Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2024 tonen

Komende MNMweek | 26 februari t/m 1 maart

maandag 26 februari: Blauwe kaart, time out Wat als er een nieuwe, derde kaart zou worden toegevoegd aan het voetbal? Een blauwe kaart - als reactie op onsportief gedrag van spelers. Deze kaart zou spelers een tijdstraf van tien minuten opleggen voor overtredingen zoals protesteren tegen scheidsrechterbeslissingen of het voorkomen van een kansrijke aanval. Voormalige topscheidsrechters en sportexperts delen hun perspectieven over de mogelijke effecten van deze maatregel op het gedrag van spelers en de dynamiek van het spel. RTL Nieuws  |  Blauwe kaart in voetbal goed idee? 'Spelbederf of klagen, altijd straf' Leerdoel Je kunt de voor- en nadelen van de invoering van een blauwe kaart benoemen. dinsdag 27 februari: Marinus van der Lubbe thuishalen Op 27 februari 1933 was de Rijksdagbrand in Berlijn, die de controle van het nationaalsocialisme in Duitsland versnelde en intensiveerde. Van der Lubbe werd dat jaar als dader van de brand ter dood werd gebracht. Recent werden zijn stof

Help MNMweek te verbeteren

MNMweek houdt niet bij wie gebruikmaken van de inhoud. Om toch enigszins een beeld te krijgen, wil ik je vragen onderstaande korte vragenlijst in te vullen waar je achtereenvolgens kunt aangeven binnen welk onderwijs, welke leerjaren, hoe en hoe vaak je materiaal gebruikt. Met daarnaast ruimte om evt. suggesties, vragen e.d. te noteren. Dank alvast!  Ga naar het formulier

Vakantie!

Vanwege de aankomende voorjaarsvakantie verschijnen komende twee weken geen posts op MNMweek. Vanaf maandag 26 februari verschijnen er weer opdrachten. Het weekoverzicht van die eerste week na de vakantie vind je op vrijdag 16 februari op MNMweek. We wensen je een fijne voorjaarsvakantie!

Social media in beklaagdenbank

De Amerikaanse Senaat ondervroeg onlangs de CEO's van Meta, TikTok, X, Snap en Discord over de veiligheid van kinderen op sociale media. De zorgen strekten zich uit tot de groeiende impact van deze platforms op het mentale welzijn van kinderen. Tijdens het vier uur durende verhoor kwamen kritische vragen en beschuldigingen naar voren, waarbij de techbedrijven hun genomen maatregelen moesten verdedigen. NOS |  Directeuren van Meta, TikTok en X krijgen ervan langs bij fel verhoor in Senaat VS Leerdoel Je kunt uitleggen waarom de Amerikaanse Senaat bezorgd is over kinderveiligheid op sociale media en welke oplossingen worden genoemd.  Woordenschat senatoren, commissievoorzitter, klokkenluider, retorisch, ombudsman, spervuur, zelfbeeld Vragen 1. Wat was het onderwerp van het verhoor in de Amerikaanse Senaat met directeuren van Meta, TikTok, X, Snap en Discord? 2. Wat was de strekking van de kritiek van politici tijdens het verhoor? 3. Hoe reageerde Meta-CEO Mark Zuckerberg op de kritie

Hemelreis Mohammed – Lailat-ul-Meraj

Dit jaar valt de viering van de hemelreis van Mohammed ofwel Lailat-ul-Meraj op 8 februari. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron.  Is Geschiedenis  |  De nachtreis van Mohammed Leerdoel Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen. Woordenschat de geloofsleer - de profeet - de Tempelberg - de openbaring - de traditie - introduceren - Hadith - de overlevering - het visioen - de stroming - fysieke Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het begrip geloofsleer? 2. Wat maakt de Tempelberg belangrijk in de islam? 3. Wat is het verband met de uitdrukking  in de zevende hemel zijn  en de zeven hemelen waarover de tekst vertelt? 4. Wat wordt bedoeld met de verschillende hemelsferen? 5. Wat wordt bedoeld met openbaringen? 6. Wat gebeurt op de reis met de verplichting van het dagelijkse gebed? 7. Om welke redenen is deze hemelreis belangrijk binnen d

