Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2020 tonen

Knudsen, bedenker van het legopoppetje, overleden

Onlangs overleed Jens Nygaard Knudsen, bedenker van het legopoppetje. In een terugblik op zijn betekenis voor LEGO wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het minifiguurtje. Lees erover in het artikel  Jens Nygaard Knudsen, bedenker van het legopoppetje, overleden . Woordenschat ▢ modulaire ▢ enigmatisch. ▢ het patent ▢ het scala Leerdoel ▢ Ik kan kort de ontstaansgeschiedenis van het minifiguurtje van LEGO beschrijven Opdracht A Vragen 1. Hoe zagen de eerste figuren van LEGO eruit? 2. Waarom was LEGO niet tevreden over deze figuren? 3. Wat bedoelde LEGO met ´het systeem´? 4. Waarom spreekt de tekst over ¨de heilige verzameling van legowetten¨ (alinea 4)? 5. Hoe zorgden de uiteindelijke minifiguren dat er genoeg te fantaseren overbleef? 6. In welk opzicht waren de eerste minifiguren neutraal?

Bleek blauw stipje

Deze week viert een iconische foto zijn verjaardag. Pale blue dot is in zijn dertigjarige bestaan steeds meer tot de verbeelding gaan spreken. Lees meer over de betekenis van het beeld in het artikel  Hoe een foto vanaf de rand van ons zonnestelsel de mensheid reduceerde tot een fractie van een pixel . Woordenschat ▢ reduceren ▢ iconisch ▢ nietig ▢ de hoeder ▢ achteloze ▢ onooglijk Leerdoel ▢ Ik kan de betekenis die mensen geven aan de foto Pale blue dot kort toelichten Opdracht A Vragen 1. Wie worden bedoeld met aardse hoeders (alinea 1)? 2. Wat bedoelen we als we de foto iconisch noemen? 3. Wat maakte dat de foto symbolische waarde kreeg? 4. Welke uitleg geeft André Kuipers aan de foto? 5. Waarom heeft de foto volgens Lydia Ruprecht alles te maken met burgerschap en identiteit? 6. Wat hebben de pale blue dot en de Earthrise -foto met elkaar gemeen? 7. Wat wordt bedoeld met een blikverschuiving (alinea 7)? 8. Wat kunnen sterrenkunde en astronomie ons leren vo

Een keten van artsen waakt over corona in Nederland

Nu in steeds meer Europese landen gevallen van besmetting opduiken, wordt in ins land meer en meer de vraag gesteld ¨wat... als...¨. Wat gaat Nederland doen als hier ook sprake is van een groeiend aantal besmettingen? Lees meer over de voorzorg in Nederland in het artikel  Zo gaat Nederland straks besmetting met corona te lijf . Woordenschat ▢ het protocol ▢ de keten ▢ de quarantaine ▢ de brandhaard ▢ de incubatietijd Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen hoe medici in Nederland met een uitbraak van het coronavirus zullen omgaan Opdracht A Vragen 1. Wat moet een arts doen bij een vermoeden van besmetting? 2. Waarom zal met besmettingen verschillend worden omgegaan? 3. Wat kenmerkt isolatiekamers in ziekenhuizen? 4. Wat houdt contactonderzoek in en wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? 5. Welke voorzorgsmaatregelen zijn in Nederland al genomen? 6. Voor welke situaties zijn er volgens de tekst draaiboeken klaar? B Informatie Ontwerp een informatiekaart waarop je in tien pu

Pijnlijk carnaval

Voor het tweede jaar op rij is de carnavalsoptocht in het Belgische Aalst aanleiding voor een heftige discussie. Met carnaval is humor zeker op zijn plaats, maar velen vinden dat een aantal praalwagens tot in extremis de grenzen overschrijden. Internationaal is er grote boosheid ontstaan over het carnaval in Aalst. Lees waarom in het artikel  Carnaval in Aalst heeft lak aan alle verwijten over Joodse karikaturen . Woordenschat ▢ de karikatuur ▢ ridiculiseren ▢ grotesk ▢ immaterieel ▢ de controverse Leerdoel ▢ Ik kan toelichten waarom het carnaval in Aalst tot grote ophef leidde Opdracht A Vragen 1. Wat gebeurde tijdens het vorige carnaval in Aalst? 2. Op welke manieren werd dit jaar verwezen naar het conflict rond het afgelopen carnaval? 3. Waarom vinden veel carnavalvierders de karikaturen geen bezwaar? 4. Waarom vinden anderen de karikaturen onacceptabel? 5. Met welke vergelijkbare incidenten heeft België al te maken gehad? 6. In hoeverre geeft het artikel een m

