Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2020 tonen

Angst wegspelen

De ontwikkeling van therapeutische games is veelbelovend. Ze helpen je al spelend je angsten te lijf te gaan. Veel wetenschappers zien de voordelen van de spellen, maar vinden dat ze het werk van psychologen niet kunnen vervangen. Lees meer in het artikel  Deze videogames helpen angstige kinderen net zo goed als therapie . Woordenschat  ▢ reguliere ▢ cognitieve ▢ commerciële ▢ de blootstelling Leerdoel   ▢ Ik leg uit hoe de game helpt om angsten te verminderen. Opdracht A Vragen 1. Welke taak hadden klinisch psychologen, kunstenaars en spelontwikkelaars bij de ontwikkeling van het spel? 2. Waarom bevat het spel een lichtje dat dimt? 3. Hoe leren kinderen in het spel vooral om minder angstig te zijn? 4. Hoe zijn de effecten van het spel onderzocht en vastgesteld? 5. Wat bedoelt de tekst met emotionele gezondheid ? 6. Hoe meten de verschillende spellen angst? 7. Op welke wetenschappelijke kennis zijn de spellen gebaseerd? 8. Wat zijn belangrijke voor

Vakantiegroeten uit... ?

Langzaam maar zeker gaat er een streep door de zomervakantie zoals we die kennen. Naar het land van je keuze afreizen, is geen optie. Hooguit kunnen we beperkt op vakantie. Verschillende media schreven over wat we kunnen verwachten. Zie bijvoorbeeld RTL Nieuws  'Vakantie misschien mogelijk naar landen met zelfde corona-risicoprofiel'  en Het Parool  Vakantieplannen? Zo staat het toerisme ervoor in EU-landen . Woordenschat ▢ het protocol ▢ de restrictie ▢ het risicoprofiel ▢ de reisbubbel Leerdoel  ▢ Ik kan de restricties en de mogelijkheden noemen die nu gelden voor vakantiereizen Opdracht A Bericht van een reisorganisatie Stel, een reisorganisatie wil op basis van dit laatste nieuws een bericht op de website plaatsen. Jij krijgt de opdracht een kort bericht te schrijven waarin je uitlegt wat nu bekend is.  B Veelgestelde vragen  Stel, een reisorganisatie wil bezoekers van de website informeren over dit onderwerp. Jij krijgt de opdracht een aantal vee

Honger zoals we nooit eerder zagen

Corona dreigt een ongekende hongersnood te veroorzaken. Verschillende factoren houden voedsel vast en creëeren ongekende schaarste. Lees het artikel  Hongerpandemie dreigt: 'Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers'  en bekijk de video´s over een wereldwijde verspreiding van honger en tekort. Woordenschat ▢ de pandemie ▢ proporties ▢ protectionistisch Leerdoel ▢ Ik bespreek de belangrijkste oorzaken van de dreigende hongerpandemie. Opdracht A Eén minuut paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst. B Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). C Stellingen Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s.

We noemen hem: Druif

Misschien denk je bij de bananen in de supermarkt ook wel eens: Er zal toch niet een spin tussen zitten? Bart van den Akker uit Arnhem overkwam het werkelijk. Een vogelspin. Uit Chili. Niet tussen de bananen, maar tussen de druiven. Lees meer in het artikel  Dat is schrikken! Vogelspin duikt op in bakje druiven van Albert Heijn in Arnhem . Woordenschat   ▢ uit het lood geslagen ▢ dopen ▢ de keten ▢ het defect ▢ het terrarium ▢ kordaat Leerdoel   ▢ Ik benoem belangrijke kenmerken van de vogelspin en zijn natuurlijke leefomgeving Opdracht A Informatiebordje Maak een bordje voor op het terrarium van de spin. Geef op het bordje in enkele zinnen uitleg over belangrijke kenmerken van de spin en zijn natuurlijke leefomgeving. B Mindmap Maak een mindmap over de Chileense vogelspin. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). C Cartoons Maak één of meer cartoons over de inhoud van de tekst. Je kunt met

