Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2020 tonen

Dichtbij een werkend vaccin?

Komend najaar gaat een coronavaccin getest worden. Ook een groep Nederlandse proefpersonen wordt gevraagd mee te doen. Bron De Volkskrant  135 Nederlanders worden geïnjecteerd met experimenteel Leids coronavaccin Woordenschat het vaccin - werven - experimenteel - de bijwerking - genetisch - de registratie - de afweerstof - de dosering Leerdoel Ik kan vertellen waar en hoe de proef wordt uitgevoerd. Opdracht 1 -  Verslaggever Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden. Opdracht 2 -  Voorpagina Maak een ontwerp voor een voorpagina van een krant, tijdschrift of nieuwswebsite waarop je verschillende aspecten van het nieuws in de tekst in beeld brengt. Bedenk welke deelonderwerpen, koppen en foto´s jij zou gebruiken voor je voorpagina. Opdracht 3 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening

Geen ijsberen meer

Een verontrustend rappport. Het heeft er alle schijn van dat de ijsbeer aan het einde van deze eeuw nergens meer leeft. Zijn leefgebied lost door de klimaatverandering langzaam op en de ijsbeer sterft door ondervoeding.  Bron Trouw  Vasten wordt de ijsbeer snel te veel door smeltend ijs Woordenschat interen - doorvoed - het model - arctisch - ondermijnen Leerdoel Ik kan de oorzaak-en-gevolg keten beschrijven die het voortbestaan van ijsberen bedreigt. Opdracht 1 Maak een keten van oorzaken en gevolgen die het voortbestaan van ijsberen bedreigen. Opdracht 2 Schrijf een journaaltekst van 5 á 10 zinnen waarin je het nieuws in eigen woorden weergeeft. Opdracht 3 Vat de tekst samen in acht vragen.

Vleermuis weer in de verkoop

Bij het zoeken naar de oorzaak van de corona-pandemie wordt gewezen op vleermuizen, die het virus mogelijk op een Chinese wildedierenmarkt hebben overgebracht op de mens. Voorzichtigheid is dus geboden, maar het is de vraag of iedereen op deze markten zich wel zo bewust is van de gevaren.  Bron NRC Vleermuis, zo verkocht en dan lekker in de curry Woordenschat de pandemie - exotisch - de habitat - de ziektekiem - muteren - er gaan stemmen op - rigoureus - de keten - aan banden leggen - bepotelen - het netwerk - schroeien Leerdoel Ik kan uitleggen welke gevaren ontstaan door de wildedierenmarkten. Opdracht 1 1. Wat was de aanleiding voor het schrijven van de reportage? 2. Waarom zijn de markten van belang voor de bevolking? 3. Op welke gevaren wijst de reportage? 4. Welke preventieve maatregelen bestaan er rondom de markten? 5. In hoeverre oordeelt de schrijver van de reportage over de situatie? Geef voorbeelden bij je antwoord. Opdracht 2 Vat de tekst samen d

Sporten en vertrouwen opbouwen

De Franse politie treedt sinds kort op een heel bijzondere manier op in de banlieus, de buitenwijken van de grote steden. Sportend gaan ze het gesprek aan met de jongeren die er wonen. Bron NOS  Franse agenten hebben nieuwe aanpak: sporten met jongeren in banlieues Woordenschat het initiatief - de reputatie - de opeenstapeling - patrouilleren - de afspiegeling - de voorstad - vergiftigd klimaat - in burger (tekst en video) Leerdoel Ik kan de aanleiding en het doel van het politie-initiatief toelichten. Maak voor de opdrachten gebruik van de tekst en de video. Opdracht 1 Vat de tekst samen door antwoord te geven op de 5w1h-vragen. Noteer in vraag-en-antwoord vorm het  wat, wie, waar, wanneer, hoe en waarom van het politie-initiatief. Opdracht 2 Maak het initiatief van de politie bekend met een poster. Geef hierop duidelijk antwoord op de 5w1h-vragen  wat, wie, waar, wanneer, hoe en waarom. Opdracht 3 Stel: je bent verslaggever en vertelt in het journaal ter plaat

