Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2017 tonen

Wereldburgeren

Lees het artikel  Hoe zit het met inburgeren in andere landen?  Beantwoord daarna de vragen. BK 1. Leg de hoofdgedachte van de tekst uit met het begrip maatschappelijke oriëntatie. 2. Wat zijn volgens de tekst belangrijke doelen van inburgering? 3. Geef de belangrijke kenmerken van inburgeringstrajecten. GT 1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 2. Maak een matrix en vergelijk de inburgering in de verschillende landen in de tekst. 3. Schrijf de betekenis van de onderstaande woorden op. HV 1. Vergelijk de inburgeringstrajecten uit de verschillende landen. 2. Beoordeel ze en maak daarin een keuze voor een land dat het in jouw ogen goed aanpakt. 3. Motiveer je keuze. Woordenschat O de inburgering O het traject O de procedure O naturaliseren O de migranten O de arbeidsmarkt Doelen O Ik kan het verschil tussen inburgeren en naturaliseren benoemen O Ik kan belangrijke doelen van inburgering benoemen

Nederlands noodplan

Lees het artikel Wie is de Nederlandse designated survivor?  Beantwoord daarna de vragen. 1. Wat is het doel van alinea 1? 2. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel? 3. Geef de kern van het artikel in enkele zinnen weer. 4. Geef de betekenis van de woorden onderaan. Gebruik waar nodig een woordenboek. 5. Geef uitleg bij het doel onderaan. 6. Waarom is er in Nederland het verschil van een ongeschreven regeringsopvolging en bij wet geregelde opvolging van de Koning? Woordenschat: O het scenario = O de RVD = O ongeschreven = O het staatsnoodrecht = O het staatsrecht = O het ministerie = O het crisisberaad = O het collectief / de collectieven = O het eenhoofdig gezag = O het machtsvacuüm = O de Raad van State = Doel: O Ik kan uitleggen hoe in Nederland en V.S. de vervanging van het staatshoofd en de regeringsleider is geregeld

@realDonaldTrump

Lees het artikel  Donald Trump fel na kritiek burgerrechtenicoon John Lewis  Beantwoord daarna de vragen. BK 1. Waarom is Trump boos op John Lewis? 2. Geef de betekenis van de volgende drie uitdrukkingen in de tekst: van repliek dienen, je pijlen richten, bijval krijgen, dunnetjes overdoen. 3. Beschrijf voor elke uitdrukking in 1-2 zinnen een situatie waarin je hem zou kunnen gebruiken. 4. Waarom nemen veel mensen het voor John Lewis op? 5. Wat kom je door deze tekst te weten over Lewis´ verleden? GT 1. Citeer waarom Lewis Trump geen legitieme president vindt. 2. Geef de betekenis van de volgende drie uitdrukkingen in de tekst: van repliek dienen, je pijlen richten, bijval krijgen, dunnetjes overdoen. 3. Beschrijf voor elke uitdrukking in 1-2 zinnen een situatie waarin je hem zou kunnen gebruiken. 4. Om welke twee redenen viel Trumps ¨blablabla¨ verkeerd? 5. Welke verbanden legt de tekst met Martin Luther King? HV 1. Vat het standpunt van Lewis

Werk voor de VN

Lees het artikel Wat doet een secretaris-generaal van de VN eigenlijk? Bekijk daarna het filmpje. Maak een mindmap van het filmpje. Voeg in een opvallende kleur de belangrijkste informatie uit de tekst toe. Woordenschat: O de secretaris-generaal = de hoogste functionaris O de natie = het volk O de lidstaat = de staat die lid is van een internationale organisatie O het ministerie = een afdeling van de regering O de diplomatie = het ambtelijke, officiële verkeer tussen staten en regeringen Doelen: O Ik kan de belangrijkste werkzaamheden van de VN beschrijven O Ik kan factoren beschrijven die het werk van de VN bevorderen en belemmeren