Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2022 tonen

De NAVO is wakker

De NAVO mengt zich niet actief in de strijd in Oekraïne. Toch doet de organisatie het nodige om Oekraïne niet het onderspit te laten delven. Met alle risico's van dien, want Rusland waarschuwt de NAVO: onder geen beding een lidmaatschap van Oekraïne.   Bron  NU.nl  Defensie-expert Ko Colijn legt uit op welke manier de NAVO Oekraïne helpt Woordenschat  Zie opdrachten. Leerdoel  Ik kan toelichten hoe de NAVO helpt en met welke belemmeringen de NAVO heeft te maken. Opdracht 1 - Ketensamenvatting Vat de tekst samen in een reeks van tien woorden. Zet de woorden in een logische volgorde en leg met de reeks van tien woorden aan een klasgenoot uit waarover de tekst gaat. Zorg dat je woorden eventueel nader kunt verklaren bij vragen van je klasgenoot. (Stel als klasgenoot die luistert naar de samenvatting verhelderingsvragen!) Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst. Vat de tekst daarna samen in enkele tekeningen. Wissel de samenvatting daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar feedbac

Vooruitblik: Pasen

  Niet iedereen heeft meer scherp voor de geest wat we herdenken en vieren op de verschillende ´paasdagen´? Wat waren ook alweer Witte donderdag en Goede vrijdag? Wat staat centraal op paaszondag en waarom hebben we ook nog een paasmaandag?  Bron AD   Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen . Woordenschat de bezinning - de versobering - markeren - het lentefeest - het vruchtbaarheidsfeest Leerdoel  Ik kan uitleggen waar het bij deze feestdagen om gaat en kan de namen Goede week en de Stille week verklaren. Opdracht 1 -  Vragen 1. In hoeverre wordt het begrip vasten uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 2. In hoeverre wordt de naam Aswoensdag uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 3. Wat wordt bedoeld met het begrip katholieke variant? 4. Wat wordt bedoeld met de woorden bezinning en versobering? 5. Welke betekenis geeft de tekst aan het woord Goede? Citeer het tekstgedeelte waar het antwoord sta

Regels van het oorlog voeren

Bron  NOS op 3  Bommen en burgerdoden: de regels in oorlogstijd Woordenschat Zie opdracht 1 Leerdoel Ik kan vertellen welke regels over oorlogsvoering internationaal gelden. Opdracht 1 - Mindmap Bekijk de video en maak aantekeningen. Vorm daarna een kleine groep (2-4 leerlingen) en stel met jullie aantekeningen als team een mindmap samen waarin je de inhoud van de video duidelijk weergeeft. Laat in de mindmap goed zien wat de kernwoorden in de video zijn.  Opdracht 2 - Stiftgedicht Maak na het bekijken van de video een stiftgedicht. Bij zo'n gedicht lak je de tekst van een artikel (digitaal) weg en houd je een aantal woorden over die een kort gedicht of een uitspraak vormen. Zorg dat jouw stiftgedicht een belangrijk onderdeel uit de bekeken video verwoorden.  Opdracht 3 - One minute note Bekijk de video. Schrijf na het bekijken gedurende één minuut je gedachten bij deze video op. Bespreek daarna in een kleine groep (3-4 leerlingen) wat jullie schreven in jullie 'one minute no

Espresso als werelderfgoed

Aan alles wat hoogst bijzonder is en voor het nageslacht moet worden bewaard, wil Italië graag espresso toevoegen. Volgens Italianen een uitzonderlijk drankje dat het waard is werelderfgoed te worden. Bron  NOS  Italië wil van espresso werelderfgoed maken: 'Meer dan een drankje'  Woordenschat immaterieel - erfgoed - gewin - ritueel - sociale verbanden - voortrekker - delicater Leerdoel Ik kan uitleggen om welke redenen men espresso tot werelderfgoed wil maken. Opdracht 1 - Promoten Maak een korte video waarmee je de actie om espresso tot werelderfgoed te maken ondersteunt. Maak gebruik van de informatie in de tekst. Opdracht 2 - Tegenpool Verplaats je in een tegenstander van het werelderfgoedschap van espresso. Laat een tegengeluid zien waarmee je met sterke argumenten bepleit dat het niet zou moeten gebeuren. Kies zelf in welke vorm je dat doet. Denk aan een korte videoclip, een kort betoog of een post voor social media. Maak gebruik van de informatie in de tekst. Opdracht 3 -