Directeur van een EBI

Yola Wanders, de directeur van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, nam afscheid. Brabants Dagblad besteedde aandacht aan haar vertrek met een interview over werken in de EBI. In het artikel  ‘Als je gedetineerden als beesten behandelt, krijg je beesten terug’  vertelt ze over moeilijke afwegingen en besluiten in deze gevangenis. Woordenschat  ▢ het regime ▢ het krakeel ▢ koorddansen (fig.) ▢ inhumaan ▢ rekruteren ▢ de EBI ▢ de PI Leerdoel  ▢ Ik kan voorbeelden geven van dilemma´s waarover de leiding van de gevangenis een besluit moet nemen. Opdracht A Vragen 1. Waarom wordt verwezen naar Alcatraz? Zoek hier evt. informatie over op. 2. Waarnaar verwijst met een rein geweten (alinea 1)? 3. Waarom gaat het in alinea 2 over het vergeten van het huis afsluiten? 4. In hoeverre is het woord krakeel op zijn plaats in de zin in alinea 3?  5. Welke alternatieve woorden zou je hier kunnen gebruiken? 6. Wat bedoelt Wanders met koorddansen (alin

Suikerfeest

De Ramadan is voorbij. Tijd voor Suikerfeest. In de onderstaande bronnen maak je kennis met Suikerfeest in Nederland. Hoe vieren moslims het einde van het vasten? En hoe denken we over Suikerfeest als Nederlandse feestdag? Leerdoel ▢ Ik kan de betekenis en belangrijke gebruiken van ramadan en Suikerfeest bespreken. Opdrachten A Quiz Lees de teksten  Moslims vieren einde Ramadan  en  Wanneer en hoe vier je Suikerfeest?  Maak daarna de opdracht. Maak een quiz (digitaal of papier) waarin je vragen stelt over de belangrijkste kenmerken van vasten en Suikerfeest. B Infographic Video 1.  Hoe beleven moslims in Nederland het Suikerfeest? Maak een infographic over het onderwerp Suikerfeest en de beleving van het feest in Nederland. Houd de gebruikelijke opbouw van een infographic aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt voorbeeld. C Betoog Video 2.  Moet Suikerfeest een nationale vrije dag worden? 1. Schrijf een kort betoog over feestdagen in Nederland. Bespreek

Wat vieren we...

Het is vandaag Hemelvaart. Binnenkort is het Pinksteren. De betekenis van de twee feesten kennen veel mensen niet meer. Die is ondergesneeuwd onder (een witte) Kerst en Pasen. Tijd om je kennis weer eens op te frissen! Woordenschat ▢ Pasen ▢ Goede Vrijdag ▢ Hemelvaart ▢ Pinksteren ▢ Heilige Geest Leerdoel ▢ Ik kan de betekenis van de grote christelijke feesten benoemen. Opdracht A Eén minuut paper Bekijk de video en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet. Besteed aandacht aan de verschillen en overeenkomsten tussen de feedsten. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst. B Beeldsamenvatting Zoek circa 5 bijpassende foto´s op en leg daarmee de kern van de video uit. C Schema Vat de inhoud van de video samen in een schema. Zorg dat de pijlen en andere tekens goed de verbanden aanduiden tussen de onderdelen. Bedenk goed welke werkwoorden centraal staan in de tekst en (

Huisdieren vatbaar voor corona

Wekelijks neemt de kennis over corona toe. Op basis van verschillende gevallen is nu ook duidelijk dat de mens huisdieren kan besmetten met corona. Deze week werd een aantal gevallen van besmetting bekend in ons land, nadat ook in het buitenland al besmettingen waren voorgekomen. Lees meer in het artikel  Voor het eerst in Nederland huisdieren besmet met corona: virus aangetroffen bij katten en een hond . Woordenschat  ▢ veterinair ▢ de viroloog ▢ de antistof ▢ de gastheer ▢ de overdracht Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wat bekend is over de vatbaarheid van huisdieren voor corona Opdrachten A E-mail van de dierenartsenpraktijk  Stel, de dierenartsenpraktijk wil eigenaren met een korte e-mail informeren over dit onderwerp. Jij krijgt de opdracht een kort bericht te schrijven waarin je uitlegt wat nu bekend is.  B Veelgestelde vragen  Stel, de dierenartsenpraktijk wil eigenaren van huisdieren informeren over dit onderwerp. Jij krijgt de opdracht ee

Genoeg mondkapjes meegenomen?

