Harde grappen maken we nauwelijks in coronatijden


Historici doen hun uiterste best om deze tijd goed te documenteren. Gedragswetenschappers kijken hun ogen uit, om voor het nageslacht te bewaren ´hoe we waren tijdens de corona´. Socioloog Giselinde Kuipers onderzoekt met een collega-onderzoeker coronagrappen. De Volkskrant interviewde haar over haar eerste bevindingen. Lees meer in het artikel Onderzoeker naar coronagrappen: ‘Harde humor over corona heb ik nog amper gezien’.

Woordenschat 
▢ verguisd
▢ circuleren
▢ klein leed
▢ de zwarte humor
▢ de galgenhumor
▢ relatief
▢ de parodie

Leerdoel 
▢ Ik kan de eerste bevindingen van de onderzoekers toelichten

Opdracht

A Vragen

1. Wat waren de vragen van de onderzoekers?
2. De grappen gaan lang niet altijd over de ziekte, maar ook over randverschijnselen en bijkomende ongemakken. Geef voorbeelden uit de tekst.
3. Wat bedoelt Kuipers met ¨volgehouden solidariteit¨ (alinea 5)? 
4. In hoeverre komen de onderzoekers harde grappen tegen?
5. Wanneer zullen volgens de onderzoeker vooral harde grappen gemaakt worden?
6. Welke kenmerken heeft galenhumor en zwarte humor volgens Kuipers?
7. Hoe corrigeren we elkaar in ons gebruik van humor?
8. Wat zegt Kuipers over de werking van rampenhumor?
9. Welke functies schrijft de tekst toe aan humor?
10. Door welke oorzaken komen weinig grappen van zorgpersoneel naar buiten?

B Feiten, verwachtingen, voorlopige conclusies
In de tekst spreekt de onderzoeker zich veel uit over de rol van humor in ons leven. Ze kan zich soms op kennis en onderzoek baseren, maar vaak weet ze het nog niet zeker. Haar onderzoek naar humor en corona is tenslotte nog maar pas begonnen. Maak een schema met de kolommen: Feiten, Verwachtingen, Eerste conclusies. Geef in elke kolom twee voorbeelden uit het artikel.

C Quiz
Bedenk met een klasgenoot een quiz van minimaal tien meerkeuzevragen over humor & corona. Baseer je op de tekst. Bedenk tien vragen die gaan over hoe we humor in moeilijke tijden gebruiken. Bedenk bij elke vraag een antwoordmogelijkheid A, B en C. Je kunt bij deze opdracht gebruik maken van Kahoot of Quizlet. Zorg voor een aantrekkelijke vormgeving.

D Betoog
Schrijf een kort betoog over het thema De grenzen van de grap. Wat is in jouw ogen toelaatbaar ten tijde van de coronacrisis? En waar ligt de grens? Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.

E Onderzoek
Zoek online twee bronnen op over het thema Humor en angst óf het thema De grenzen van de grap (zie de uitleg bij D). Beschrijf kort wat de twee bronnen over het thema vertellen. Reageer bij het thema Humor en angst kort in hoeverre jij ervaart dat humor op een of andere wijze ´helpt´. Reageer bij het thema De grenzen van de grap kort in hoeverre jij grenzen stelt aan grappen over een thema als de coronacrisis.

F Klaspeiling
Hoe zou jouw klas denken over de thema´s Humor en angst en Grenzen aan de grap (zie D en E)? Bedenk tien goede vragen waarmee je de mening van de klas zou kunnen peilen. Zorg voor heldere vragen. Denk goed na waar je open- en waar je gesloten vragen stelt. Kies een logische volgorde voor de vragen. Vraag een klasgenoot of iemand anders om feedback op jouw vragen. Vraag goed te kijken naar de hiervoor genoemde criteria.