Verkennen, informeren, formeren

Binnenkort moet informateur Plasterk met een advies aan de Tweede Kamer komen. Daar moet hij in aangeven hoe kansrijk een samenwerking van PVV, VVD, NSC en BBB is. Lang niet iedereen verwacht dat deze partijen tot overeenkomst komen. Deze video vertelt hoe het proces van verkennen, informeren en formeren in zijn werk gaat.  Een Vandaag |  Komt er nu sneller een kabinet? Zo is het proces van de formatie sinds de vorige keer aangepast Leerdoel Ik kan factoren noemen die van invloed zijn op de vorming van een coalitie. Woordenschat de formatie - de coalitie - de verkenner - de informateur - de formateur - de bevindingen - het regeerakkoord - de minister - de secretaris - de oppositie Vragen 1. Welke rol speelt de informateur? 2. Hoe komt de keuze van een informateur tot stand?  3. Wat is het verschil tussen het informatieproces en het formatieproces na de verkiezingen?  4. Wat wordt gedaan tijdens een informatieperiode? 5. Welke invloed hebben verkiezingsuitslagen op de coalitieonderhande

Valentijnsdag

Op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd Valentijnsdag als een dag van liefde en genegenheid. Achter deze romantische façade schuilt echter een intrigerend mysterie rond de derde-eeuwse katholieke martelaar, Sint-Valentijn. Zijn vermeende stoffelijke resten zijn verspreid over kerken in heel Europa, maar de vraag blijft: waar ligt hij werkelijk begraven? NOS |  Het raadsel van Sint-Valentijn-beenderen Leerdoel Je kunt uitleggen wie Valentinus was en hoe en waarom hij is verbonden met Valentijnsdag. Woordenschat   stoffelijke resten, schutspatroon, basilica, martelaar, vermeende, reliekschrijn, hagiografie, vertoon, betwist, authenticiteit, pelgrims, heiligenkalender, naamdagen, rivaliteit, kritiek, miraculeuze, overlevering, façade  Vragen 1. Waarom brengen mensen op Valentijnsdag bezoeken aan kerken waar stoffelijke resten van Sint-Valentijn bewaard zouden worden? 2. Wat is het mysterieuze en gruwelijke verhaal achter Valentijnsdag volgens de tekst? 3. Waar wordt beweerd dat

Carnaval

Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis. Trouw |  Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk Leerdoel Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven. Woordenschat lokale - ceremonie - gekoesterde - boerenkiel - extravagante - vooraanstaande - protocol - gerechtvaardigd - persiflage - trekjes krijgen (van) - repressie - gelagen - overvloedig - machtsverhoudingen - voornaamheid - in het gareel lopen - ascese - de Reformatie - paaps - de orthodoxie - uitspattingen - gezindten - hiërarchie - tot afgrijzen van - purist - smalend - zweren bij  Vragen 1. Wat maakt carnaval een veelvormig fenomeen (alinea 1)? 2. Waarom zijn protocollen en regeltjes moeilijk te verenigen met carnaval? 3. Welke rol spelen persiflages tijdens carnaval? 4. Wat is de oorsprong van carnaval? 5. Waarom botsten christendo

Komende MNMweek | 5 t/m 9 februari

maandag 5 februari: Carnaval Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis. Trouw |  Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk Leerdoel Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven. dinsdag 6 februari: Valentijnsdag Op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd Valentijnsdag als een dag van liefde en genegenheid. Achter deze romantische façade schuilt echter een intrigerend mysterie rond de derde-eeuwse katholieke martelaar, Sint-Valentijn. Zijn vermeende stoffelijke resten zijn verspreid over kerken in heel Europa, maar de vraag blijft: waar ligt hij werkelijk begraven? NOS |  Het raadsel van Sint-Valentijn-beenderen Leerdoel Je kunt uitleggen wie Valentinus was en hoe en waarom hij is verbonden met Valentijnsdag. woensdag 7 februari: Verkennen, informeren, formeren  Binnenkort moet info

Defensiespecialisten zeggen: 'Wees voorbereid'