Internationale herdenkingsdag van de slavernij

Vandaag wordt wereldwijd de slavernij herdacht. In ons land staan we jaarlijks bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavenhandel stil tijdens Keti Koti op 1 juli. Vanwege de internationale herdenkingsdag publiceren we vandaag 3 MNMweeklessen over de slavernij voor een tweede keer. Er is nog genoeg slavernij Rond het WK in Qatar is veel gesproken over moderne of nieuwe slavernij. De bouwvakkers die de stadions bouwen zouden zwaar zijn uitgebuit. Als slaven. De Volkskrant sprak een deskundige en voorvechter van wereldwijde goede werkomstandigheden. Hij vertelt hoe er nog vele voorbeelden zijn van situaties die je niet anders dan slavernij kunt noemen.  Bron De Volkskran t  ‘Moderne slavernij is allereerst een economische misdaad’ Woordenschat  cruciaal - reguliere - productieketens - crux - lijfeigenen - gehuisvest - bevroeden - ogenschijnlijk - pikorde - schending - data - activist - grimmige - beleidsmakers - voortploegen - fondsenwerving - ontberingen - activistische - toevoerketen -

Komende MNMweek (13)

maandag Espresso als werelderfgoed  dinsdag De regels van het oorlog voeren  woensdag Vooruitblik: Pasen donderdag De NAVO is wakker vrijdag 1 april: hebben we dan niet iets serieuzers te vieren?

Camp Nou wordt Spotify Camp Nou

Hoe zichtbaar mag een sponsor van een voetbalclub zijn? FB Barcelona past de naam van het eigen stadion vanwege de sponsor een beetje aan. Dat is best een verandering, maar weinig mensen lijken bezwaar te hebben. Bron De Volkskrant  Barcelona voetbalt vanaf juli in Spotify Camp Nou. Waarom heeft Spotify hier honderden miljoenen voor over? Woordenschat  zich laten gelden - in het oog springen - omgedoopt - obbstakel - cruciale - groeimarkten - kolossale - controversiële - de angel eruit halen - doorgeefluik - misère - exorbitant - het licht zien - beschaafd Leerdoel  Ik kan vertellen hoe Barcelona en Spotify gaan samenwerken. Opdracht 1 - Duo's Maak van de 14 woorden en uitdrukkingen van de woordenschat zeven tweetallen. Combineer woorden die dichtbij elkaar in de tekst staan niet met elkaar. Leg bij elk tweetal uit wat ze met elkaar te maken hebben en laat op die manier zien dat je de betekenis van allebei kent. Opdracht 2 - Figuurlijk bedoeld In de tekst komt veel figuurlijk taalg

Fast fashion, mag het iets minder en iets langzamer?

Helemaal aan het einde van de kledingketen ligt een woestijn vol kleren. In het Chileense plaatsje Alto Hospicio kijken ze uit op de afdankertjes van de wereld. Ze liggen in het zand van het nabijgelegen woestijngebied. Bron  NRC  Het verwoestende spoor van de wegwerpmode eindigt in de Chileense woestijn Woordenschat intact - vrijhaven - zone - formeel - floreren - wegwerpmode Leerdoel Ik kan het ontstaan van de kledingbergen bij Alto Hospicio toelichten. Opdracht 1 - Ketens De reportage beschrijft verschillende ketens van oorzaak en gevolg. Lees de tekst en maak met geïllustreerde ketens duidelijk welke oorzaken en gevolgen er in het spel zijn bij het probleem van de kledingbergen in Alto Hospicio. Opdracht 2 - Alternatief scenario Bedenk een verrassend maar realistisch vervolg voor dit nieuwsfeit. Schrijf een kort artikel van 2 á 3 alinea's waarin je vertelt hoe het verder is gegaan met de gebeurtenissen en personen in het artikel van deze les. Opdracht 3 - Ooggegtuigenverslag Ma

