Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2023 tonen

Het voetbalgeweld moet snel worden opgelost

Het voorbije voetbalseizoen werd geplaagd door kleine en grote incidenten. De KNVB greep tenslotte in met regels wanneer de wedstrijd te staken. Maar het probleem is nog niet uit de stadions verdwenen.  Bron  RTL Nieuws  Seizoen vol voetbalgeweld zuchtend ten eind, politievakbond wil vingerscanner Woordenschat  proportionaliteit - hooliganisme - reguleren - privacywaakhond - autoriteit - biometrisch - database Leerdoel  Ik kan de dilemma's in de tekst bespreken. Opdracht 1 - Verschillend bekeken Vertel na het lezen van de tekst kort de inhoud vanuit twee verschillende perspectieven. Kies uit: speler, verslaggever, ooggetuige, gedupeerde of als woordvoerder van een club. Opdracht 2 - Niet het hele antwoord Vat de tekst samen door vragen te noemen waarop de bron niet of onvoldoende antwoord geeft. Opdracht 3 - Playlist Stel (met enkele medeleerlingen) een playlist samen bij het nieuws. Vraag de docent naar het maximale aantal nummers op de playlist en zorg dat je de verschillende per

Robots in de zorg en voor de klas

Met de grote ontwikkelingen op het gebied van AI vragen velen zich af welke beroepen ingrijpend veranderen of zelfs verdwijnen, overgenomen door AI. De vraag is of zorg en onderwijs ook te maken krijgen met robots of blijven zoals ze zijn.  Bron  AD   Onderzoek: Nederlandse kinderen willen geen robot als leraar of huisarts Woordenschat  kunstmatige - empathie - grondleggers - entrhische - moreel kompas Leerdoel Ik kan het onderzoek kort toelichten. Opdracht 1 - Bekend, nieuw en nieuwsgierig Vat het nieuws samen door te noemen wat jou bekend was, wat nieuw(s) is en wat je nieuwsgierig maakt bij dit onderwerp. Opdracht 2 - Vragen over 5w1h Vat het nieuws samen door het bedenken van 5w1h-vragen. Vorm een groep van ongeveer vier leerlingen. Om beurten gooi je met een ( online ) dobbelsteen. De getallen verwijzen naar: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Wie gooit bedenkt een vraag, de anderen geven antwoord. Opdracht 3 - Perspectief Reageer kort op het nieuws va

Komende MNMweek (17)

  Maandag Pinksteren, geen MNMweek Dinsdag Robots in de zorg en voor de klas Woensdag Het voetbalgeweld moet snel worden opgelost Donderdag Lopen na een dwarslaesie: dankzij een stukje digi in het brein Vrijdag Keti Koti

Pinksteren

Komende zondag en maandag is het Pinksteren. Het zijn vrije dagen waar veel mensen de herkomst niet meer van kennen. Voor christenen zijn het belangrijke dagen waarop het begin van de wereldwijde verkondiging van hun geloof wordt gevierd. Bron  Trouw  Pinksteren voor dummies: wat vieren we vandaag ook alweer? Woordenschat  discipelen - Heilige Geest - tongentaal - smeltkroes - windvlaag - drie-eenheid - doop - ijkpunt - belijdenis - vormsel - conservatief Leerdoel  Ik kan uitleggen wat christenen herdenken met Pinksteren. Opdracht 1 - Kennisclip Maak een clip (audio of video) waarin je in één minuut op een aantrekkelijke, boeiende manier uitlegt wat Pinksteren is. Wissel de clip daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback. Opdracht 2 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde zodat een goede samenvatting van de tekst ontstaat. 1. In het christendom .... 2. Pinksteren is belangrijk omdat .... 3. De discipelen waren .... 4. Jezus was

Onzeker van make-upinfluencers

Influencers bepalen sterk hoe jongeren zich gedragen. het gebruik van make up wordt door meisjes gemakkelijk afgekeken van deze videomakers. En dat is gevaarlijk, vinden velen. Bron  NU.nl  Make-upinfluencers maken jongeren te onzeker, vindt de cosmeticabranche Woordenschat branche - beteugelen - zelfbeeld - fragiel - reclamecode - ironisch - ideaalbeelden Leerdoel  Ik kan de wens van de cosmeticabranche toelichten. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Lees de tekst. Vul daarna de onderstaande zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... branche ... 2. ... tijd voor actie ... 3. ... klacht ... 4. ... ongemakkelijk ... 5. ... forse kritiek ... 6. ... reactie ... 7. ... beeld ... Opdracht 2 - Perspectieven Lees de tekst.  Bespreek daarna met een klasgenotyen de mogelijke reacties vanuit volgende perspectieven: wit (feitelijk), rood (vanuit gevoel), groen (vanuit mogelijkheden), zwart (als advocaat van de duivel), geel (vanuit optimisme) of blauw (gericht op reflectie en overzicht).

