Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2021 tonen

Afval recyclen: doen we het goed en heeft het zin?

Loont je best doen op afvalscheiding wel de moeite? Of  wordt al ons afval uiteindelijk toch allemaal verbrand? Over nut en noodzaak van goed sorteren en recyclen bestaan de nodige fabeltjes. Wat gebeurt er nu echt? En hoe goed doen we het? Bron De Volkskrant Wat gebeurt er met al ons gerecyclede afval? Woordenschat de broeikasgasuitstoot - materiaalstromen - haken en ogen - capaciteit - beste jongetje van de klas - gerecycled - sorteercentra - signaleerde - pact - verduurzamen - een zorgenkindje - heffing - kostendekkend Leerdoel Ik kan uitleggen wat goed gaat in de afvalrecycling en wat voor problemen in de verwerking kan zorgen. Opdracht 1 - Deelonderwerpen en hoofdzinnen De tekst telt elf alinea's,. Schrijf de nummers 1 tot en met 11 onder elkaar en noteer achter elk nummer het deelonderwerp van de alinea. Noteer daarna nogmaals de nummers 1 tot en met 11 onder elkaar. Schrijf daarachter de hoofdzin van elke alinea. Je kunt volstaan met het opschrijven van het eerste en het l

Babygelach en chimpanseegeschater

Hoe wij mensen leren lachen wordt stukje bij beetje duidelijker. En het vertoont ook wel gelijkenis met hoe sommige dieren niet voor ons onderdoen als het om plezier hebben gaat. Bron  NRC  Hie hie hie : mensenbaby lacht als een chimpansee Woordenschat primaten - befaamd - observatie - context - geavanceerde - stroom - mechaniek - auditieve - visuele Leerdoel Ik kan de conclusies van het onderzoek benoemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Hoe ging de onderzoeker te werk bij dit onderzoek? 2. Hoe is de lach bij dieren ontstaan? 3. Hoe is de lach bij de mens ontstaan? 4. Welke rol speelt het strottenhoofd bij het lachen? 5. Hoe ontwikkelen kinderen hun lach? Opdracht 2 - Journaal In het journaal krijg je 45 seconden om over dit onderzoek te vertellen. Maak met je telefoon een audio-opname van wat je in het journaal zou vertellen. Wissel de telefoons uit met een klasgenoot en beluister de fragmenten van elkaar. Geef elkaar feedback met één advies over stem en presentatie en één advies over de inh

1945: pamfletten met beeldverhalen vertellen over de kampen

Onlangs werd een pamflet in stripvorm herontdekt dat laat zien hoe het Amerikaanse volk in 1945 te horen kreeg over de Duitse vernietigingskampen. Historicus Kees Ribbens vertelt aan de hand van het beeldverhaal hoe de eerste berichten over de kampen totstand kwamen. Bron De Volkskrant  Herontdekte striptekening toonde Holocaust al expliciet aan eind van Tweede Wereldoorlog Het Parool  In deze strip uit 1945 worden de gruwelen van de Holocaust getoond Woordenschat gruwelen - pamflet - legitimeren - expliciet - voorhanden - propaganda - reportage - correspondent - oplage - struinen - antisemitisme - lacunes - in de vergetelheid geraakt - kanttekening - visualiseren Leerdoel  Ik kan uitleggen hoe de eerste berichten over de vernietigingskampen totstand kwamen en werden ontvangen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat laten de beelden van de strip zien? 2. Waarom kreeg het pamflet de naam Nazi death Parade? 3. Wat was in 1944 wel en niet bekend onder de bevolking? 4. Hoe en wanneer raakte deze strip