Kyiv

Tegen de verwachting in misschien, is Kyiv nog niet gevallen. De druk op de hoofdstad, die van grote symbolische betekenis is, neemt zienderogen toe. Bron NU.nl   Dagboek uit Kyiv: In vierde week van de oorlog is er soms nog steeds ongeloof Woordenschat gewenning - verderf - waaieren uit - bezondigen - realiteitszin - barricades Leerdoel Ik kan vertellen hoe de schrijver over het vervolg van de oorlog denkt. Opdracht 1 - Vragen van de schrijver Bespreek kort de vragen die de schrijver in het dagboek stelt. Sommige stelt hij letterlijk, andere kun je tussen de regels door lezen. Opdracht 2 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut op wat je van de tekst hebt onthouden. Bespreek je paper daarna met een klasgenoot en vertel elkaar wat je vindt van wat de schrijver vertelt. Opdracht 3 - Dagboek Schrijf in een dagboekfragment van ongeveer zes alinea's hoe jij het nieuws over de strijd in Oekraïne ervaart. Je kunt er ook voor kiezen een reactie te schrijven z

Wereldpoëziedag

Ieder jaar organiseert UNESCO de wereldpoëziedag. Doel van de dag is om aandacht te besteden aan de kracht van poëzie om uitdrukking te geven aan wie je bent en welke waarden je belangrijk vindt. Ook wordt via deze dag aandacht gevraagd voor talen die in onbruik raken en mogelijk verdwijnen. UNESCO is een organisatie van de Verenigde Naties, die zich onder meer inzet voor dialoog tussen culturen via onderwijs, wetenschap en cultuur.   View this post on Instagram A post shared by Claire Ohlenschlager (@claire_ohl) Dicht met een van de onderstaande opdrachten over nieuws van vandaag.  Opdracht 1- Stiftgedicht Kies een interessant artikel. Schrijf een stiftgedicht. Dat doe je door in een artikel een aantal woorden over te houden en de andere weg te lakken. Je kiest de woorden zo, dat ze samen een klein gedicht vormen. Meer uitleg over stiftgedichten vind je op de website van Schrijven online . Voorbeelden van stiftgedichten vind je bijvoorbeeld op Instagram bij Clai

Komende MNMweek (12)

maandag Wereldpoëziedag (UNESCO) dinsdag Kyiv woensdag Fast fashion, mag het iets minder en iets langzamer? donderdag Camp Nou wordt Spotify Camp Nou vrijdag Internationale herdenkingsdag van de slavernij 

Generaal heksenpardon

Op Internationale Vrouwendag heeft de Schotse premier excuses aangeboden voor de jacht op heksen in vroeger eeuwen. Ze wilde daarmee rechtdoen aan de slechtoffers die toen vielen.  Bron  NOS  Een 'heksenpardon' voor de vrouwen van Schotland  Woordenschat hekserij - hysterie - met terugwerkende kracht - plaquette - gerechtelijke dwalingen - prijsgeven - gedachtegoed Leerdoel  Ik kan vertellen hoe veel Schotten tussen de 16e en `8e eeuw over hekserij dachten. Opdracht 1 - Taboewoorden Bedenk na het lezen van de tekst vijf taboewoorden en deel die taboewoorden met een klasgenoot. Schrijf allebei een korte samenvatting van de tekst waarbij je de vijf taboewoorden niet mag gebruiken.  Opdracht 2 - Quiz Vat de tekst samen in een quiz met 6-8 meerkeuzevragen (A, B, C, D). Zorg dat alle hoofdzaken in je vragen aan bod komen. Werk de quiz op papier (in Word) uit. Bedenk bij elke vraag naast een goed antwoord drie antwoordmogelijkheden die best wel eens waar zouden kunnen zijn. Kortom,

