Pact tegen China

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Greg Johnson, Public domain, via Wikimedia Commons

Zoals de Verenigde Staten met Europa een bondgenootschap vormen,  gingen ze onlangs een nieuw pact aan met Australië en het Verenigd Koninkrijk. AUKUS: A-UK-US. China is boos en Europa is verbaasd.

Bron 
Trouw 
Nieuw defensiepact tegen China zet kwaad bloed

Woordenschat

furieus - pact - strategische - betwiste - geschuwd - maritiem - conventionele -
hekelt - Koude Oorlog - stabiliteit - ingewijden -

Leerdoel
Ik kan het doel van de samenwerking toelichten.

Opdracht 1 - 5w1h-samenvatting
Vat de kern van de tekst samen in 5w1h-vragen. Bedenk er van elk minimaal één. Je hoeft de antwoorden niet te noteren. Wissel daarna de vragen uit met een klasgenoten beantwoord ze.

Opdracht 2 - Vaste uitdrukkingen in de tekst
In de tekst staat een aantal vaste uitdrukkingen. Noteer ze en schrijf de betekenis er achter.

Opdracht 3 - Vaste uitdrukkingen bij de tekst
Kies vijf andere vaste uitdrukkingen die voor jou bij de inhoud van de tekst horen. Leg bij elke uitdrukking uit waarom je dit vindt.