Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2018 tonen

Archeologen vinden oudste Nederlandse ´tekstje´

Lees het artikel Bekrast potje is oudste ‘tekst’ van Nederland – maar wat staat er eigenlijk? Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ desgevraagd ▢ ongekend ▢ ´systeem´ ▢ de suggestie ▢ het runenschrift Leerdoel:  ▢ Ik kan de kern van een tekst heel beknopt samenvatten Opdracht: Maak een museumbordje om bij het potje te hangen. Zorg dat je op het bordje de kern van het artikel noteert. antwoordenblad

Plastic smoesjes

Lees het artikel  Waarom stappen Nederlandse supermarkten niet af van wegwerpplastic?  Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de kentering ▢ desgevraagd ▢ de prioriteit ▢ de duurzaamheidswinst ▢ biologisch ▢ de publieke opinie Leerdoel:   ▢ Ik herken tekstsoorten en tekstdoelen ▢ Ik kan een tekst samenvatten in een serie vragen Opdracht: 1. Noteer welke soorten teksten we kennen en welke doelen bij deze teksten horen. 2. Bij welke soort teksten hoort dit artikel? Motiveer je antwoord. 3. Bereid een interview voor met een van de woordvoerders in het artikel. Bedenk minimaal 15 relevante vragen. Noteer ze en bedenk hoe je ze gaat stellen. 4. Kies een van de woordvoerders in het artikel uit. Bereid als deze woordvoerder een interview voor. Bedenk goed welke vragen en vraagtechnieken je kunt verwachten. 5. In de volgende les krijgt een aantal leerlingen de rol van interviewer òf woordvoerder. antwoordenblad  

Schoon vlees

Lees het artikel Vleeskwekers zijn steeds verder, maar de weg naar het schap is nog lang . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ het serum ▢ de stamcel ▢ de foetus ▢ het hormoon ▢ het kweekvlees Leerdoel:  ▢ Ik kan een complex onderwerp kort samenvatten Opdracht:  Vat de informatie over het onderwerp in dit artikel samen in tekst (bv. steekwoorden, woordweb, schema) of een combinatie van tekst en beeld (bv. mindmap, infographic, film). antwoordenblad 

Scherpe tekening migrantendebat wint Inktspot

Lees het artikel Inktspotprijs voor tekening over 'balkonheld' en Europees grenshek . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ subtiel ▢ de politieke prent ▢ de spotprent ▢ het migrantendebat Leerdoel:  ▢ Ik kan de betekenis van een (spot)prent kort toelichten Opdracht: 1. Geef een korte uitleg over de betekenis van de tekening. 2. Leg kort uit waarom de jury de tekening als winnaar koos. antwoordenblad

Niet meer van echt te onderscheiden

Lees het artikel Nepmails zijn onderhand niet meer van echt te onderscheiden . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ legitiem ▢ ogende ▢ monitoren ▢ de standaard ▢ de vicieuze cirkel Leerdoel:  ▢ Ik kan een instructie in een tekst herkennen en samenvatten Opdracht: Noteer alle aanwijzingen en tips over e-mailgebruik in de tekst. antwoordenblad

Gedwongen abonnementen en torenhoge schulden

Lees het artikel Creditboys lichten jongeren op met telefoonabonnementen . Bekijk de clip nog niet. Maak na het lezen de opdracht in drie stappen. Woordenschat: ▢ het krediet ▢ BKR ▢ prostitueren ▢ objectief ▢ het loket ▢ de manipulatie Leerdoel: ▢ Ik kan snel de kern van een tekst benoemen Opdracht: 1. Maak na het lezen van de tekst een snelle schets. Kies voor een woordweb of een mindmap. 2. Bekijk het filmpje. Maak geen aantekeningen, maar vergelijk bij het kijken je voorkennis en de aanvullende informatie. 3. Maak de schets compleet met die informatie. antwoordenblad

Hulp van data

Lees het artikel Misdrijven oplossen met data: geen filmscenario, maar realiteit . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ rechercheren ▢ de database ▢ de privacywaakhond ▢ ethisch ▢ de diender Leerdoel: ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst bespreken ▢ Ik kan belangrijke argumenten in het debat over privacybescherming benoemen Opdracht: 1. Wat wordt bedoeld met je ´sociale kredietscore´? 2. Waarom is voorspellende technologie omstreden? 3. Wat wordt bedoeld met ´voorspellend rechercheren´? 4. Met welke techniek kan politie ´voorspellen´? 5. Wat wordt bedoeld met ´digitaal rechercheren´? 6. Wat is een opvallend verschil tussen de landen in de tekst? antwoordenblad

