Wetenschappelijke flessenpost


Vandaag, twee weken voor Prinsjesdag, is traditioneel 'duurzame dinsdag'. Een dag waarop er extra aandacht is voor welke keuzes in Den Haag worden gemaakt om klimaatproblemen tegen te gaan.

Bron
AD 
FFlessenpost’ met afval laat zien waar afvoerputje van Europa zit

Woordenschat
capsule - Arctische - belangen

Leerdoel 
Ik kan de vragen en eerste antwoorden van de onderzoekers toelichten.

Opdracht 1 - 'Flessenpost'
Vorm een groep van vier leerlingen. Vat met elkaar op de volgende manier de tekst samen. De eerste leerling schrijft een zin op een blad. De volgende sluit hier met een zin op aan etc. Doe dat minimaal drie rondes. Zorg dat je op deze manier zonder overleg (!) samen een complete samenvatting maakt. 

Opdracht 2 - Vragen
Vorm een groep van 2-4 leerlingen en bespreek welke vragen wel in de tekst aan bod komen, maar niet helemaal worden beantwoord. Bedenk samen vijf vragen. 

Opdracht 3 - Infographic
Vat de tekst samen in een (digitale) infographic. Bepaal eerst  de deelonderwerpen van de tekst. Maak daarmee een opzet en voeg daar tekst en afbeeldingen aan toe.