Stelen bij de zelfscankassa

Met de stijgende prijzen stijgt ook het aantal diefstallen. Landelijk wordt voor een groot bedrag aan spullen meegenomen door winkelpubliek. Het gebeurt vooral bij de zelfscankassa's. Bron Een Vandaag  Meer mensen stelen bij de zelfscan in de supermarkt, hoe los je dat op? 'Beloon klanten die door controle komen'   Woordenschat  retail - branche - inflatie - vrijbrief - plateau - weeffout - kanttekening Leerdoel  Ik kan oplossingen voor de toegenomen diefstal noemen. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic waarmee supermarkten het winkelend publiek kunnen wijzen op het probleem van diefstal en de belangrijkste oplossingen duidelijk maken. Zorg dat je in één oogopslag de kern van de tekst ziet in de infographic. Opdracht 2 - Voor- en nadelen Lees de tekst. bespreek daarna met een klasgenoot de verschillende oplossingen in de tekst. Wat zijn volgens jullie voor- en nadelen? Opdracht 3 - Advies Breng advies uit waar supermarkten volgens jullie goed aan doen. Vul de opl

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Bitter dilemma

Opmerkelijk en pijnlijk nieuws verscheen deze week. Voor de poort van het vernietigingskamp Auschwitz staat een ijskraam. Voor veel mensen is het een onmogelijkheid dat dit mag gebeuren. Toch trekt de ijskraam publiek en merkt de eigenaar op dat alles voor de verkoop netjes volgens de regels is geregeld.  Bron  RTL Nieuws  Boosheid over ijskraam voor poort Auschwitz, verbieden kan niet Lees de tekst en bespreek hem met een klasgenoot. In de tekst komen explciet en meer impliciet verschillende normen, waarden, principes, idealen, deugden en ondeugden ter sprake. Bespreek samen wat je onder deze woorden verstaat en zoek daarna in het verhaal waar ze voorkomen. Bespreek samen wat een passende oplossing is voor deze situatie.

Komende MNMweek (16)

  Maandag Bitter dilemma Dinsdag Racisme zijn we nog niet kwijt Woensdag Stelen bij de zelfscankassa Donderdag Onzeker van make-upinfluencers Vrijdag Pinksteren

Het is oppassen met fitnesspillen en fitnesspoeders

Gemakkelijk nemen jongeren op het oog onschuldige middelen, om het fit worden en afvallen een handje te helpen. Influencers maken het allemaal nog aantrekkelijker met hun enthousiaste berichten. Bron  Het Parool  Experts waarschuwen jongeren: fitnesspoeders en -pillen minder onschuldig dan je denkt Woordenschat  autoriteit - supplementen - fluctuerende - diëtiek Leerdoel Ik kan de waarschuwing van de experts toelichten. Opdracht 1 - Kernbegrippen Teken een vlak van 3 x 3 hokjes. Zet in elk hokje een belangrijk begrip uit de tekst. Zet de woorden zo in de opeenvolgende hokjes, dat van links naar rechts en van boven naar beneden een goede samenvatting ontstaat. Wissel daarna je werk uit met een klasgenoot en vertel elkaar met de 3 x 3 begrippen de kern van de tekst. Opdracht 2 - Influencers Schrijf op basis van de tekst een klein script voor een kort vlog. Beperk je tot het schrijven van de tekst die in het vlog moet worden uitgesproken. Zorg dat de kern van de tekst goed in het verhaal

Onderzoek naar bijna-doodervaringen

Bijna-doodervaringen stellen ons voor een raadsel. Soms vertellen mensen die haast waren overleden over bijzondere ervaringen die ze hadden.  Hersenonderzoek laat bij overlijden een opvallende activiteit in de hersenen zien. Maar de vraag blijft wat daar gebeurt. Bron  Metro Nieuws  Licht aan einde tunnel? Wetenschap bevestigt dat mens iets ‘ervaart’ vlak voor de dood Woordenschat  EEG - coma - hersengolven - kwab - visuele - hallucinaties - bevindingen Leerdoel  Ik kan de bevindingen van de onderzoekers benoemen. Opdracht 1 - 5w1h Vat de kern van de tekst samen in 5w1h-vragen. Stel elk soort vraag minimaal eenmaal maar beperk het totaal aantal vragen tot acht. Wees selectief in de vragen die je opschrijft en voorzie elke vraag van een kort en volledig antwoord. Opdracht 2 - Woordenschat Vat de tekst samen in enkele regels waarbij je alle woorden van de woordenschat gebruikt.  Opdracht 3 - Infographic Vat de tekst samen in een infographic. Beperk het gebruik van tekst en zorg dat de in