Er is nog genoeg slavernij

Rond het WK in Qatar is veel gesproken over moderne of nieuwe slavernij. De bouwvakkers die de stadions bouwen zouden zwaar zijn uitgebuit. Als slaven. De Volkskrant sprak een deskundige en voorvechter van wereldwijde goede werkomstandigheden. Hij vertelt hoe er nog vele voorbeelden zijn van situaties die je niet anders dan slavernij kunt noemen.  Bron De Volkskran t  ‘Moderne slavernij is allereerst een economische misdaad’ Woordenschat  cruciaal - reguliere - productieketens - crux - lijfeigenen - gehuisvest - bevroeden - ogenschijnlijk - pikorde - schending - data - activist - grimmige - beleidsmakers - voortploegen - fondsenwerving - ontberingen - activistische - toevoerketen - onderleverancier - een precedent scheppen - geglobaliseerde - opgescheept Leerdoel  Ik kan aan de hand van kenmerken van slavernij voorbeelden geven van moderne slavernij. Opdracht 1 - Moderne slavernij Maak in een mindmap of een infographic welke kenmerken van moderne slavernij de tekst noemt. Opdracht 2 -

Komende MNMweek

maandag 27/9 Er is nog genoeg slavernij dinsdag 28/9 1945: pamfletten met beeldverhalen vertellen over de kampen woensdag 29/9 Babygelach en chimpanseegeschater donderdag 30/9 Afval recyclen: doen we het goed en heeft het zin? vrijdag 1/10 Hutspot, haring, wittebrood maandag 4/10 Vegahond, vegakat? dinsdag 5/10 Uitkijken naar Europa woensdag 6/10 Een nieuwe leeftijdsgrens voor energiedrankjes

Pact tegen China

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Greg Johnson, Public domain, via Wikimedia Commons Zoals de Verenigde Staten met Europa een bondgenootschap vormen,  gingen ze onlangs een nieuw pact aan met Australië en het Verenigd Koninkrijk. AUKUS: A-UK-US. China is boos en Europa is verbaasd. Bron  Trouw  Nieuw defensiepact tegen China zet kwaad bloed Woordenschat furieus - pact - strategische - betwiste - geschuwd - maritiem - conventionele - hekelt - Koude Oorlog - stabiliteit - ingewijden - Leerdoel Ik kan het doel van de samenwerking toelichten. Opdracht 1 - 5w1h-samenvatting Vat de kern van de tekst samen in 5w1h-vragen. Bedenk er van elk minimaal één. Je hoeft de antwoorden niet te noteren. Wissel daarna de vragen uit met een klasgenoten beantwoord ze. Opdracht 2 - Vaste uitdrukkingen in de tekst In de tekst staat een aantal vaste uitdrukkingen. Noteer ze en schrijf de betekenis er achter. Opdracht 3 - Vaste uitdrukkingen bij de tekst Kies vijf andere vaste uitdru

Vergroenen met slow fashion

Steeds meer grote kledingmerken nemen stappen om schoner en duurzamer te produceren. Bron De Volkskrant  Kledingreus Primark wil haast maken met slow fashion Woordenschat vergroenen - verdienmodel - assortiment - imago - ethische - keurmeesters - pressiegroep - cultuuromslag Leerdoel Ik kan de maatregelen die de kledingindustrie neemt bespreken. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat is de aanleiding voor de maatregelen? 2. Welke maatregelen neemt de kledingindustrie? 3. Wat vertelt de tekst over het effect van de verschillende maatregelen? 4. Welke belemmeringen zijn er die invoering kunnen bemoeilijken? Opdracht 2 - Jeugdjournaal Leg dit nieuws uit aan kinderen in de vorm van een Jeugdjournaal-item. Maak een video van enkele minuten waarin je de maatregelen bespreekt en de aanleiding voor de maatregelen. Opdracht 3 - Mindmap Maak een grafisch beeld van het nieuws in de vorm van een mindmap. Bepaal eerst de deelonderwerpen. Vermeld daaronder in beeld en tekst de informatie.