Voorzichtig met carnaval

De aloude christelijke namen van onze feestdagen liggen niet lekker in de markt. Grote winkelbedrijven omzeilen de namen regelmatig door liever lente dan Pasen te zeggen. Ook op scholen wordt nagedacht hoe ze de feesten voortaan willen noemen. Een Zevenaarse basisschool besloot de naam carnaval te schrappen. Niet iedereen is er blij mee. Lees meer in het artikel  Carnaval mag geen ‘carnaval’ heten op Zevenaarse basisschool . Woordenschat  ▢ de waarden ▢ de traditie ▢ neutrale ▢ de achtergrond Leerdoel ▢ Ik kan redenen noemen waarom scholen namen van feesten veranderen Opdracht A Vragen 1. Op wiens initiatief verandert de school de naam van het carnaval? 2. Hoe gaat de school met de namen van andere feesten om? 3. Welke redenen voor de naamsveranderingen noemt de tekst? 4. Zoek op internet een ander Nederlands voorbeeld van een feest dat een andere naam kreeg. Beantwoord de 5 w-vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer) en de hoe-vraag bij dit voorbeeld. 5. Schrijf een

Een dinosaurus die De Groot heet

Een nieuwe dinosaurus die mogelijk een gat in onze kennis gaat dichten, is bijzonder. Maar dat hij door vinders met Nederlandse roots een Nederlandse naam kreeg, maakt hem nog meer bijzonder. Lees meer over de Degrootorum in het artikel  Dino-voorouder van de tyrannosaurus rex ontdekt in Canada . Woordenschat ▢ het potjeslatijn ▢ de tyrannosaurus ▢ het hiaat Leerdoel ▢ Ik kan de nieuwe kennis die deze dinosaurus geeft kort toelichten Opdracht A Verslaggever Lees minimaal drie bronnen die verslag doen over de vondst van de Degrootorum. Doe op basis van die informatie ''live verslag' van de vondst van deze dinosaurus. Doe dat op papier, in een spannende reportage, of door een geluidsopname te maken. Maak vóór je een geluidsopname maakt korte aantekeningen (zinnen of steekwoorden). Laat je buurman of buurvrouw de reportage beoordelen op nieuwswaarde (informatie over de Degrootorum), duidelijkheid (concrete, volledige informatie) en aantrekkelijkheid (boeiend ve

Het nut van koptelefoons en kussens in de klas

Veel kinderen in het basisonderwijs gebruiken hulpmiddelen. Een hoofdtelefoon voor minder omgevingsgeluid en focus op je werk. Een wiebelkussen om je rust en ontspanning te geven. Lees over onderzoek naar de effecten in het artikel  Koptelefoon en wiebelkussen lang niet altijd goed voor schoolprestaties . Woordenschat ▢ het label ▢ de prikkelverwerking ▢ analyseren ▢ de conclusie Leerdoel ▢ Ik kan de conclusies van het onderzoek toelichten A Beeld bij de tekst 1. Vorm een team van 3 á 4 leerlingen. 2. Lees de tekst. 3. Bespreek de kern. 4. Bedenk samen hoe je de informatie het beste grafisch (beeldend) kunt weergeven. Bijvoorbeeld met een grafiek of een infographic. 5. Vat de kern van het artikel op die manier samen. 

Dierenrijk Nederland dunt uit

Een nieuw rapport van het WNF wijst op een groot aantal dieren dat op het punt staat te verdwijnen in Nederland. Verschillende factoren zorgen dat de populatie drastisch afneemt. Het rapport wijst op oorzaken maar ook op kansen om het tij te keren. Lees meer over het rapport bij bijvoorbeeld RTL Nieuws  Grote zorgen bij WNF: verdwijnen korhoen, tapuit en argusvlinder?  en NRC  Duinpieper legt het loodje. En hij niet alleen . Woordenschat  ▢ de kaalslag ▢ het loodje leggen ▢ vergrassen ▢ verzuren ▢ ecologische ▢ recessie Leerdoel  ▢ Ik licht factoren toe die de bedreiging van verschillende dieren in Nederland kunnen verminderen Opdracht A Vragen 1. Wat zijn bedreigingen? Zet ze in volgorde van belangrijkheid. 2. Welke dierenpopulaties staan het meest onder druk? 3. In hoeverre worden dierenpopulaties genoemd die nog relatief veilig zijn? Leg ook uit waarom ze nog redelijk hebben kunnen overleven. 4. Wat zijn oplossingen? Zet ze in volgorde van bel

Schoolhonden

Hier en daar introduceren scholen een schoolbuddy, een hond die leerlingen helpt. Het roept de vraag op of zulke schoolhonden er steeds meer gaan komen. Lees meer over waarom scholen die keuze maken in het artikel Hond Fer zit straks tussen de leerlingen . Woordenschat ▢ socialiseren ▢ stabiliseren ▢ de observatie Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen wat een hulphond kan betekenen voor leerlingen Opdracht 1. Wat is de aanleiding voor scholen om te kiezen voor een hulphond? 2. Hoe zetten scholen de honden in? 3. Welke effecten van de hond noemt de tekst? 4. Waarom gebruikt de tekst enkele keren het woord magie? 5. Wat maakt een hond geschikt voor de taak van hulphond? 6. Welke zorg heeft een hulphond in de schoolnodig? 7. Hoe organiseren scholen die zorg?