Vooruitblik: Ramadan

Op 1 april begint de maand ramadan en de periode van vasten voor moslims. Het is een maand waarin je je nog sterker concentreert op wat je gelooft. Het is geen gemakkelijke opgave, maar het resultaat is het alles waard, vindt tv-kok Mounir.   Bron RTL Nieuws  Tv-kok Mounir Toub is tijdens de ramadan juist niet bezig met eten Woordenschat met de paplepel ingegoten - onder de knie krijgen - de fijne kneepjes - euforisch - de geneugten des levens - de verzoening - ontgiften - familiair Leerdoel Ik kan met kennis uit de tekst het begrip ramadan bespreken. Opdracht 1 - Mindmap Vat de tekst samen in een mindmap. Zet het begrip ramadan op een prominente plek. Bedenk 3-5 deelonderwerpen waarmee je alle informatie overzichtelijk in tekst en tekeningen kunt weergeven. Opdracht 2 - Vitrine In de school wordt een vitrine ingericht om te laten zien wat de ramadan is. De vitrine is een hoge kast met glas en telt 3 vakken. Beschrijf wat je allemaal in de vitrine zou zetten. Geef elk voorbeeld een bes

Poerim en Holi

Op 17 maart begint het Poerimfeest. Een dag later is het begin van Holi. Wat wordt bij beide feesten gevierd? Tijdens Poerim herdenken joden de gebeurtenissen die het Bijbelboek Esther beschrijft. Maak met foto's in de bron kennis met deze herdenkingsdag. Bron Het Parool  Poerim in Israël Leerdoel Ik kan vertellen wat wordt herdacht bij Poerim en wat er deze dag gebeurt. Opdracht 1 - Kijk, denk en vraag je af Kijk naar de foto's en vul de zinnen aan. Ik zie... Ik denk... Ik vraag me af... De docent geeft aan bij hoeveel foto's je de opdracht uitvoert en hoe de antwoorden worden besproken met elkaar. Opdracht 2 - Stap in het beeld Kies een persoon op een van de foto's. Beantwoord de volgende vragen. 1. Wat kan deze persoon zien en voelen? 2. Wat zou deze persoon denken? 3. Wat zou belangrijk zijn voor deze persoon? 4. Schrijf een tekst vanuit deze persoon waarin je antwoord geeft op bovenstaande vragen. Wissel daarna de tekst uit met een klasgenoot en schrijf een korte r

TikTok in Oekraïne

Social media spelen een ongekende rol in de oorlog in Oekraïne. Sommige media spreken zelfs van een 'TikTok-oorlog'. Bron  NOS  Hoe TikTok een cruciale rol speelt in Oekraïne Woordenschat cruciale - watermerk - medium - verslaggeving - algoritme - bots - accounts - informatiebubbel - sancties Leerdoel  Ik kan met behulp van de tekst de rol die TikTok speelt in de oorlog benoemen. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Vat de tekst samen door de 5w1h-vragen bij de tekst te stellen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Noteer achter de vragen de antwoorden. Opdracht 2 - Perspectief Bespreek de inhoud van het artikel vanuit een bepaald perspectief: wit (feitelijk), rood (vanuit gevoel), groen (vanuit mogelijkheden), zwart (als advocaat van de duivel), geel (vanuit optimisme) of blauw (gericht op reflectie en overzicht). Schrijf een reactie van ongeveer tien regels waarin je vanuit een van deze perspectieven spreekt. Opdracht 3 - TikTok-oorlog Zoek met een klasgenoot drie teksten waaruit bli

