Er is nog genoeg slavernij


Rond het WK in Qatar is veel gesproken over moderne of nieuwe slavernij. De bouwvakkers die de stadions bouwen zouden zwaar zijn uitgebuit. Als slaven. De Volkskrant sprak een deskundige en voorvechter van wereldwijde goede werkomstandigheden. Hij vertelt hoe er nog vele voorbeelden zijn van situaties die je niet anders dan slavernij kunt noemen. 

Bron
De Volkskran
‘Moderne slavernij is allereerst een economische misdaad’

Woordenschat 
cruciaal - reguliere - productieketens - crux - lijfeigenen - gehuisvest - bevroeden - ogenschijnlijk - pikorde - schending - data - activist - grimmige - beleidsmakers - voortploegen - fondsenwerving - ontberingen - activistische - toevoerketen - onderleverancier - een precedent scheppen - geglobaliseerde - opgescheept

Leerdoel 
Ik kan aan de hand van kenmerken van slavernij voorbeelden geven van moderne slavernij.

Opdracht 1 - Moderne slavernij
Maak in een mindmap of een infographic welke kenmerken van moderne slavernij de tekst noemt.

Opdracht 2 - Woordenschat
Leg de uitdrukkingen uit en geef een korte omschrijving van de woorden.
1 achterkant van de welvaart (alinea 7)
2 economische bril (alinea  7)
3 data (alinea 8)
4 grimmige cijfers (vraag boven alinea 9)
5 beleidsmakers (alinea 9)
6 voedselonzekerheid (alinea 12)
7 voortploegen (alinea 14)
8 fondsenwerving (alinea 15)
9 ontberingen (vraag boven alinea 16)
10 activistische (alinea 16)
11 toevoerketen (vraag boven alinea 17)
12 onderleverancier (alinea 17)
13 een precedent scheppen (alinea 18)
14 geglobaliseerde (vraag boven alinea 20)
15 opgescheept zitten met (alinea 20)

Opdracht 3 - Ketens
De tekst bevat veel oorzaak-en-gevolg ketens. Kies er drie uit en bespreek ze kort maar zo compleet mogelijk.