Maakt de coronacrisis techreuzen tot giganten?


De invloed van techreuzen was al niet onomstreden. Maar door de massale toevlucht tot social media en videoplatforms in coronatijden maken velen zich nog grotere zorgen. Zijn de techreuzen in de toekomst niet veel te grote spelers in ons dagelijks leven? Moeten overheden niet waakzamer zijn voor de toenemende invloed van deze gigantische bedrijven? Lees meer in het artikel Hoe de coronacrisis techreuzen waarschijnlijk nóg machtiger maakt.

Woordenschat 
▢ de moderatie
▢ de kwartaalcijfers
▢ lobbyen
▢ de coulance
▢ eerder een vloek dan een zegen
▢ de argusogen

Leerdoel 
▢ Ik bespreek de invloed van de coronacrisis op de groei van techreuzen en de bemoeienis van de overheid met deze bedrijven

Opdracht

A Vragen
1. Licht de drie klachten over de techreuzen toe (alinea 1).
2. Waartoe dienen de voorbeelden aan het begin van alinea 2?
3. Welke voorbeelden van de kracht en macht van techreuzen geven alinea 1-3?
4. Hoe vijzelen de techreuzen momenteel vooral hun imago op?
5.Wat is het doel van het lobbyen van techreuzen?
6. Geef een ander woord voor coulance (alinea 7).
7. Waarommis de groei van de techreuzen ´eerder een vlok dan een zegen´ (alinea 9)?
8. Waarom is de VS coulanter jegens de techreuzen dan de EU?
9. Welke rol speelt China in de opstelling van de VS tegenover de techreuzen?
10. In hoeverre voorspelt en adviseert de schrijver van het artikel ten aanzien van het onderwerp. Geef van beide een voorbeeld.

B Betoog
De schrijver van het artikel doet verschillende uitspraken over de groei van techreuzen. Schrijf een kort betoog over jouw eigen gebruik van hun apps en de kanttekeningen die het artikel maakt. Begin je betoog met een goede, korte inleiding waarin je je standpunt weergeeft (één alinea). Onderbouw je standpunt in de kern van je betoog en ga in op mogelijke tegenargumenten (twee á drie alinea´s). Sluit af door je standpunt kracht bij te zetten met bijvoorbeeld een vergelijking, je beste argument of een persoonlijke noot (één alinea).