Het openbaar vervoer kan beperkt worden gebruikt om grote samenscholingen te voorkomen. Wie echt gebruik moet maken van het OV moet vanaf juni een mondkapje dragen. De overheid stimuleert het om al eerder dan die datum een mondkapje te gaan dragen. In het artikel  7 vragen en antwoorden over mondkapjes  wordt nadere uitleg gegeven over het nut en het gebruik.  Woordenschat  ▢ virusdeeltjes ▢ de ziektekiem ▢ desinfecteren ▢ de schijnveiligheid ▢ adequaat Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen welke bescherming mondkapjes bieden. Opdracht A Instructie Maak met de tekst een goede instructie voor reizigers over hoe en waarom ze vanaf 1 juni een mondkapje moeten dragen. Doe dat in de vorm van een video, een poster of op een andere passende manier.

Eerlijk waar, er zijn Nederlandse vulkanen

Bij toeval is in Nederlandse wateren een zeer oude, onderzeese, niet meer actieve vulkaan ontdekt. Diverse media schreven erover. In deze opdracht selecteer je twee bronnen over het nieuws en geef je uitleg over hoe we in Nederland aan vulkanen kwamen. Woordenschat   ▢ de tektoniek ▢ de geologie ▢ het aardmagnetisch veld ▢ Vroeg-Jura Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen hoe de vulkanen bij Nederland ontstonden en vergingen. Opdrachten Ga online op zoek naar het nieuws over de Nederlandse vulkaan. Kies twee bronnen, waarvan er een een video mag zijn. Deze twee bronnen lees/bekijk je en gebruik je bij een van de volgende opdrachten. A Video Maak een video over de vier vulkanen die Nederland telt. Leg in de video uit waardoor de vulkanen ontstonden en waardoor een aantal inactief werd of verging.  B Interview Interview de gevonden vulkaan. Bedenk minimaal tien goede vragen aan de hand waarvan de vulkaan zijn ´levensverhaal' kan vertellen. Geef namens de vulkaan antwoord. C Toerisme Hoe zou h

Harde grappen maken we nauwelijks in coronatijden

Historici doen hun uiterste best om deze tijd goed te documenteren. Gedragswetenschappers kijken hun ogen uit, om voor het nageslacht te bewaren ´hoe we waren tijdens de corona´. Socioloog Giselinde Kuipers onderzoekt met een collega-onderzoeker coronagrappen. De Volkskrant interviewde haar over haar eerste bevindingen. Lees meer in het artikel  Onderzoeker naar coronagrappen: ‘Harde humor over corona heb ik nog amper gezien’ . Woordenschat  ▢ verguisd ▢ circuleren ▢ klein leed ▢ de zwarte humor ▢ de galgenhumor ▢ relatief ▢ de parodie Leerdoel  ▢ Ik kan de eerste bevindingen van de onderzoekers toelichten Opdracht A Vragen 1. Wat waren de vragen van de onderzoekers? 2. De grappen gaan lang niet altijd over de ziekte, maar ook over randverschijnselen en bijkomende ongemakken. Geef voorbeelden uit de tekst. 3. Wat bedoelt Kuipers met ¨volgehouden solidariteit¨ (alinea 5)?  4. In hoeverre komen de onderzoekers harde grappen tegen? 5. Wanneer zullen volgens de onderzoeker vooral harde gra

Gebarentaal uitgelegd (met gebaren)