Vanuit defensie klinkt de oproep om bedacht te zijn op onverwachte situaties. E uropese landen moeten hun inwoners voorbereiden op noodsituaties, vooral gericht op oorlog. Het is belangrijk dat burgers zich bewust zijn van mogelijke gevaren en weten wat te doen met desinformatie en (GPS-)storingen.  AD  Hoe andere Europese landen burgers al adviseren over oorlog: ‘Voorbereiden op onvoorspelbaar tijdperk’ | Deze verhalen mag je niet missen | AD.nl Leerdoel Je kunt uitleggen hoe Europese landen hun inwoners helpen voor te bereiden op mogelijke noodsituaties en ervoor zorgen dat mensen weten wat te doen als er gevaar dreigt.  Woordenschat desinformatie, evidentie, sabotage, risicobeheersing, bivakkeren, topografie Vragen 1. Wat adviseert de Navo-topman Rob Bauer aan Europese burgers met betrekking tot voorbereiding op oorlog? 2. Welke informatie bevat een brochure die naar Zweedse gezinnen is gestuurd in verband met oorlogsvoorbereiding? 3. Wat zijn de betekenissen van verschillende siren

1 februari | Watersnoodramp

Op 1 februari 1953 overstroomde Zeeland grotendeels en de aangrenzende delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. 1836 mensen kwamen om het leven (bron: Zeeuwsarchief.nl). Enorme aantallen mensen werden dakloos. De schade was gigantisch en met een nieuwe zeewering werd gezorgd dat het water buiten bewoond gebied bleef. In de tekst lees je over de kans dat ons land nog eens voor een deel overstroomt. RTL Nieuws |   Nederlanders denken dat we over 100 jaar onder water staan: hoe reëel is dat? Leerdoel Je kunt verwachtingen en gevaren van stijgend zeewater in Nederland toelichten en benoemen hoe we ons land beschermen tegen overstromingen.  Woordenschat de wisselwerking - verwaarloosbaar klein - het worstcasescenario - de voeten droog houden - adaptief - het hoofd boven water houden - onverhoopt - het waterschap - hoogwater - gehandhaafd - geologisch - de energie-transitie - de CO2-emissie - globale Vragen 1. Wat is de bevinding van het onderzoek onder Nederlanders over de verwachting dat e

IT kende langzamerhand steeds minder vrouwen

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog speelden vrouwen een cruciale rol bij de ontwikkeling van de eerste Nederlandse computer. Hun aanwezigheid is echter sterk teruggelopen. Het roept de vraag op waarom vrouwen uit dit vak zijn 'verdwenen' en hoe de balans kan worden hersteld. De schrijvers van dit artikel onderzochten de historische en maatschappelijke oorzaken achter deze verandering en bespreken mogelijke oplossingen voor een meer evenwichtige vertegenwoordiging. Bron De Volkskrant  Vrouwen in de ict, dat was vroeger gewoon. Waarom nu dan niet meer? Leerdoel   Je kunt historische en maatschappelijke oorzaken noemen die hebben bijgedragen aan de verschuiving in genderverdeling binnen het ICT-vak. Woordenschat  gesegregeerde, stereotiepe, ondergeschikt, automatische relais rekenmachine, zelfstandig, uitzochten, informaticus, voorkennis, flexibeler, inclusieve Vragen 1. Welke rol speelden vrouwen in Nederland bij de ontwikkeling van de eerste computer na de Tweede Wereldoorlog

Een streep door de Nootmuskaatstraat

De verandering van straatnamen in steden kan veel zeggen over hoe we naar geschiedenis kijken. In de nieuwe woonwijk Marktkwartier in Amsterdam is er ophef ontstaan over het vervangen van de naam 'Nootmuskaatstraat'. Dit roept vragen op over hoe straatnamen onze kijk op het verleden weerspiegelen en hoe deze opvattingen veranderen in een veranderende samenleving. Lees de volgende tekst en de tekst waarnaar (met een link in de tekst) wordt verwezen.  Het Parool |  Nootmuskaatstraat wordt toch Mierikswortelstraat: ‘Er is een associatie met een massaslachting in het verleden’ Leerdoel Je kunt de argumenten voor en tegen het gebruik van de straatnaam toelichten en hierbij de historische achtergrond benoemen.  Woordenschat associatie, VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), handelsmonopolie, Banda-archipel, antropoloog Vragen 1. Welke specifieke gebeurtenis op de Banda-archipel wordt genoemd in relatie tot de handel in nootmuskaat door de VOC? 2. Wat is de argumentatie van de VVD-f