Nieuwe mammoeten

De film Jurassic Park, met tot leven gewekte dinosaurussen, is gelukkig science fiction. Het is prachtig om te zien, maar of we het werkelijk zouden willen? Nu willen wetenschappers de mammoet terugbrengen. Een goed plan? Bron RTL Nieuws Bedrijf wil wolharige mammoet weer tot leven wekken Het Parool Jurassic Park in het echt: komt de mammoet terug? Woordenschat hybride - resistente - realiseren - priegelen - barnsteen - wolharig - toendra - gemodificeerde - permafrost - nobel - effect sorteren - evolutionaire - genetica Leerdoel Ik kan toelichten wat de onderzoekers willen doen. Opdracht 1 - Radiojournaal Lees de teksten en leg het nieuws uit in 20 seconden. Maak een opname van jouw uitleg en wissel de opnamen daarna uit met een klasgenoot. Bespreek na het beluisteren de inhoud en geef elkaar feedback. Opdracht 2 - Infographic Kies een van de artikelen uit. Zorg dat de lezers van het artikel in één oogopslag het nieuws kunnen zien in een infographic. Combineer beeld met een minimum aan

Prinsjesdag

De derde dinsdag in september is traditiegetrouw Prinsjesdag. In deze video leer je in één minuut wat er op die dag altijd gebeurt. Bron  NU.nl Wat gebeurt er precies tijdens Prinsjesdag? Woordenschat   troonrede - miljoenennota - Staten-Generaal - regeringsbeleid - rijksbegroting - algemene politieke beschouwing Leerdoel  Ik kan vertellen met welk doel jaarlijks Prinsjesdag plaatsvindt. Opdracht 1 - One minute paper Bekijk de video. Schrijf daarna één minuut lang op wat je hebt onthouden van de video. Bekijk de video daarna nog eenmaal en vul aan en verbeter in je paper. Opdracht 2 - Vragen stellen Bekijk de video. Bedenk daarna zes vragen over de video. Stel de vragen aan een klasgenoot en geef feedback bij de antwoorden van je klasgenoot. Beantwoord op jouw beurt de zes vragen van je klasgenoot.  Opdracht 3 - Koppen Verzamel vijf opmerkelijke koppen over Prinsjesdag van dit jaar. Vat in een paar zinnen samen wat vooral wordt verteld over deze Prinsjesdag. Bespreek de koppen daarna m

De 'Nobelprijs' voor grappige onderzoeken

Jaarlijks worden prijzen uitgereikt aan onderzoek dat op de lachspieren werkt. het gaat om opmerkelijke, grappige onderzoeksvragen die serieus zijn onderzocht. Wie zijn dit jaar de winnaars? Bron  NRC  Grappige onderzoeken die een prijs winnen Woordenschat  alternatieve - excellente - wildstand - kolossen - overbruggen - kruislings - weerstand - impact - plakkaten - forensisch - sensoren Leerdoel  Ik kan de uitkomsten van de winnende onderzoeken kort toelichten. Opdracht 1 - Journaal Lees de tekst en vorm een groep van 2-4 leerlingen. Doe in een video van enkele minuten verslag van de onderzoeken. Bespreek eerst met elkaar wat over de onderzoeken moet worden verteld. Maak daarna een kort journaalitem. Beperk je echt tot enkele minuten. Wissel daarna de video uit met een andere groep in de klas en geef feedback ten aanzien van de inhoud. Wordt de bedoeling en de uitkomst van de vier onderzoeken voldoende duidelijk in de video? Opdracht 2 - Experts Lees de tekst en vorm daarna een groep

Komende MNMweek

maandag De 'Nobelprijs' voor grappige onderzoeken dinsdag Prinsjesdag woensdag Nieuwe mammoeten donderdag Vergroenen met slow fashion vrijdag Pact tegen China