Corona beweegt ook de modewereld

Overal is de verkoop door corona stilgevallen. Alleen online gaat het kopen rustig door. De modewereld lijkt aan de vooravond van grote veranderingen staan. Bron NOS   Onverkochte 'kledingbergen' door corona, maar ook roep om duurzame herstart Woordenschat globale - duurzamere - overproductie - de reststof - het luxe segment - haute couture - sceptisch. - de illusie - beursgenoteerde bedrijven - compenseren - de mode-conglomeraten - de genadeklap Leerdoel Ik kan de effecten van de coronacrisis op de mode(wereld) op de korte en langere termijn noemen. Opdracht 1 In het midden van het artikel staat de vraag: Is de mode-industrie zoals we die kenden vóór corona voorgoed verleden tijd? Geef in een woordweb of een mindmap antwoord op de vraag. Opdracht 2 De tekst spreekt een aantal conclusies, verwachtingen en mogelijkheden uit.  Noteer de conclusies die in de tekst worden getrokken. Noteer ook wat volgens de tekst mogelijk of te verwachten is en waarom. Opdracht

Broden bieken en hamburgers brieden

Taal leeft en ontwikkelt. Dat zie je aan alle woorden die ontstaan tijdens de huidige coronacrisis. Werkwoorden zijn ook onderhevig aan verandering. Sterke vormen zoals bieken en brieden zijn uit onze taal verdwenen en het is de vraag of andere sterke werkwoorden op de lange termijn  blijven bestaan. Bron NU.nl  Zijn de sterke werkwoorden in het Nederlands op weg naar uitsterving? Woordenschat sterk werkwoord - onregelmatig werkwoord - doen wat God verboden heeft - je handen wassen in onschuld - de klinkerverandering - ingenieus - analoog aan - op de wip zitten - de ketenen - de traditie - de systematiek Leerdoel Ik kan voorbeelden van taalverandering geven en uitleggen waardoor ze ontstaan. Opdracht 1 1. Wat is het thema van de tekst? 2. Wat is de hoofdgedachte? 3. De tekst telt 16 alinea´s. Noteer van de even nummers de kern in één zin. Opdracht 2 1. Wat kenmerkt een zwak werkwoord? 2. Wat kenmerkt een onregelmatig werkwoord? 3. Wat kenmerkt een sterk werkwoord

Beste meneer Hoek, ...

De 94-jarige meneer Hoek richtte zich in een brief in de krant tot jongeren. Hij riep hun op ´nog even vol te houden´. Dat maakte veel los. Al was het alleen maar omdat meneer Hoek aan de oorlogstijd refereerde en jongeren de voorbije weken werden aangesproken op hun verslappende preventieve gedrag.   Bron NOS   'Beste meneer Hoek': jongeren reageren op viral brief van 94-jarige over corona . Woordenschat appels en peren vergelijken - poppenkast - de empathie - de routine - abrupt - een offer brengen Leerdoel Opdracht 1 Schrijf meneer Hoek een briefje terug, van ongeveer vergelijkbare lengte als de brieven in het artikel. Wat is jouw reactie op zijn oproep? Opdracht 2 Reageer met een ingezonden brief op het nieuws. Ingezonden brieven zijn vaak heel kort en heel krachtig geschreven. Wat zou jij willen opmerken over het nieuws en hoe zeg je dat het best? Opdracht 3 Maak een korte video waarin je het nieuws uitlegt waarover je las.