Oekraïne en Rusland praten

Rusland en Oekraïne hebben de eerste gesprekken met elkaar gevoerd. Tot nu toe zonder veel resultaat. De enige opbrengst waren corridors, zodat burgers belegerd gebied kunnen verlaten. Bron RTL Nieuws (4 maart 2022)  Vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne: dit ligt op tafel Woordenschat kans van slagen - humanitaire - corridors - ontwapening - delegatie Leerdoel Ik kan vertellen hoe vredesbesprekingen in zijn werk gaan en wat Rusland en Oekraïne beide willen. Opdracht 1 - 5w1h De tekst vertelt je over de achtergronden van vredesgesprekken. Lees de tekst en vat hem samen met 5w1h-vragen. Noteer bij de vragen telkens in één zin het antwoord. Opdracht 2 - Mindmap Lees de tekst en vat de kern samen in een mindmap. Zoek één recente bron over (komende) gesprekken tussen beide landen. Lees de tekst en neem de kern over in je mindmap. Opdracht 3 - Roadmap Lees de tekst en vat hem samen in de vorm van een road map waarop je de weg tekent die beide landen volgens de tekst moeten afleggen om

Komende MNMweek (11)

maandag Oekraïne en Rusland praten dinsdag TikTok in Oekraïne woensdag Poerim en Holi donderdag Vooruitblik: Ramadan vrijdag Generaal heksenpardon 

De oorsprong van de pandemie gevonden?

De vraag naar de oorsprong van de corona-pandemie houdt nog steeds velen bezig. Onlangs werd opnieuw onderzoek gedaan. De uitkomsten zijn voorlopig, maar wijzen op een bron die al vaak is genoemd. Bron  Metro Nieuws  Toch niet in een lab? Onderzoekers zijn zeker over oorsprong coronavirus Woordenschat claim - epicentrum - werd afgedaan - potentiële - gastheren - hypothese - scenario's Leerdoel Ik kan de voorlopige uitkomsten en kanttekeningen bij het onderzoek noemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat was het doel van het onderzoek? 2. Wat ontdekten de onderzoekers? 3. Wat zijn hun belangrijkste argumenten? 4. Welke verklaringen bestonden er al vóór zij onderzoek deden? 5. Om welke redenen moeten we voorzichtig zijn met hun voorlopige uitkomsten? Opdracht 2 - Seven word story Vat het nieuws samen in een seven word story. Je mag er ook meerdere maken en de kern van het nieuws op die manier opdelen. Opdracht 3 - Cartoon Vat het nieuws samen in een cartoon. Doe eventueel online inspiratie o

Dag van de Tibetaanse opstand

  Vandaag wordt de Tibetaanse opstand herdacht. Acht jaar nadat China in 1951 het land bezette kwamen Tibetanen in opstand. Het was het moment dat hun leider, de Dalai Lama, naar het buitenland vluchtte. Bron Nieuwsuur  5 dagen op propagandatrip in Tibet Woordenschat repressie - autoriteiten - Leerdoel   Ik kan belangrijke kenmerken van het leven in bezet Tibet noemen. Opdracht 1 - Mindmap Bekijk de video en maak daarbij aantekeningen. Werk de aantekeningen daarna samen met een klasgenoot uit in een mindmap. Vergelijk daarna jullie mindmap met die van minimaal twee andere tweetallen. Opdracht 2 - Toets Bekijk de video. Vat de kern samen in de vorm van een toets van zes tot acht meerkeuzevragen.  Opdracht 3 - One minute paper Bekijk de video en stop telkens na vijf minuten. Na iedere vijf minuten schrijf je gedurende één minuut op wat je hebt onthouden van het bekeken fragment. Richt je hierbij op de hoofdzaken. Schrijf ook aan het einde van de video zo'n one minuten paper. Met de d

Wat gebeurt met Russische voetbalclubs in Europa?

