedicht ontstaat. Kijk op internet voor voorbeelden van stiftgedichten en ready mades.