Egypte: er wordt gebouwd aan een nieuwe hoofdstad

Egypte bouwt aan een indrukwekkende nieuwe hoofdstad midden in de woestijn, vol gigantische wolkenkrabbers en modern stadsontwerp. Terwijl de Egyptiscvhe president en de regering deze megastad als een teken van grootsheid ziet, uiten critici zorgen over de impact op de bevolking en benadrukken zij de mogelijke bevoordeling van een kleine groep mensen.  RTL Nieuws | Nieuwe 'megalomane' hoofdstad Egypte verrijst: wat schuilt erachter? Leerdoel Je kunt redenen voor de bouw van de nieuwe hoofdstad benoemen en kunt uitleggen wat de belangrijke gevolgen van de ontwikkeling van deze stad zijn.  Woordenschat ontlasten, stadsplanning, wreekt, crashtests, megalomane, opgedreven, propaganda, opiniestuk, leefbaarheid Vragen 1. Waarom bouwt Egypte een nieuwe hoofdstad in de woestijn? 2. Wat is het doel van de nieuwe hoofdstad volgens president Sisi? 3. Wat zijn de kosten en de omvang van de nieuwe hoofdstad? 4. Hoe wordt de nieuwe stad tot nu toe bevolkt en welke kritiek is er? 5. Wat is de

Komende MNMweek | 29 januari t/m 2 februari 2024

maandag 29 januari  |  Egypte: er wordt gebouwd aan een nieuwe hoofdstad Egypte bouwt aan een indrukwekkende nieuwe hoofdstad midden in de woestijn, vol gigantische wolkenkrabbers en modern stadsontwerp. Terwijl de Egyptiscvhe president en de regering deze megastad als een teken van grootsheid ziet, uiten critici zorgen over de impact op de bevolking en benadrukken zij de mogelijke bevoordeling van een kleine groep mensen.  RTL Nieuws |  Nieuwe 'megalomane' hoofdstad Egypte verrijst: wat schuilt erachter? Leerdoel Je kunt redenen voor de bouw van de nieuwe hoofdstad benoemen en kunt uitleggen wat de belangrijke gevolgen van de ontwikkeling van deze stad zijn.  dinsdag 30 januari  |  Een streep door de Nootmuskaatstraat De verandering van straatnamen in steden kan veel zeggen over hoe we naar geschiedenis kijken. In de nieuwe woonwijk Marktkwartier in Amsterdam is er ophef ontstaan over het vervangen van de naam 'Nootmuskaatstraat'. Dit roept vragen op over hoe straatnam

Een toekomst met niet-bestaande beroemdheden

In de wereld van sociale media spelen kunstmatig intelligente influencers een opvallende rol. Zo verdienen de digitale persoonlijkheden Aitana López en Maia Lima duizenden euro's met gesponsorde posts. AI-influencers als zij zijn in opkomst. De vraag is wat de gevolgen zijn als we meer en meer omringd worden door niet-bestaande influencers.  RTL Nieuws Deze influencers verdienen duizenden euro's per maand – maar zijn niet echt Leerdoel Je kunt uitleggen waarom en hoe niet-bestaande personen commercieel worden ingezet.  Woordenschat kunstmatige intelligentie, influencermarkt, opgeblazen, kapsones (!), transparant, feministische Vragen 1. Wat is opvallend aan influencers zoals Aitana López en Maia Lima? 2. Hoeveel volgers heeft Aitana López op Instagram, en hoeveel verdient ze per post? 3. Wat is het doel van het Spaanse bedrijf The Clueless bij het creëren van deze AI-influencers? 4. Waarom wordt Aitana beschreven als een "mooi monster" en wat voor kritiek krijgt ze? 5