Veel te warme oceaan

De opwarming van de oceanen is onmiskenbaar. Onderzoekers proberen zo goed mogelijk vast te stellen wat de gevolgen op korte en langere termijn zijn. Bron  Het Parool  Zo warm als nu is de oceaan nog nooit geweest (en dat is slecht nieuws voor de kabeljauw en het koraal) Woordenschat  oceanograaf - data - trend - migreren - ecoloog - habitat - dwaalgasten - windpatronen - passatwind - atmosfeer - broeikaseffect  Leerdoel  Ik kan de kern van de tekst benoemen. Opdracht 1 - Zeven zinnen samenvatting Maak zinnen met de onderstaande woorden. Zet de zinnen daarna in een logische volgorde zodat een samenvatting van de tekst ontstaat. 1. .... warm .... 2. .... koud .... 3. .... warmer .... 4. .... kouder .... 5. .... opwarming .... 6. .... merkbaar .... 7. .... onomkeerbaar .... Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst. Teken daarna met gebruik van zo min mogelijk woorden de kern van de tekst.  Opdracht 3 - Spreekwoorden en gezegden Zoek naar spreekwoorden en gezegden met het woord koud of w

Slecht geheugen: onderzoek naar hoe goed we herinneren

Wetenschappers proberen de werking van ons geheugen te doorgronden om er nog beter gebruik van te kunnen maken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat we ons geheugen best een beetje kunnen helpen. Bron  De Volkskrant  Ons vermogen gesprekken te onthouden blijkt ontluisterend slecht Woordenschat  ontluisterend - grillig - diplomatieke - cognitief - oudgediende - accurate - buitenissige - expliciet - notulist - robuuste - fundamentele Leerdoel  Ik kan benoemen wat ons volgens het onderzoek kan helpen om zaken te onthouden. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna (zonder tekst uiteraard) opwat je hebt onthouden. Opdracht 2 - Handige weetjes Ontwerp een kaart waarop je de belangrijke tips uit de tekst verzamelt. Maak op de kaart duidelijk hoe je te werk moet gaan om zaken actief te onthouden. Opdracht 3 - Hersenkraker Lees de tekst. Schrijf daarna in één zin de kern van de tekst op. Bedenk een rebus die deze samenvattende zin laat zien. Maak hem niet te gemakkelijk! Probeer de

Nog eens een waarschuwing: AI ontwikkelt zich te snel

Al enige tijd geven meerdere ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie aan zich zorgen te maken. Ze zouden liever een pauze zien om eerst regels met elkaar af te spreken. Onlangs voegde zich een belangrijke ontwikkelaar bij deze groep. Bron  NOS  'Godfather van kunstmatige intelligentie' verlaat Google en waarschuwt voor AI Woordenschat  pionier - potentieel - autonome - weerklank - computergegenereerd Leerdoel  Ik kan belangrijke risico's van AI benoemen.  Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom nam Hinton ontslag? 2. Wat bereikte Hinton als ontwikkelaar? 3. Welke functies van AI noemt de tekst? 4. Welke risico's van AI noemt Hinton? 5. Welke risico's noemt hoogleraar Van Harmelen? 6. Wat zijn volgens Hinton de stappen die nu moeten worden gezet? 7. Wat vindt Van Harmelen nu vooral nodig? Opdracht 2 - Stille discussie Lees de tekst. Voer daarna met enkele klasgenoten een stille discussie. Onderwerp van de discussie zijn de risico's van AI. Jullie noteren argumenten op

Komende MNMweek (15)

  Maandag Nog eens een waarschuwing: AI ontwikkelt zich te snel Dinsdag Slecht geheugen: onderzoek naar hoe goed we herinneren Woensdag Veel te warme oceaan Donderdag Onderzoek naar bijna-doodervaringen Vrijdag Het is oppassen met fitnesspillen en fitnesspoeders

Warmte, tijd voor teken

Het wordt weer warm en daarmee duikt de teek steeds vaker op. Onmerkbaar bijna gaat hij zijn weg. En het is uitkijken want de gevolgen van een onopgemerkt en teek kunnen groot zijn. Bron  NU.nl  Voor de teek lijkt klimaatverandering juist een zegen Woordenschat  Lyme - gastheer - opmars - structureel - vergroening - monitoring Leerdoel  Ik kan de kern van de tekst samenvatten. Opdracht 1 - Teken de tekst Lees de tekst. Maak aantekeningen. Vat de kern daarna samen in de vorm van een mindmap of een infographic. Bekijk online eerst een aantal voorbeelden van de gekozen vorm.  Opdracht 2 - Betekenis Bespreek de doelen waarmee deze tekst is geschreven. Motiveer je antwoord met voorbeelden uit de tekst.  Opdracht 3 - Getekend Vat de tekst samen in de vorm van een (digitale) cartoon. Bekijk online eerst een aantal voorbeelden. Noteer daarna de kern van de tekst en bedenk hoe je één onderdeel daarvan in een cartoon kunt laten zien. 