Slavernij-achternamen

Utrecht wil als eerste stad mogelijk maken dat inwoners met een achternaam uit de slaventijd die gratis kunnen veranderen. Bron   Trouw  Guno Mcintosh gaat zijn achternaam veranderen als dat gratis wordt: ‘Dit is een verlossing’ Woordenschat koloniale - gouvernement - brandmerk - procedure - screening - bekostigen - schrijnend - impact - verduren - pelgrimstocht - heling - distantie Leerdoel Ik kan toelichten hoe de achternamen uit de slaventijd worden ervaren. Opdracht 1 - Vragen 1. Hoe kwamen de namen uit de slaventijd totstand? 2. Wat wordt bedoeld met "als laatste brandmerk" (alinea 2)? 3. Wat wordt bedoeld met de laatste zin van alinea 2: "Met die opvallende achternaam zit zij duidelijk aan de verzetskant van het slavernijverleden"? 4. Om welke reden(en) wil Utrecht de naamsverandering gratis maken? 5. Hoe pakt de stad dat aan? 6. Waarom is gewoonlijk een psychologisch onderzoek verplicht bij een verzoek om naamsverandering? 7. Wat pleit volgens de tekst voor

Grote verzoendag - jodendom

Vandaag vieren joden Jom Kipoer, dag van de verzoening. Het nieuwe jaar is volgens hun jaartelling (het is het jaar 5782) tien dagen geleden begonnen. Op Grote verzoendag staat de vergevingsgezindheid van God centraal. Naar dat voorbeeld moeten mensen naar elkaar toe ook vergevingsgezind zijn. Bron EO Visie Wat is Jom Kippoer? Woordenschat belijden - synagoge - verzoening - het lot werpen - offeren - sprenkelen - zondebok - gelofte - bemoediging  Leerdoel Ik kan uitleggen waaraan joden op Grote verzoendag denken. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je hebt onthouden van de tekst. Vergelijk daarna jouw one minute paper met dat van een klasgenoot. Bekijk daarna samen met behulp van de tekst welke belangrijke informatie nog in jullie papers ontbreekt. Opdracht 2 - Vragen 1. Waarom gaat het volgens alinea 1 op Grote verzoendag? 2. Wat is de oorsprong van deze feestdag? 3. Wat was toen belangrijke rituelen? 4. Waarom werden die ri

China schoont tv-aanbod op

Na het reguleren van internetgebruik heeft de Chinese overheid nu ook regels voor het tv-aanbod aangekondigd. Alle vermaak en de aandacht voor idolen geeft volgens de overheid een verkeerd signaal. Bron Het Parool  Peking wil geen ‘verwijfde mannen’ meer op televisie Woordenschat ethische - richtlijnen - vulgaire - moralistische - esthetiek - heroïsche - exorbitante Leerdoel Ik kan uitleggen waarom de overheid in China ingrijpt in het tv-aanbod. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat zijn de nieuwe ethische regels in China met betrekking tot televisie? 2. Wat wordt bedoeld met moralistische controle (alinea 2)? 3. Leg in het kort de bedreigingen in alinea 4 uit. 4. Welke middelen gebruikt de overheid om in te grijpen? 5. Wat zijn de belangrijkste redenen om.in te grijpen? Opdracht 2 - Synoniemen Geef voor elk woord een synoniem. 1. ethische (alinea 1) 2. richtlijnen (alinea 2) 3. vulgaire (alinea 2) 4. trend (alinea 2) 5. moralistische (alinea 2) 6. spiegelen (alinea 3) 7. gecoiffeerde (alinea 4

Maak kennis met Krijn

Onlangs presenteerde het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden een reconstructie van de oudste oer-Nederlander. Hij kreeg de naam Krijn. Verschillende dagbladen en nieuwswebsites beschreven hoe deskundigen Krijn een gezicht gaven. Bron Trouw Zo ziet de oudste inwoner van Nederland ooit er uit De Telegraaf Zien: Neanderthaler Krijn heeft weer een gezicht RTL Nieuws  Dit is Krijn: de eerste Nederlandse neanderthaler met een gezicht AD  Eerste Nederlandse neanderthaler heeft een gezicht gekregen Woordenschat  neanderthaler - paleontoloog - reconstructie - prehistorie Leerdoel  Ik kan toelichten hoe de paleontologen de reconstructie maakten. Opdracht 1 - Vragen 1. Welke resten van Krijn werden gevonden? 2. Wat is bijzonder aan de vindplaats van het materiaal? 3. Wat vertellen de resten over Krijn? 4. Hoe hebben paleontologen het materiaal onderzocht? 5. Wat waren belangrijke stappen om tot de reconstructie te komen? Opdracht 2 -  Informatiebordje Krijn staat in een vitrine. Er ontbreekt no