Nu steeds meer sancties worden afgekondigd tegen Rusland kiezen investeerders eieren voor hun geld en trekken zich terug uit Rusland. Ook vermogende Russen die geld hebben gestoken in bedrijven in Europa beraden zich. Bij voetbalclubs met een Russische (mede)eigenaar is dat ook de vraag. Wat nu? Bron  NOS  Russische clubeigenaren: eentje heeft haast, de rest houdt zich stil - Woordenschat  netelige - lucratieve - niet mis te verstane - stelling te nemen - sancties - rijmen - summier - belang - banden verbreken - consequenties Leerdoel  Ik kan vertellen hoe in de sportwereld wordt aangekeken tegen Russische investeerders. Opdracht 1 - Snelle samenvatting Lees de tekst en vat de kern daarna in een woordweb samen. Je krijgt anderhalve minuut om het web te maken. Opdracht 2 - Feiten en meningen Lees de tekst. Bekijk daarna welke feiten en meningen in de tekst voorkomen. Kies de twee belangrijkste feiten en de twee belangrijkste meningen uit de tekst en motiveer je keuze. Opdracht 3 - Sc

Internationale vrouwendag

In 1911 werd de eerste internationale vrouwendag georganiseerd. Nederland deed vanaf 1912 mee. De aanleiding voor de wereldwijde vrouwendag was een staking van vrouwen die onder slechte omstandigheden in de New Yorkse textielindustrie werkten. Naar het voorbeeld van hun verzet gingen vrouwen over de hele wereld aandacht vragen voor hun rechten en hun positie (Wikipedia). Leerdoel  Ik kan vertellen wat belangrijke doelen van deze dag zijn en hoe daar wereldwijd aan wordt gewerkt via deze dag. Opdracht 1 - In beeld Zoek vijf foto's van activiteiten op internationale vrouwendag. Het mogen beelden van kort of langer geleden zijn. Verzamel ze in een presentatieprogramma en bedenk bij elke foto een korte beschrijving waarbij de je de 5w1h-vragen gebruikt. Opdracht 2 - Doelen vandaag Bekijk wat Nederlandse media de afgelopen dagen over deze dag schreven. Beschrijf wat volgens deze berichten belangrijke doelen van deze dag zijn. Opdracht 3 - Infographics Zoek informatie over de geschiedeni

Oekraïne

Met het verhevigen van de strijd in Oekraïne werd in de media steeds vaker de vraag gesteld of het westen naïef is geweest. In het verleden kregen leiders met expansiedrift vaker door een verzoeningspolitiek de ruimte om steeds een stap verder te gaan. Bron De Volkskrant  Raken we onze argeloosheid in de omgang met wrede dictators en kwaadaardige tsaren dan nooit kwijt? Woordenschat argeloosheid - appeasement - autoritaire - aspiraties - beduchtheid - misnoegen - veroorloven - potentaten - verdienmodel - woekerprijzen - matiging - ideologieën Leerdoel Ik kan de begrippen dictator en appeasement uitleggen met behulp van de tekst. Opdracht 1 -  Dictators Teken of beschrijf hoe de tekst de begrippen dictator en appeasement omschrijft. Opdracht 2 - Mindmap Lees de tekst en vat bij het lezen de tekst samen in een mindmap. Lees aan het einde van de tekst gekomen de tekst nog eenmaal globaal door en vul waar nodig je mindmap aan. Opdracht 3 - Argeloosheid Welk antwoord geeft de tekst op de vr

Komende MNMweek (10)

maandag Oekraïne dinsdag Internationale vrouwendag woensdag Wat gebeurt met Russische voetbalclubs in Europa? donderdag Dag van de Tibetaanse opstand  vrijdag De oorsprong van de pandemie gevonden?