Zomerbestemming Mars

Deze zomer zetten drie landen koers naar Mars. Het moment is gunstig, want niet altijd staan Mars en onze aarde gunstig ten opzichte van elkaar. En de drie landen staan te trappelen om onderzoek te gaan uitvoeren op de planeet. Want er is een hoop te winnen met meer kennis van Mars. Bron RTL Nieuws Dit is waarom landen in de rij staan voor Mars (video) De Telegraaf ´Leven op Mars mag aarde niet besmetten´ (video) Woordenschat RTL Nieuws de missie - het fenomeen - het zonnestelsel - de atmosfeer - het aspect - de dampkring - de satelliet De Telegraaf de missie - de weersatelliet - lokaal - de stofstorm - omvatten - bacterieel - de prestigestrijd - zichzelf respecterende - de grootmacht - de technologie Leerdoel Ik leg het belang van Marsonderzoek uit. Voor de opdracht maak je gebruik van beide video´s. Opdracht 1 Maak drie kolommen, voor elk land dat een Marsmissie onderneemt een kolom. Noteer in de drie kolommen wat de landen willen met hun Marsmissie. Opdracht

De tijd Tikt

TikTok is in de VS niet langer welkom als Chinees product. De president eist veiligheidswaarborgen. Het bedrijf kan gedeeltelijk Amerikaans worden, anders is het afgelopen met TikTok-gebruik in de VS.  Bron AD   Koude Oorlog om populaire Chinese app TikTok: ‘Facebook doet precies hetzelfde’ NU.nl   Waarom neemt Trump TikTok op de korrel? (En is dit wel terecht?) Woordenschat AD Koude Oorlog - hypocriet - de malware - de tracker - schikken - de waakhond - waarborgen - de censuur NU.nl  formele - potentiële - afwenden - in de ban doen - gemunt hebben - speculeren - de rally - het imago - het algoritme - in theorie Leerdoel Ik kan de veiligheidsrisico´s die de VS zien bij TikTok toelichten. Je maakt bij onderstaande opdrachten gebruik van een van de teksten of van beide teksten. Je docent geeft aan welke je gebruikt. Opdracht 1 De Amerikaanse president zal zijn woordvoerder nog eenmaal kort en krachtig de gevaren laten toelichten. Schrijf een korte verkl

Muien mijden

Deze zomer rukte de Reddingsbrigade vele keren uit om zwemmers te redden. Helaas liep het een aantal keren fataal af. Verschillende keren was een mui, een gevaarlijke stroming, de oorzaak van de dodelijke slachtoffers. Maar wat gebeurt er bij zo´n mui? Bron  RTL Nieuws  Meerdere slachtoffers door muien in zee: 'Situaties kunnen levensgevaarlijk zijn' Woordenschat de mui - de progressie - mentaal - moedeloos Leerdoel Ik kan uitleggen hoe je het beste kunt reageren bij een mui. Opdracht 1 De tekst geeft antwoord op vijf hoofdvragen. Lees de vijf onderdelen van de tekst en bedenk bij elk deel twee deelvragen. Opdracht 2 Vat de tekst samen in een infographic. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Kijk goed naar de belangrijkste inhoudelijke en vormkenmerken. Opdracht 3 Bij het strand wordt een bord geplaatst met informatie over muien. Bedenk (met een klasgenoot) waaraan het bord moet voldoen om te zorgen dat mensen er kennis van nemen. Ontwerp het bord. G

De Indië-herdenking, deel van een omstreden geschiedenis

Op 15 augustus staan we in Nederland stil bij de Japanse overgave tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Indonesië, toendertijd een Nederlandse kolonie. Twee jaar na deze oorlog werd Indonesië zelfstandig van Nederland. Daarmee kwam een eeuwenlange, omstreden koloniale geschiedenis tot een einde. Bron AD  Oorlog in Indië: 15 augustus 1945 wordt niet gevierd Woordenschat de handelspost - stichten - het handelsmonopolie - de kolonisatie - de archipel - het koloniale systeem - de bodemschat - azen - opgewassen zijn tegen - het privilege - de hiërarchie - interneren - de kolonisator - de tijdgeest - het zelfbeschikkingsrecht - schoorvoetend - de republiek - de Wederopbouw - het warme onthaal - de assimilatie - de koloniale erfenis - de handreiking - in het licht van Leerdoel Ik kan uitleggen wat we herdenken bij de Indië-herdenking. Opdracht 1 Je vormt met twee á drie leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in stukken. Ieder