Wat veranderde na 9/11

Zaterdag jl. was het twintig jaar geleden dat 9/11 plaatsvond. Die datum is een begrip geworden: de VS werden aangevallen en de VS sloegen terug tegen het terrorisme. Wat waren de belangrijkste gevolgen van die dag? Bron RTL Nieuws  Van moslimangst tot antiterreurwet: hoe 9/11 ook Nederland raakte   Woordenschat  apocalyptische - perspectief - liberale - kernwaarden - beeldvorming - kantelpunt - prominenter - debat - etnische - profileren - radicalen - gedachtengoed - preken - juridisch - profielen Leerdoel  Ik benoem de grootste gevolgen van 9/11. Opdracht 1 - Vragensamenvatting Vat de tekst samen in tien vragen. Zorg dat je in deze vragen alle belangrijke aspecten aan bod laat komen. Wissel daarna de vragen uit met een klasgenoot. Geef antwoord op de vragen van je klasgenoot. Kijk hierna de antwoorden na. Opdracht 2 - Mindmap Bekijk de video en vat de belangrijkste informatie samen in een mindmap. Zorg dat beeld en tekst elkaar ondersteunen. Kies na het bekijken van de video eerst de

Goed en slecht nieuws op de lijsten met bedreigde diersoorten

Op een 'rode lijst' worden de diersoorten verzameld die ernstig bedreigd worden. Als een aanvulling op die lijst wordt ook een groene lijst bijgehouden. Die lijst laat zien wat het effect is van natuurbescherming en het verminderen daarvan. Bron Trouw   In hoeverre hebben maatregelen effect voor bedreigde diersoorten? Dat laat de groene lijst zien Woordenlijst biodiversiteit - iconen - te boek staan - indicatie - potentie - populatie - politiek spel Leerdoel Ik kan uitleggen waarvoor de rode- en de groene lijst dienen. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je hebt onthouden van de tekst. Vergelijk daarna jouw one minute paper met dat van een klasgenoot. Bekijk daarna samen met behulp van de tekst welke belangrijke informatie nog in jullie papers ontbreekt. Opdracht 2 - Dobbelen Vorm een groep van 3-4 leerlingen. Rol een dobbelsteen: het aantal stippen staat voor een soort vraag. ⦁   wie ⦁⦁ wat ⦁⦁⦁ waar ⦁⦁⦁⦁ wanneer ⦁⦁⦁⦁⦁

Komende MNMweek

maandag Goed en slecht nieuws op de lijsten met bedreigde diersoorten Wat veranderde na 9/11 dinsdag Maak kennis met Krijn woensdag China schoont tv-aanbod op donderdag Grote verzoendag - jodendom vrijdag Slavernij-achternamen

Gevangenisstraf of een boekenlijst

Een Engelse rechter kwam tot een opmerkelijk vonnis. Om te beginnen kreeg de veroordeelde de keuze uit twee straffen, daarnaast was een van die keuzes het lezen van een stapel boeken. Bron  NOS  Dickens en Shakespeare of celstraf: Britse verdachte mag kiezen Woordenschat  fascistische - preventieprogramma - extreemrechtse - onbezonnen - voorwaardelijke - reclassering Leerdoel  Ik kan uitleggen wat de reden voor de veroordeling is. Opdracht 1 - Woordenschat Geef bij de zes woorden van de woordenschat een korte uitleg. Je kunt de woorden een voor een toelichten. Je kunt de uitleg over de zes woorden ook geven binnen één uitleg. Opdracht 2 - Nieuwswaarde Vorm een tweetal (of een groter groepje) en bespreek de nieuwswaarde van het artikel. Wat vinden jullie nieuws dat (prominent) in kranten en journaals en op nieuwswebsites aan bod moet komen? Welk nieuws heeft minder nieuwswaarde? Bespreek in hoeverre de waarde van nieuws verschilt per leeftijdsgroep? Maak daarbij een vergelijking tussen