Plaatselijk zwaardere straffen

Lees het artikel  Experts: Rechters gaan echt niet zwaarder straffen in probleemwijk . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het gerechtshof ▢ rechtsongelijkheid ▢ de Grondwet ▢ het hoger beroep ▢ de proefballon Leerdoel:  ▢ Ik kan argumentatie in een tekst bespreken Opdracht: 1. Wat is het voorstel van Klaas Dijkhoff? 2. Wat is zijn motivatie? 3. Een belangrijk argument tegen het plan is het ´gelijkheidsbeginsel´ uit de grondwet. Waarom is bij het voorstel wel sprake van gelijke behandeling? 4. Wat zijn de argumenten tegen het voorstel? 5. Waarom kunnen veel mensen zich niet voorstellen dat het een serieus voorstel is? antwoordenblad

Een stevige Troonrede met de nodige lef

Lees het artikel Lieve Koning, ze laten u weer gruwelijkheden zeggen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ bloedeloos ▢ de tweedracht ▢ de hiërarchie ▢ de logica ▢ het gemoed ▢ wemelen ▢ de kaalslag Leerdoel: ▢ Ik kan het thema en de kerngedachte van een betoog of een column benoemen Opdracht: 1. Wat is het thema van de tekst? 2. Tweemaal spreekt de schrijfster over kaalslag. Wat bedoelt ze beide keren met het woord? 3. Wat zijn de belangrijkste tips die ze geeft aan de premier, de ministeries en hun speechschrijvers? 4. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 5. Verwacht de schrijfster dat moeilijke politieke vraagstukken in de Troonrede voorkomen? Op wat voor manier geeft ze haar verwachtingen daarover aan? antwoordenblad

Enorme schade door Florence en Mangkhut

Lees de artikelen  Orkaan Florence aan land in VS: grootste zorg is het water  en Zeker 28 doden in Filippijnen door tyfoon Mangkhut . Bekijk ook het filmpje  Wat is het verschil tussen een orkaan, tyfoon en cycloon? . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de tyfoon ▢ de moessonregen ▢ de categorie ▢ de orkaandrempel Leerdoel:  ▢ Ik kan bronnen mondeling samenvatten Opdracht: 1. Bereid een tv-weerbericht voor. a. Leg hierin uit wat je over beide orkanen weet. b. Besteed aandacht aan de verwachte impact en voorzorgsmaatregelen. c. Wees kernachtig. d. Kies op internet een passende achtergrondfoto voor je weerbericht. Bijv. een landkaart, een weerkaart, een foto of een still uit het filmpje. 2. Presenteer je uitleg aan de klas. antwoordenblad

Eén ding tegelijk

Lees het artikel Met een smartphone in het verkeer? Voorlichtingscampagne van start: ‘Rij mono’  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ lanceren ▢ de infrastructuur ▢ het pr-offensief ▢ het front ▢ roekeloos Leerdoel:  ▢ Ik kan bronnen samenvatten Opdracht: Stel de nieuwe campagne voor aan de klas. Maak m.b.v. het artikel goed duidelijk waarom de actie er is en waarom hij zo is vormgegeven. Gebruik alle argumenten uit de tekst in je presentatie. antwoordenblad

Grote schoonmaak in de Stille Oceaan

Grote opkuis van oceanen met plasticvanger gestart. Maar hoe werkt dat systeem nu juist?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ efficiënt ▢ bestendig ▢ de infrastructuur ▢ de verankering ▢ de installatie Leerdoel: ▢ Ik kan aan de hand van een bron een uitleg of instructie geven. Opdracht: 1. Schrijf een uitleg over de werking van de plasticvanger. 2. Een paar leerlingen presenteren de uitleg. De anderen geven feedback. antwoordenblad

Staking!

Vandaag is een stakingsdag in het basisonderwijs. Veel scholen zijn dicht. De leerlingen zijn vrij en de leraren werken een dag niet. Ze vinden dat er het nodige moet veranderen in het onderwijs. Dus richten ze met een dag staking hun klacht tot de politiek en in het bijzonder de minister van onderwijs. Woordenschat: ▢ de CAO ▢ de sector ▢ de werkdruk ▢ de vakbond ▢ de werkgever ▢ legitiem Leerdoel:  ▢ Ik kan redenen bespreken waarom werknemers staken Opdracht: Ga op zoek naar een recent artikel over deze staking. Onderzoek waarom de leraren staken. Vertel ook welke veranderingen zij willen in het onderwijs.