Weer een beetje meer kennis over het uitsterven van de dinosaurussen

Het klinkt ongelooflijk, maar een groep wetenschappers meent het seizoen te kunnen aantonen waarin dinosauriërs massaal uitstierven. Ze vonden resten van wat er toen allemaal gebeurde rondom maar ook in enkele fossielen. Bron  NOS  Meteoriet vernietigde dinosauriërs in de lente, en dat verklaart veel Woordenschat  paleontoloog - meteoriet - gekristalliseerde - groeiringen - tijdsschaal - kostje - scharrelen - ecosystemen - evolutiebioloog - asteroïde - huiveringwekkende - noodlot Leerdoel  Ik kan de bewijzen van de onderzoekers kort toelichten. Opdracht 1 - Woordenschat Lees de tekst. Vorm daarna een tweetal en verdeel de woorden van de woordenschat. Schrijf allebei een samenvatting van enkele zinnen waarin je alle woorden die je kreeg gebruikt.  Opdracht 2 - 5w1h Lees de tekst en noteer daarna alle 5w1h-vragen op (met het antwoord) waarop de tekst het antwoord geeft. Notere daarna de open vragen in de tekst op: vragen die wel worden gesteld maar waar geen (compleet) antwoord op wordt

Oorlog in Oekraïne

Een veelgehoorde uitdrukking is dat veel wat er nu gebeurt olie op het vuur is. Veel politici en veel media spreken in termen van escaleren en de-escaleren.  Opdracht 1 - Social media Zoek op social media een verslaggever van een krant of tv-zender op die verslag doet van de oorlog in Oekraïne. Lees haar of zijn posts en kijk vooral naar wat er wordt gezegd over het (de)escaleren van de  strijd. Vat wat je hebt gelezen kort samen. Maak eventueel gebruik van de 5w1h-vvragen. Bespreek voordat je met de klas het gesprek voert met een klasgenoot wat je in de posts hebt gelezen.  Opdracht 2 - Feit en fake De gesneuvelde Oekraïense grenswachten op Slangeneiland was een voorbeeld van op zijn minst verwarring, waar sommigen zeggen nepnieuws en slimme propaganda. Lang werd gedacht dat deze grenswachten waren gedood door de Russen, maar ze bleken krijgsgevangen gemaakt te zijn door de Russen. In de oorlog in Oekraïne wordt regelmatig gesproken over de inzet van nepnieuws. Zoek één voorbeeld op w

16, en gewonnen van de wereldkampioen schaken

Soms blinken jonge schakers uit. Rameshbabu Praggnanandhaa bijvoorbeeld. Hij versloeg de wereldkampioen en iedereen wil weten hoe hij dat zo jong al kon. Bron  De Volkskrant  Wie is die schuchtere 16-jarige schaker die deze week plotseling van wereldkampioen Magnus Carlsen won? Woordenschat  heugelijke - schuchter - ogende - elitespelers - ontwapenende - veld - opmars - verlokkingen - kaliber - vertrouwen putten Leerdoel  Ik kan de belangrijkste informatie over Rameshbabu samenvatten. Opdracht 1 - Kernvragen Lees de tekst en schrijf de vijf belangrijkste vragen op die in de tekst aan bod komen.  Opdracht 2 - Kopjes Doe alsof er geen kopjes in de tekst staan. Bepaal zelf waar jij de kopjes zou zetten en bedenk voor die plekken goede kopjes. Leg uit waarom je op die plaatsen een kopje zou plaatsen en waarom je dat bepaalde kopje kiest. Opdracht 3 - Verslaggever Je mag voor tv of online in 30 seconden vertellen over deze bijzondere schaker. Lees de tekst en leg hem daarna weg. Schrijf uit

Steun voor Oekraïne, protest in de straten

Op alle mogelijke manieren spannen burgers zich wereldwijd in om Oekraïne moreel te ondersteunen of van hulp te voorzien. Opdracht 1 - Steun Zoek een aantal voorbeelden van hulpacties voor het land. Lees de tekst of bekijk de beelden en vat de acties kort samen met behulp van de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Protest Bekijk online in verschillende kranten de berichten over de wereldwijde demonstraties voor vrede en tegen de oorlog. Kies drie bronnen en vat samen wat je leest aan de hand van de 5w1h-vragen.