Met de persconferenties over de coronamaatregelen en de intensieve kennismaking met gebarentaal wil iedereen weten hoe het zit. Wat is gebarentaal, is die overal ter wereld gelijk, is het een erkende taal etc.? Doventolk Irma Sluis maakte met anderen een aantal video´s waarin je antwoord op die vragen krijgt. Lees meer in het artikel Iedereen wil doventolk Irma spreken, ze neemt het heft in eigen hand   In het artikel vind je links naar de video´s.  Woordenschat  ▢ het heft in handen ▢ het medium ▢ auditief ▢ de grammatica ▢ de gebarenschat Leerdoel  ▢ Ik kan belangrijke kenmerken van gebarentaal benoemen Opdracht A Vragen Bekijk de verschillende video´s.  1. Waarom heeft elk land min of meer zijn eigen gebarentaal? 2. Waarom is er niet gekozen voor één internationale gebarentaal? 3. Wat zijn overeenkomsten tussen gesproken- en gebarentaal? 4. Waarom is het belangrijk dat gebarentaal een officieel erkende taal wordt? 5. Waarom zijn ondertiteling en gebarentaal niet te vergelijken met e

Het aarzelende begin van corona-streams

Nu alle festivals voor deze zomer zijn afgelast, zoeken organisatoren naar alternatieven. Om nu niets te doen? In maart deed een journalist al verslag van hoe artiesten live online optredens begonnen te geven. Lees meer over die beginweken in het artikel  Toch nog een festivalgevoel dankzij corona-livestreams van muzikanten en dj’s .  Woordenschat   ▢ de gage ▢ de sessie ▢ de set ▢ annuleren ▢ de saamhorigheid ▢ demonstratief Leerdoel  ▢ Ik kan alternatieven benoemen voor de door corona afgelaste festivals. Opdracht A Vragen 1. Waarom besluiten artiesten te gaan streamen? Geef drie voorbeelden uit de tekst.  2. Hoe bereiken de streams toch de saamhorigheid van live optredens? 3. Wat zijn belemmeringen voor de kijkers van de streams? 4. Wat zijn belemmeringen voor streamende artiesten? 5. Hoe geven artiesten hun optredens op eigen wijze vorm? Geef drie voorbeelden. 6. Wat is jouw verwachting: hoe groot is de kans dat zulke optredens in de toekomst naast fysieke, live optredens blijven b

Maakt de coronacrisis techreuzen tot giganten?

De invloed van techreuzen was al niet onomstreden. Maar door de massale toevlucht tot social media en videoplatforms in coronatijden maken velen zich nog grotere zorgen. Zijn de techreuzen in de toekomst niet veel te grote spelers in ons dagelijks leven? Moeten overheden niet waakzamer zijn voor de toenemende invloed van deze gigantische bedrijven? Lees meer in het artikel  Hoe de coronacrisis techreuzen waarschijnlijk nóg machtiger maakt . Woordenschat  ▢ de moderatie ▢ de kwartaalcijfers ▢ lobbyen ▢ de coulance ▢ eerder een vloek dan een zegen ▢ de argusogen Leerdoel  ▢ Ik bespreek de invloed van de coronacrisis op de groei van techreuzen en de bemoeienis van de overheid met deze bedrijven Opdracht A Vragen 1. Licht de drie klachten over de techreuzen toe (alinea 1). 2. Waartoe dienen de voorbeelden aan het begin van alinea 2? 3. Welke voorbeelden van de kracht en macht van techreuzen geven alinea 1-3? 4. Hoe vijzelen de techreuzen momenteel vooral hun imago op? 5.Wat is het doel van

