Fortnite gaat terug naar 1963, naar Martin Luther King

 

Op 28 augustus 1963 liepen demonstranten die gelijke burgerrechten voor alle Amerikanen wilden in een lange mars naar het Lincoln Memorial in Washington. Daar sprak Martin Luther King zijn beroemde rede I have a dream uit. Fortnite voegde onlangs een spelonderdeel toe waarin spelers die mars meemaken en kennismaken met de burgerrechtenbeweging uit die tijd.

Bron 
AD Geschiedenisles in Fortnite met ‘March Through Time‘ over leven en erfenis van Martin Luther King

Woordenschat
voorvechter - platform - educatie - virtuele - iconische - volbrengen - burgerrechten - steunbetuiging

Leerdoel
Ik kan doel en inhoud van het spelonderdeel uitleggen.

Opdracht 1 - Kernzin
De tekst telt zes alinea's. Lees de tekst. Bepaal daarna wat in elke alinea de kernzin is. Schrijf de nummers 1 tot en met 6 onder elkaar en noteer achter elk nummer het eerste en het laatste woord van de kernzin.

Opdracht 2 - Samenvatten
Vat (met behulp van de kernzinnen) de tekst samen in vijf korte tot middellange zinnen. 

Opdracht 3 - Infographic
Maak een infographic bij het artikel waarin je het doel en de inhoud van het nieuwe spelonderdeel uitlegt en informatie geeft over de mars in augustus 1963. Zoek voor het laatste onderdeel online naar informatie.