Maak kennis met KrijnOnlangs presenteerde het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden een reconstructie van de oudste oer-Nederlander. Hij kreeg de naam Krijn. Verschillende dagbladen en nieuwswebsites beschreven hoe deskundigen Krijn een gezicht gaven.

Bron
Trouw Zo ziet de oudste inwoner van Nederland ooit er uit
De Telegraaf Zien: Neanderthaler Krijn heeft weer een gezicht

Woordenschat 
neanderthaler - paleontoloog - reconstructie - prehistorie

Leerdoel 
Ik kan toelichten hoe de paleontologen de reconstructie maakten.

Opdracht 1 - Vragen
1. Welke resten van Krijn werden gevonden?
2. Wat is bijzonder aan de vindplaats van het materiaal?
3. Wat vertellen de resten over Krijn?
4. Hoe hebben paleontologen het materiaal onderzocht?
5. Wat waren belangrijke stappen om tot de reconstructie te komen?

Opdracht 2 - Informatiebordje
Krijn staat in een vitrine. Er ontbreekt nog een informatiebordje. Maak met behulp van de bovenstaande bronnen een tekst van 10-15 zinnen waarin je de belangrijke zaken over Krijn vertelt. Besteed ook enkele zinnen aan het maken van de reconstructie.

Opdracht 3 - Vergelijk de teksten
Vergelijk de vier teksten met elkaar aan de hand van onderstaande vragen.
a. Wat vertellen de vier bronnen over het belang van dit nieuws?
b. Wat doen de schrijvers om de tekst interessant te maken voor het publiek?
c. Welke informatie kom je slechts in één van de bronnen tegen?