Wuhan begint trek te krijgen

Wuhan ligt tijdens de coronacrisis onder een vergrootglas. Zeker de wildedierenmarkt is de boosdoener. Intussen moeten de inwoners van Wuhan wennen aan de beperkingen, aan hun geliefde wild kunnen ze vrijwel niet meer komen. Lees meer in het artikel  Wanneer staan Mongoolse gazelle en honingdas weer op het menu?   Woordenschat  ▢ de plaats delict  ▢ onttrekken ▢ per decreet ▢ het pseudoniem ▢ (handel) doen aantrekken ▢ opgeld doen ▢ officieuze ▢ de ritselaar ▢ onder tafel ▢ transparantie ▢ de restrictie ▢ het steekspel Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wat de consumptie van wilde dieren in Wuhan betekent.  Opdracht    A Vragen 1. Waarom wordt de markt plaats delict genoemd (alinea 1)? 2. Waarom praat Feng onder pseudoniem? 3. Welke woorden in alinea 3 (Feng t/m verzoek) duiden er allemaal op dat er dingen gebeuren die niet horen? Geef bij elk woordn en elke uitdrukking de betekenis. 4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak ¨In China moet je weten hoe de wind waait¨ (alinea 4)? 5. Wat maakt de

Streep door radioshow

De voorbije week was er commotie over het radioprogramma Ramadan Late Night.  Na bedreigingen besloot de omroep het stop te zetten. Lees de reacties op het stoppen van de uitzendingen in de artikelen  ‘Met stopzetten Ramadan Late Night geeft FunX fanatiekelingen hun zin’  en  Islamoloog verbaasd over bedreigingen om muziek op FunX tijdens ramadan . Woordenschat   ▢ uit de lucht halen ▢ de islamoloog ▢ de afschuw ▢ de bezinning ▢ marginaal ▢ de gematigde Leerdoel   ▢ Ik kan de argumentatie voor/tegen muziek tijdens de ramadan kort toelichten. Opdrachten A Vragen 1. Wat was de kritiek op het radioprogramma? 2. Waarom is er boosheid op de publieke omroep? 3. Hoe kijkt Nora Asrami vanuit haar geloofsovertuiging naar de discussie? 4. In hoeverre geeft de Koran volgens haar antwoord op de vraag naar muziek en ramadan? 5. Wat bedoelt ze met de termen praktiserend en mainstream ? 6. Ze noemt de moeite onder moslims met muziek tijdens ramadan marginaal . Geef een synoniem voor dat laatste woord

Versoepelen met de grootst mogelijke precisie

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 kregen we perspectief op wat de komende maanden mogelijkerwijs gebeurt met de coronamaatregelen. De eerste stappen naar afbouw werden op een rij gezet. Voor veel mensen opluchting: eindelijk uitzicht op meer bewegingsvrijheid. Maar wetenschappers plaatsen kanttekeningen. De corona en de gevaren blijven smeulen. Lees hoe twee wetenschappers tegen het voorzichtig afbouwen van coronamaatregelen aankijken in het artikel  ‘Je zult kleine uitbraken houden’ . Woordenschat  ▢ de pragende vraag ▢ de capaciteit ▢ traceren ▢ laagdrempelig Leerdoel  ▢ Ik kan de kanttekeningen van de twee wetenschappers kort samenvatten. Opdracht A Vragen 1. Waaraan leiden de twee wetenschappers een daling van het aantal coronabesmettingen af? 2. Wat bedoelt Heesterbeek met ´maatregelen in twee smaken´? Geef van elke smaak twee voorbeelden. 3. Hoe werken de twee soorten maatregelen volgens de wetenschappers samen? 4. Waarom vinden de wetenschappers het belangrijk om testen

Een lege Dam, heilzame woorden en diepe indruk

Op een lege Dam hield de Koning tijdens dodenherdenking 2020 een toespraak die grote indruk maakte. De leegte van de omgeving zal zeker hebben bijgedragen aan de impact, maar het was vooral de inhoud die tot de verbeelding sprak. In de kranten kreeg de Koning alle lof. Lees bijvoorbeeld de commentaren van het AD  Lof voor historische rede koning: 'Adembenemend goede toespraak'  en RTL Nieuws  Koning kritisch over rol Wilhelmina in krachtige en indrukwekkende toespraak . Woordenschat   ▢ het staatshoofd ▢ standvastig ▢ surrealistisch ▢ de persoonlijke noot ▢ heilzaam ▢ grootmoedig ▢   memoreren Leerdoel   ▢ Ik kan de historische waarde van de toespraak van de Koning uitleggen. Opdracht A Vragen 1. Vat met behulp van de twee bronnen kort de toespraak samen. 2. Vat met de bronnen ook kort de reacties op de toespraak samen. 3. Wat maakte vooral grote indruk op de toehoorders? 4. Wat was ongewoon aan de inhoud van de toepsraak? 5. Waarom noemen mensen de toespraak heilzaam?