Fortnite gaat terug naar 1963, naar Martin Luther King

  Op 28 augustus 1963 liepen demonstranten die gelijke burgerrechten voor alle Amerikanen wilden in een lange mars naar het Lincoln Memorial in Washington. Daar sprak Martin Luther King zijn beroemde rede I have a dream uit. Fortnite voegde onlangs een spelonderdeel toe waarin spelers die mars meemaken en kennismaken met de burgerrechtenbeweging uit die tijd. Bron  AD   Geschiedenisles in Fortnite met ‘March Through Time‘ over leven en erfenis van Martin Luther King Woordenschat voorvechter - platform - educatie - virtuele - iconische - volbrengen - burgerrechten - steunbetuiging Leerdoel Ik kan doel en inhoud van het spelonderdeel uitleggen. Opdracht 1 - Kernzin De tekst telt zes alinea's. Lees de tekst. Bepaal daarna wat in elke alinea de kernzin is. Schrijf de nummers 1 tot en met 6 onder elkaar en noteer achter elk nummer het eerste en het laatste woord van de kernzin. Opdracht 2 - Samenvatten Vat (met behulp van de kernzinnen) de tekst samen in vijf korte tot middellange zinne

Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen

Wie bepaalt hoeveel snackbars en cafetaria's een stad telt? Een aantal steden wil graag overgewicht tegengaan, maar ze willen dan wel meer mogelijkheden krijgen. Bron RTL Nieuws Strijd tegen overgewicht: gemeente wil straks bepalen of je naar McDonald's kunt Woordenschat  juridische - talrijke - opties - weren - brandbrief - middelen - 'deal' - ambities - reguleren - factoren - interpretatie - fysieke  Leerdoel  Ik kan uitleggen welke invloed gemeenten hebben op het aantal snackbars in hun gebied. Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom hebben de gemeenten een 'nieuw wapen' nodig in hun strijd tegenovergewicht? 2. Waar moet dat 'nieuwe wapen' uit bestaan? 3. Wat hebben de gemeenten tot nu toe gedaan om hun mogelijkheden te verruimen? 4. Wat wordt bedoeld met een brandbrief? 5. Wat wordt bedoeld met de snackbardichtheid? 6. Hoe verklaart de deskundige in de tekst dat gemeenten maar weinig kunnen doen? 7. Wat blijkt uit onderzoek over de aanwezigheid van snackbars

Wetenschappelijke flessenpost

Vandaag, twee weken voor Prinsjesdag, is traditioneel 'duurzame dinsdag'. Een dag waarop er extra aandacht is voor welke keuzes in Den Haag worden gemaakt om klimaatproblemen tegen te gaan. Bron AD  FFlessenpost’ met afval laat zien waar afvoerputje van Europa zit Woordenschat capsule - Arctische - belangen Leerdoel   Ik kan de vragen en eerste antwoorden van de onderzoekers toelichten. Opdracht 1 - 'Flessenpost' Vorm een groep van vier leerlingen. Vat met elkaar op de volgende manier de tekst samen. De eerste leerling schrijft een zin op een blad. De volgende sluit hier met een zin op aan etc. Doe dat minimaal drie rondes. Zorg dat je op deze manier zonder overleg (!) samen een complete samenvatting maakt.  Opdracht 2 - Vragen Vorm een groep van 2-4 leerlingen en bespreek welke vragen wel in de tekst aan bod komen, maar niet helemaal worden beantwoord. Bedenk samen vijf vragen.  Opdracht 3 - Infographic Vat de tekst samen in een (digitale) infographic. Bepaal eerst 