Nanoplastic in het water

In recent onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers, is ontdekt dat het drinken uit wegwerpflesjes leidt tot de inname van honderdduizenden nanoplastic deeltjes per flesje water. De studie, waaronder onderzoekers van de Columbia University in New York, onthult dat het aantal plasticdeeltjes in bronwater 10 tot 100 keer hoger is dan eerder geschat, met mogelijke gezondheidsrisico's tot gevolg. NOS | Bij drinken uit wegwerpflesje krijg je talloze stukjes nanoplastic binnen Leerdoel Je kunt uitleggen welke gezondheidsrisico's zijn gevonden in het onderzoek en waarom verder onderzoek nodig is.  Woordenschat nanoplastic, PET, polyamiden, plexiglas, hormoonspiegel, microplastics, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Commissie Vragen 1. Wat is de belangrijkste bevinding van het onderzoek naar plastic in wegwerpflesjes? 2. Hoeveel plasticdeeltjes worden gemiddeld aangetroffen per liter water volgens het onderzoek? 3. Wat maakt deze ontdekking uniek in vergelijking met eerdere s

Mickey Mouse uit 1928 is vogelvrij

Het auteursrecht op de originele Mickey Mouse uit 1928 is per 1 januari 2024 komen te vervallen. Het geeft mensen de vrijheid om dit personage commercieel te gebruiken in bijvoorbeeld speelfilms. Disney dat de rechten van het latere, meer moderne Mickey Mouse personage nog wel heeft, is er niet blij mee dat het bij eet zo is geregeld. (afbeelding: Wikipedia) Lees een van onderstaande teksten. Het Parool | Mickey Mouse als losbol in een bordeel: het mag, maar wie durft? RTL Nieuws | Mickey Mouse is van ons allemaal: auteursrecht vervallen   Leerdoel Je kunt uitleggen hoe de rechten op bekende personages zoals Mickey Mouse werken en wat er gebeurt wanneer deze rechten vervallen. Woordenschat auteursrechten, verjaringstermijn, handelsmerk, licentierechten, heiligschennis, persiflage, agressieve, kleinzerig Vragen 1. Wat gebeurde er op 1 januari met de auteursrechten van Mickey Mouse? 2. Wat wordt toegestaan sinds het vervallen van de auteursrechten van Mickey Mouse? 3. Waarom mag alleen d

Een vliegtuig op batterijen

Elektrisch vliegen lijkt voor de commerciële luchtvaart zeer ingewikkeld en onhaalbaar. Toch wordt volop onderzoek gedaan om het over niet al te hangen tijd mogelijk te maken. De snelheid waarmee het kan worden geïntroduceerd hangt af van investeringen die worden gedaan in de ontwikkeling van nieuwe technieken.  NOS |  Luchtvaartinvesteerder: 'Groot elektrisch vliegtuig kan wel' Leerdoel Je kunt toelichten welke problemen moeten worden opgelost om langdurig en grootschalig elektrisch vliegen mogelijk te maken.  Woordenschat   investeerder, elektrisch aangedreven, investeringsvehikel, bedrijvendokter, meerderheidsbelang, hybride vliegtuigen, energiedichtheid, draagkracht, accu's, propellers, conceptueel ontwerp, vereiste reservecapaciteit, financieringsronde, scepsis, klimaatdoelen, emissievrij, momentum Vragen 1. Welke Nederlandse investeringsmaatschappij steekt samen met een Franse partner 10 miljoen dollar in de ontwikkeling van een elektrisch vliegtuig? 2. Wat is de focu

28 januari | Nationale Holocaust herdenking

Zondag 28 januari is de Nationale Holocaust Herdenking. Onder meer bij het monument  Nooit meer Auschwitz  worden de slachtoffers van de holocaust herdacht. Het voormalige kamp Auschwitz is blijven bestaan voor nieuwe generaties om hun dood nooit te vergeten. De gedenkplaats ijvert om ook voorwerpen zoals koffers en kleding van de slachtoffers van het kamp te bewaren. Alles helpt om de verschrikkingen van Auschwitz duidelijk te maken.  NOS |   Conserveringsproject Auschwitz: 'De plek moet nu het verhaal vertellen' . Leerdoel  Je kunt het doel van het conserveringsproject toelichten. Woordenschat   aftakeling, minutieus, conservering, restauratie, zuurgraad, item, conservatoren, identificatie, paviljoenen, gaskamer Vragen 1. Waarom is het conserveringsproject in Auschwitz belangrijk? 2. Wat zijn enkele uitdagingen waarmee conservatoren te maken hebben tijdens het behoud van items uit Auschwitz? 3. Wat wordt er gedaan om de herinneringen aan Auschwitz te behouden? 4. Waarom is he

Hoe keer je toenemende diefstal in de supermarkt?