Nieuwsflits: NEDERLAND BEVRIJD

Ondanks de greep die de Duitse bezetter op het dagelijkse leven had gehad, deden media aan het einde van de oorlog hun best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zoveel mogelijk gedetailleerde informatie over de voltooide bevrijding van Nederland. Woordenschat  ▢ de capitulatie ▢ de represailles ▢ de oorlogsdocumentatie Leerdoel   ▢ Ik kan vertellen hoe media verslag deden van de bevrijding van Nederland Opdracht A Oorlogsmedia Ga op zoek naar kranten en andere nieuwsbronnen uit mei 1945. Maak bijvoorbeeld gebruik van een of meer oude kranten. Je kunt die onder andere vinden via www.delpher.nl en www.niod.nl. 1. Wat waren aan net begin van de oorlog de grote, landelijke dagbladen? 2. Welke regels legde de Duitse bezetter op aan media (krant en radio)? 3. Wat waren tijdens de oorlog de belagrijkste nieuwsbronnen? 4. Welke kranten verschenen tijdens de oorlog? 5. Wat waren de onderwerpen op de voorpagina´s in mei 1945? 6. Wat werd over die onderwerpen verteld? B Journaal Maak ee

Vooruitblik: D-day

Op 6 juni 1944 zetten de geallieerden voet aan land in Normandië. Met de soldaten kwamen ook de eerste journalisten aan land. Later volgden er meer over zee. Een deel van de journalisten verbleef in een chteau. Daar schreven ze hun berichten over de bevrijding van West-Europa. Dagblad Trouw schreef over wat zij meemaakten op de Normandische stranden en aan het front in de reportage  Er krioelen mieren in de perskamer waar Hemingway en Capa berichtten over ‘this very serious business’ Woordenschat  ▢ de opmars ▢ de formatie ▢ de censor ▢ het gelid ▢ grotesk ▢ de correspondent ▢ de verschansing Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen hoe journalisten aan het front in Normandië hun vaderland van nieuws voorzagen Opdracht A Vragen 1. Welke symbolische betekenis(sen) geeft de schrijver van het artikel aan de mieren in de press room ? 2. Wat heeft Chateau de Vouilly beroemd gemaakt? 3. Hoe kwamen de journalisten aan hun informatie? 4. Wie voorzagen zij op hun beurt van nieuws? 5. Welke gevaren liepen d

LGBTQ onder vuur

In veel landen blijkt openheid over LGBTQ-rechten een probleem. Conservatief denken botst hard op de roep om ruimte en tolerantie. Dagblad Trouw sprak een Russische activiste over haar ervaringen met geweld en doodsbedreigingen. Lees meer in het artikel  De Russische LGBTQ-activiste Anna Dvornitsjenko zit met pijn in het hart in een azc in Sneek . Woordenschat  ▢ een gevecht tegen de bierkaai ▢ orthodoxe ▢ je biezen pakken ▢ geen strobreed in de weg l;eggen ▢ activistisch ▢ de vrijbrief ▢ prominent ▢ een Sodom en Gomorra ▢ de gifbeker leeg (drinken/maken) ▢ verkapt ▢ belagen ▢ de wereld op zijn kop ▢ de druppel zijn ▢ verkroppen ▢ de kust is veilig Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen hoe activisten voor LGBTQ-rechten worden tegengewerkt Opdracht A Vragen 1. Waarom gebruikt de schrijver van het artikel het woord g rapte (alinea 1)? 2. Welke twee betekenissen van het woord sprookje gebruikt de schrijver (alinea 2)? Leg je antwoord uit. 3. Een aantal keren gebruikt de schrijver een uitdrukking