Franse kinderen massaal offline

Lees het artikel Franse kinderen zetten hun telefoon op school uit, ze moeten wel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ snerend ▢ bij monde van ▢ ´Stenen Tijdperk´ ▢ cyberpesten Leerdoel:  ▢ Ik kan argumenten in een tekst kort benoenen Opdracht: 1. Noteer kort de argumenten tegen een verbod in de tekst. 2. Noteer kort de argumenten voor een verbod in de tekst. 3. Bereid je eigen standpunt voor. Noteer kort je argumenten. In een latere les gaan we in debat over de waarde en de legitimiteit van een verbod zoals het Franse. antwoordenblad

Advocatenwerk

Lees het artikel Na Mohammed Bouyeri en Robert M. ook dure advocaat voor Jos B., hoe kan dat? Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ het strafrecht ▢ genereren ▢ principieel ▢ het idealisme ▢ de rechtstaat Leerdoel: ▢ Ik kan a.d.h.v. enkele vragen de kern van een tekst benoemen Opdracht: 1. Wat is de aanleiding voor het artikel? 2. Wat zijn toevoegingszaken? 3. Wat krijgen topadvocaten ook dankzij zogenaamde toevoegingszaken? 4. Wat wordt bedoeld met principieel idealisme? 5. Goed advocatenwerk is ¨een bevestiging van de rechtstaat". Leg deze uitspraak uit. antwoordenblad

Gedurfde reclame

Lees het artikel Nike en Colin Kaepernick verdienen alle lof . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ conservatief ▢ de controverse ▢ het statement ▢ de afschuw ▢ naargeestig ▢ cynisch Leerdoel: ▢ Ik kan een opiniestuk kort samenvatten (in bijv. enkele vragen of conclusies) Opdracht: 1. Vat het artikel samen in vijf interviewvragen voor Colin Kaepernick. Zorg dat je naar alle belangrijke zaken in het artikel vraagt. 2. Stel drie verdiepingsvragen over het onderwerp van de tekst. antwoordenblad

Protest tegen uitzetting

Lees het artikel 'Lili en Howick zijn onze kinderen' . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de bevoegdheid ▢ de optie ▢ de voogdij ▢ de kinderrechten ▢ de staatssecretaris ▢ op losse schroeven Leerdoel: ▢ Ik kan redenen bespreken waarom mensen vluchten / asiel aanvragen Opdracht: 1. Vat de tekst samen in maximaal tien vragen. Schrijf de vragen en de antwoorden op. 2. Op welke twee vragen over de uitzetting geeft de tekst geen antwoord? Schrijf ze op. antwoordenblad  

Mijn strijd

Lees het artikel Mein Kampf ligt in de boekwinkel, 'maar we vragen er geen aandacht voor' . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ prominent ▢ verantwoord ▢ de editie ▢ het facsimile ▢ antiquarisch ▢ de materie ▢ het pamflet Leerdoel: ▢ Ik kan kort vertellen wat Hitler in Mein Kampf (Mijn strijd) bespreekt ▢ Ik kan argumenten noemen voor het vroegere verbod van het boek Opdracht: Maak een infographic over de inhoud en het verbieden/toestaan van het boek. antwoordenblad

We spelen niet!

Lees het artikel Denemarken met nieuwe coach, amateurs en zaalvoetballers naar Slowakije . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de interim ▢ het portretrecht ▢ solidair ▢ reglementair ▢ solidair ▢ de ramkoers ▢ de impasse Leerdoel: ▢ Ik kan informatie samenvatten in een kort bericht Opdracht: 1. Stel de kern van het artikel vast. Schrijf de kern in steekwoorden in je schrift. 2. Schrijf over dit nieuws een kort bericht voor een journaal. Het bericht mag slechts ca. een halve minuut duren, maar moet wel de kern bevatten. Schrijf het bericht in je schrift. 3. Enkele leerlingen lezen het voor. De anderen letten op de kern van het bericht, zinsbouw en samenhang en geven feedback. antwoordenblad

Skolstrejk för klimatet

Lees de tekst Zweeds meisje spijbelt al twee weken: 'Volwassenen verpesten de toekomst' Woordenschat: ▢ de prioriteit ▢ de radicaal ▢ de catastrofe ▢ ambitieus ▢ klimaatneutraal Leerdoelen: ▢ Ik kan een betoog samenvatten ▢ Ik kan nieuwe klimaatmaatregelen toelichten Opdracht: Vat het betoog van Greta Thunberg samen. Doe dat in de vorm van een digitale strip. Bedenk goed wat je laat zien. Zet je samenvatting in de tekstballonnen. Gebruik een app als Toony Tool en Storyboard That. Bewaar de strip goed voor de volgende les. antwoordenblad ‪Skolstrejk dag 3. Tydligen är det massa nazister och högerextrema som är arga för att media inte berättar om min familj. Så varsågoda:‬ Min mormor är diakon i svenska kyrkan. Min farfar är Bamse. Min morfar är ekonom. Min farmor är Reines mamma i Tre Kronor och min mamma heter Malena Ernman. ‪Själv heter jag Greta, jag är femton år och har Aspergers. Och jag skolstrejkar för klimatet. För om vi inte agerar nu så finn