Nog maar 3 uur per week gamen

Je kunt het je vast niet voorstellen. Je gamet graag en de overheid bepaalt dat je moet gaan minderen. In China grijpt de overheid opnieuw in. Veel gamen zou om meerdere redenen niet goed zijn. Bron  NOS  Chinese tieners mogen nog maar drie uur per week online gamen Woordenschat staatspersbureau - legt aan banden - regime - opiniemakers - opium - vertolken - ondermijnen - registreren - motieven - in ongenade gevallen - staatsmedia - bestempeld - kelderde - beurswaarde - virtueel Leerdoel Ik kan redenen noemen waarom de Chinese overheid het leven van burgers reguleert. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat zijn de redenen voor de overheid om in te grijpen? 2. Hoe zorgt de overheid dat de beperking op gamen uitvoerbaar is? 3. In alinea 3 staat de uitdrukking "het nieuwe opium". Ga op internet op zoek naar de betekenis van deze uitdrukking. Geef een korte uitleg van wat de opiniemakers met de uitdrukking bedoelen. 4. Welke woorden in de tekst wijzen er op dat de Chinese overheid het leven

Komende MNMweek

maandag Nog maar drie uur per week gamen dinsdag Wetenschappelijke flessenpost woensdag Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen donderdag Fortnite gaat terug naar 1963, naar Martin Luther King vrijdag Gevangenisstraf of een boekenlijst

Onbekend eiland komt onder het ijs vandaan

Wetenschappers hebben bij Groenland een nieuw eiland ontdekt. Het is tevoorschijn gekomen door het smeltend ijs. Eerder was er ook al de vondst van een nieuw eiland, dit keer gecreëerd door een vulkaanuitbarsting. Bron  NOS  Wetenschappers ontdekken per toeval noordelijkste eiland ter wereld * en  Op het gloednieuwe eiland Hunga Tonga krioelt het al van het leven Woordenschat  bodemmonster - traditie - exotisch - territoriale rechten - bank - sleuven - substantie - materie - bevindingen Leerdoel  Ik kan de bijzondere kenmerken van beide eilanden toelichten. Opdracht 1 - One minute paper Schrijf na het lezen van beide teksten op wat je weet over beide eilanden. Vorm daarna een tweetal en vertel aan elkaar over de twee teksten wat je nog niet wist, wat je heeft verbaasd en waar je nieuwsgierig naar bent.  Opdracht 2 - Dobbelen Vorm een groep van 3-4 leerlingen. Rol een dobbelsteen: het aantal stippen staat voor een soort vraag. ⦁   wie ⦁⦁ wat ⦁⦁⦁ waar ⦁⦁⦁⦁ wanneer ⦁⦁⦁⦁⦁ waarom  ⦁⦁⦁⦁⦁⦁ h

IS tegenover de Taliban

Met de snelle inname van Afghanistan bleek hoe sterk vertegenwoordigd en machtig de Taliban in het land zijn. Met de aanslagen bij het vliegveld in Kabul bleek eens te meer de versplintering. Ook IS bestaat nog en eist een rol. Bron  NOS  Islamitische Staat achter aanslagen Kabul? Dit is hoe groot IS daar is Woordenschat  hooggeplaatste - op voet van oorlog verkeren - refereert - tak - operatief - afvalligen - militanten - rivaliteiten - intentie  Leerdoel  Ik kan de strijd tussen IS en Taliban verklaren. Opdracht 1 - One minute paper Schrijf na het lezen van beide teksten op wat je weet over het onderwerp. Vorm daarna een tweetal en vertel aan elkaar over de tekst en video's wat je nog niet wist, wat je heeft verbaasd en waar je nieuwsgierig naar bent.  Opdracht 2 - Vragen 1. Wat verwijt IS de Taliban? 2. Wat wordt bedoeld met afvalligen? 3. Waardoor heeft IS de voorbije tijd kunnen voortbestaan in Afghanistan? 4. Wat is volgens de tekst het belangrijkste doel van IS? 5. Wat zeg