Diefstal in supermarkten is enorm toegenomen. Deels wordt het verklaard door de toename in het gebruik van zelfscankassa's. Voor een ander deel ook door toegenomen armoede. Supermarkten zoeken een uitweg, omdat de verliezen door diefstal uiteindelijk moeten worden verrekend in prijzen.  Het Parool | Jumbo hangt meer camera’s op tegen winkeldieven: ‘Jaarlijks voor 100 miljoen gestolen’ en  Zo gaan supermarkten diefstal te lijf: ‘Als mensen het gevoel hebben dat ze in de gaten gehouden worden, zullen ze minder snel stelen’ Leerdoel Je kunt de oorzaken van de toegenomen diefstal en enkele kansrijke oplossingen toelichten.  Woordenschat controlemechanismes, psychologie, beloning, doorschemeren, vakbond, beslommeringen, buiten kijf, inburgerd, steekproeven Vragen 1. Welke maatregelen wil Jumbo nemen om de strijd tegen winkeldiefstal te intensiveren? 2. Welke oproep doet Jumbo aan de politiek met betrekking tot winkeldiefstal? 3. Welke stappen hebben andere ketens genomen om winkeldiefs

Komende MNMweek | 22 t/m 26 januari

Maandag 22 januari: 28 januari | Nationale Holocaust herdenking Zondag 28 januari is de Nationale Holocaust Herdenking. Onder meer bij het monument  Nooit meer Auschwitz  worden de slachtoffers van de holocaust herdacht. Het voormalige kamp Auschwitz is blijven bestaan voor nieuwe generaties om hun dood nooit te vergeten. De gedenkplaats ijvert om ook voorwerpen zoals koffers en kleding van de slachtoffers van het kamp te bewaren. Alles helpt om de verschrikkingen van Auschwitz duidelijk te maken.  NOS |   Conserveringsproject Auschwitz: 'De plek moet nu het verhaal vertellen' . Leerdoel Je kunt het doel van het conserveringsproject toelichten. Dinsdag 23 januari: Een vliegtuig op batterijen Elektrisch vliegen lijkt voor de commerciële luchtvaart zeer ingewikkeld en onhaalbaar. Toch wordt volop onderzoek gedaan om het over niet al te hangen tijd mogelijk te maken. De snelheid waarmee het kan worden geïntroduceerd hangt af van investeringen die worden gedaan in de ontwikkeling v

Steeds meer Rome komt boven

Het beeld van de Romeinse bezetting van Nederland moet op de schop door ontdekkingen van een archeologiestudent. Zijn resultaten zijn deze maand gepubliceerd in het vakblad Archeologie in Nederland. (bron: Trouw) Trouw |  Dankzij archeologiestudent Jens Goeree wordt het ene na het andere Romeinse kamp ontdekt Leerdoel Je kunt uitleggen op welke manier de archeologische vondsten worden gedaan.  Woordenschat   op de schop, reliëfmodel, laserhoogtemetingen, vakblad, Limes, ruimtelijke analysemethoden, geschiktheidsmodel, hoogtemodellen, lastdieren, hectare, bodemarchief Vragen 1. Wie heeft belangrijke ontdekkingen gedaan met betrekking tot Romeinse legerkampen in Nederland? 2. Welke methoden heeft archeologiestudent Jens Goeree gebruikt om deze kampen te vinden? 3. Hoeveel Romeinse legerkampen zijn ontdekt langs de Nederlandse limes? 4. Wat was de rol van zijn docenten Wouter Vos en Jeroen Oosterbaan in het onderzoek? 5. Waar heeft Goeree zijn onderzoek voornamelijk op gericht? 6. Hoe he

Twee staten als oplossing?

