De scholen op slot

De scholen in Nederland gaan dicht tot 6 april, een ongekende situatie. Tot het afgelopen weekend vond het kabinet dat de scholen open konden blijven. Maar veel scholen, ouders en deskundigen hadden daar grote twijfels bij. In deze opdracht onderzoek je aan de hand van twee bronnen wat de standpunten en argumenten waren bij de vraag of de scholen moesten sluiten.

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkste argumenten bij de vraag of scholen moeten sluiten vanwege de coronavirusuitbraak verzamelen en kort bespreken

Opdracht
Voer de onderstaande opdrachten in een groep van 2-4 leerlingen uit. Je werkt samen om uit gezamenlijk gekozen bronnen zoveel mogelijk argumenten te halen.
1. Maak een schema zoals in het onderstaande voorbeeld.


2. Noteer de verschillende standpunten die je al kent. Schrijf elk standpunt in een kolom.
3. Zoek bronnen waarin de discussie over het sluiten van de scholen wordt besproken. Deze bronnen mogen video´s en teksten zijn. Bewaar de url´s.
4. Kies twee bronnen die veel argumenten bevatten. Bekijk/lees de bronnen nauwkeurig. Maak aantekeningen.
5. Vul het schema verder in met behulp van de aantekeningen.