Een drone, bijna op het Kremlin?

Regelmatig vinden in de oorlog in Oekraïne droneaanvallen plaats. Onlangs was er plots zo'n aanval op het Kremlin. Tenminste dat is de bewering van Russische zijde. Het incident roept veel vragen op. Bron RTL Nieuws   Wie zit nou écht achter de droneaanval op Moskou? 'Explosief was zelf geknutseld' Woordenschat scenario's - opties - partizanen - oppositiegroep - gerenommeerde - denktank - depots - psychologische oorlogsvoering - inventief - linies Leerdoel  Ik kan de belangrijkste redeneringen in de tekst benoemen.  Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Leg hem daarna weg en schrijf gedurende één minuut op wat je allemaal hebt onthouden van de tekst. Vat de tekst daarna met deze aantekeningen in enkele zinnen samen.  Opdracht 2 - Seven word stories Vat het nieuws vanuit elk genoemd scenario samen in de vorm van een seven word story. Lees eerst goed de tekst na en bepaal welke scenario's worden geschetst.  Opdracht 3 - Perspectief Kies een van de volgende pers

Barbier: hip en happening

Het beroep van barbier krijgt steeds meer de aandacht. Wat helpt is dat TikTok video's laten zien hoeveel plezier het beroep jezelf en je klanten kan bieden. Bron  NOS  De barbier is in opkomst en dat komt mede door TikTok Woordenschat  barbier - transformatie - migratieachtergrond - geassocieerd - ROC - klassieke Leerdoel Ik kan de kern van de tekst (en video) kort samenvatten. ✂️🪒 Opdracht 1 - Aanvulzinnen Lees de tekst. Vul daarna de zinnen aan en zet ze in een logische volgorde. 1. Barbiers .... 2. .... kiezen .... 3. In .... cultuur .... 4. .... grote populariteit .... 5. .... voor opleidingen .... vroeger .... 6. .... jongens .... toekomst .... 7. .... online .... bijgedragen .... ✂️🪒 Opdracht 2 - Tekst en video Lees de tekst. Maak na het lezen van elke alinea korte aantekeningen. Bekijk daarna de video. Vul je aantekeningen aan met nieuwe informatie uit de video. Schrijf daarna in enkele zinnen de kern van beide bronnen op. ✂️🪒 Opdracht 3 - Mindmap Vat tekst en video same

Songfestival

Zaterdag is de finale van het Eurovisie Songfestival, met deze week twee halve finales. Het festival is de kans voor landen en nieuwe en gevestigde artiesten om zich te promoten.  Bron  NOS  Songfestivalliedjes schrijven voor 8 landen: 'Ze vragen om winnaar-imitaties' Woordenschat  referentie - strijkers - arrangementen - rode draad - bookmakers Leerdoel  Ik kan de kern van de tekst samenvatten.  Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde. 1. Voor het festival .... 2. .... artistieke uitdaging. 3. .... geen bezwaar .... 4. .... compositie .... 5. .... voorbeelden .... en wensen van artiesten .... 6. .... winnend liedje .... 7. .... gewonnen. Opdracht 2 - Nieuwsquiz Maak een nieuwsquiz over het komende Songfestival met tien vragen. Stel vijf van de tien vragen over deze tekst. Voor de andere vijf vragen mag je deze of een andere bron gebruiken. Noteer de antwoorden bij de quizvragen. Wissel daarna je tien vragen uit met een klasgenoot e

Een nieuwe koning

Zaterdag werd Charles tot koning gekroond. In deze vooruitblik op de gebeurtenis wordt beschreven hoe hij het koningschap naar alle waarschijnlijkheid zal (moeten) gaan invullen.  Bron  NOS  Kroning Charles wordt traditioneel, maar toch ook modern Woordenschat   constitutionele - controverses - gebrouilleerde - progressieve - relieken - continuïteit - extravagante Leerdoel  Ik kan de verwachtingen over het koningschap van Charles III kort samenvatten. Opdracht 1 - Random picker wheel Lees de tekst. Vat daarna de kern van de tekst voor jezelf samen. Dat doe je door driemaal aan het random picker wheel te draaien. Op het wiel vind je de volgende woorden. Je begint vervolgens je eerste zin met het aangewezen woord.  Draai aan het wiel Opdracht 2 - Samenvatten in tien vragen De tekst heeft een inleiding en telt vier kopjes. Vat na het lezen van de tekst elk van deze vijf gedeelten samen in twee vragen. In totaal vat je de tekst dus samen in tien vragen. Wissel de vragen daarna uit met een

Komende MNMweek (14)

  Maandag Een nieuwe koning Dinsdag Songfestival Woensdag Barbier: hip en happening Donderdag Een drone, bijna op het Kremlin? Vrijdag Warmte, tijd voor teken