In het verleden is vaak geopperd om Israël en Palestijnen beide een eigen gebied te geven en te kiezen voor twee volwaardige staten. Het is een ongekend complexe oplossing die nu weer veel wordt genoemd maar ook bekritiseerd. NOS |  Oud idee, nieuwe obstakels: hoe haalbaar is tweestatenoplossing? Leerdoel Je kunt de belangrijkste belemmeringen bij deze oplossing toelichten.  Woordenschat   mandaatgebied, nakba, rivaliteit, hardliner, annexatiebeleid, machtsrealiteit Vragen 1. Wat is de tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict en welke uitdagingen zijn hieraan verbonden? 2. Welk plan presenteerden de Verenigde Naties in 1947 voor het gebied Palestina en waarom werd dit afgewezen? 3. Hoe ontstond de situatie na de onafhankelijkheid van Israël in 1948 en wat was het gevolg voor Palestijnen? 4. Welke rol speelden de Oslo-akkoorden in het vredesproces tussen Israël en Palestina en waarom liepen gesprekken stuk? 5. Wat waren de struikelblokken bij eerdere onderhandelingen

Democratie heeft het moeilijk

In landen waar bij elkaar opgeteld meer dan de helft van de wereldbevolking woont, gaan kiezers in 2024 naar de stembus. Maar dat betekent niet dat de wereld democratischer is dan ooit. Want nooit eerder bewogen zo veel landen van de democratie weg, zeggen onderzoekers. (bron: Nieuwsuur) Nieuwsuur |  Het grote, wereldwijde verkiezingsjaar 2024: kantelpunt voor de democratie? Leerdoel Je kunt uitleggen voor welke uitdagingen democratieën het komende jaar gesteld worden.  Woordenschat   autocratieën, elementen, 'autocratisering', registratiefraude, intimidatie, nationalistische, autocratiseert, rechts-populisten, academische vrijheid, democratische rechtsstaat Vragen 1. Hoeveel landen hebben verkiezingen in 2024? 2. Wat benadrukken experts over de betekenis van verkiezingen voor democratie? 3. Wat zijn de kenmerken van een democratie volgens V-Dem? 4. Wat is de trend die V-Dem heeft opgemerkt in de afgelopen tien jaar? 5. Welke problemen benoemen ze in Rusland en India met betrek

15 januari | Martin Luther King dag

De derde dinsdag van januari is het Martin Luther King day in de V.S. Amerikanen staan stil bij de betekenis van deze Amerikaanse dominee en voorvechter van burgerrechten. Hij werd onder meer beroemd om zijn toespraak I have a dream bij het Lincoln Memorial in Washington. Hij werd 4 april 1968 vermoord. (foto: Wikipedia) Het Parool | Opinie: ‘Ook in Nederland moeten we Martin Luther King herdenken’ Leerdoel Je kunt toelichten wat de betekenis van Martin Luther Kings strijd voor gelijke rechten is. Woordenschat opinie, relevant, polarisatie, cancel culture, segregatie, autoriteiten, burgerrechtenbeweging, verstrengelde, biografie Vragen 1. Welke actie ondernam kunstenares Airco Caravan als protest en waarom? 2. Wat waren enkele overeenkomsten tussen de jaren vijftig-zestig en de huidige tijd volgens de kunstenares Airco Caravan? 3. Wat was de rol van Martin Luther King in de busboycot in Montgomery, Alabama? 4. Wat waren enkele kenmerken van de burgerrechtenbeweging waar King aan deelna

Komende MNMweek | 15 t/m 19 januari

maandag 15 januari | Martin Luther King dag De derde dinsdag van januari is het Martin Luther King day in de V.S. Amerikanen staan stil bij de betekenis van deze Amerikaanse dominee en voorvechter van burgerrechten. Hij werd onder meer beroemd om zijn toespraak I have a dream bij het Lincoln Memorial in Washington. Hij werd 4 april 1968 vermoord. (foto: Wikipedia) Het Parool |  Opinie: ‘Ook in Nederland moeten we Martin Luther King herdenken’ Leerdoel Je kunt toelichten wat de betekenis van Martin Luther Kings strijd voor gelijke rechten is. dinsdag 16 januari | Democratie heeft het moeilijk  In landen waar bij elkaar opgeteld meer dan de helft van de wereldbevolking woont, gaan kiezers in 2024 naar de stembus. Maar dat betekent niet dat de wereld democratischer is dan ooit. Want nooit eerder bewogen zo veel landen van de democratie weg, zeggen onderzoekers. (bron: Nieuwsuur) Nieuwsuur |  Het grote, wereldwijde verkiezingsjaar 2024: kantelpunt voor de democratie? Leerdoel Je kunt uitle