Inventiviteit steekt de kop op

Europa wordt in het nieuws de nieuwe brandhaard genoemd van de uitbraak van het coronavirus. Steeds meer landen gaan, zoals het genoemd wordt, ´op slot´. De bewegingsvrijheid van mensen wordt meer en meer ingeperkt. Tegelijkertijd zoeken mensen de ruimte door allerlei inventieve oplossingen te bedenken voor wat niet meer kan of in elk geval anders moet zolang het coronavirus zich blijft verspreiden. In deze opdracht ga je op zoek naar oplossingen die zijn bedacht.

Woordenschat
▢ de inventiteit
▢ inperken
▢ de brandhaard

Leerdoel 
▢ Ik bespreek drie slimme oplossingen die zijn bedacht tijdens de uitbraak van het coronavirus

Opdracht
1. Bespreek met elkaar welke belemmeringen de uitbraak van het coronavirus oplevert in het dagelijks leven.
2. Zoek op internet naar oplossingen die mensen tijdens de uitbraak hebben bedacht om belemmeringen op te heffen. Bewaar de url´s van de bronnen. Deze bronnen mogen video´s en teksten zijn.
3. Kies de drie oplossingen die je het meest aanspreken. Bekijk/lees de bron nauwkeurig. Maak aantekeningen.
4. Bespreek de drie oplossingen aan de hand van de w-vragen (wie, wat, wanneer, waarom) en de h(oe)-vraag.
5. Kies zelf een manier waarop je dat doet. Bijvoorbeeld met een tekst (artikel), journaal, poster of reportage.