Geen grappen.

Misschien is het een goed teken. De cartoons die tekenaars maken over de uitbraak van het coronavirus vallen bij de Chinese overheid niet in goede aarde. Sommige tekenaars zullen blij zijn en denken ´dan heb ik het goed gedaan´. Lees wat de tekeningen omstreden maakt in het artikel Leuk mag, satire niet, want in China is politiek het allerheiligste . Woordenschat  ▢ de satire ▢ hekelen ▢ gekrenkt ▢ de spotprent ▢ adequaat ▢ het partijkader Leerdoel ▢ Ik kan toelichten wat satire kenmerkt ▢ Ik kan voorbeelden geven van hoe censuur totstandkomt Opdracht A Vragen 1.Bespreek de uitdrukkingen die de schrijver gebruikt.Wat betekenen ze? 2. Wat wordt bedoeld met het woord dundoek (alinea 3)? 3.Waarom is censuur gewoon in China? 4. Op welke manier reguleert de Chinese overheid Chinese media? 5. Wat wordt bedoeld met: ¨Die politieke transplantatie werkt niet aan beide kanten¨ (alinea 6)? 6. Waarom vallen de coronaviruscartoons verkeerd in China? B De Cartoonwet Cartoo

Fijne vakantie!

We wensen je een fijne voorjaarsvakantie! Een week uitrusten, chillen, sporten, gamen, lezen, nietsdoen, rustig aan, relaxen, uitslapen, Netflixen, even niks, uitwaaien op het strand, vakantievieren, nixen, lummelen, luieren. Ook in de vakantieweek verschijnen nieuwe lessen op MNMweek. Na je vakantie staat er weer veel nieuw aanbod.

💓❤💕💗 Valentijnsdag

Op 14 februari staat de liefde centraal. Een heiligendag die inmiddels heel commercieel is geworden. Iedere winkel zorgt dat de weken vóór Valentijnsdag de toepasselijke cadeautjes in het oog springen. Valentijnsdag betekent een flinke omzet aan met name kaarten, ballonnen, snoep, bonbons en bloemen. Lees meer over de geschiedenis van het feest in  Geschiedenis van Valentijnsdag  en  Oorsprong van Valentijnsdag . Woordenschat:  zie opdracht Leerdoel: ▢ Ik kan de oorsprong van Valentijnsdag toelichten. Opdracht: 1. Lees de teksten, noteer de kernbegrippen van beide teksten 2. Presenteer met deze woorden het onderwerp ¨het onstaan van Valentijnsdag¨ 3. Doe dat met een korte tekst, een gedicht, een rap, een mindmap o.i.d.

De wandelaars hebben gelijk.

Het is door de eeuwen heen nogal een verschil. Waar mensen vroeger lange reizen maakten (vaak te voet), gaan we nu vliegensvlug in een stoel van de ene naar de andere bestemming. Het zal je niet verbazen dat de effecten daarvan groot zijn. Neurowetenschapper Shane O´Mara pleit ervoor om weer langere afstanden te voet af te gaan leggen. Lees meer over zijnm pleidooi in het artikel  ‘We zouden weer vijftien kilometer per dag moeten lopen’ Woordenschat  ▢ fervent ▢ de neurologie ▢ cognitieve ▢ de stadsplanoloog ▢ de natuurfilosoof Leerdoel  ▢ Ik kan de waarde die Shane O´Mara toeschrijft aan wandelen toelichten met voorbeelden Opdracht A Reminder Shane O´Mara noemt veel tips die ons leven sterk kunnen verbeteren. Maak een logisch overzicht van alle tips. Schrijf ze kort en bondig op. B Vergelijk Shane O´Mara geeft in het interview aan dat ons menselijk gedrag sterk veranderd is. Zet de verschillen op een rij. Vul het overzicht aan met eventuele voorbeelden van gedrag

Groene mieren

Het is onvoorstelbaar om te zien. Wetenschappers hebben ontdekt dat mieren in het regenwoud van Fiji heel doordracht te werk gaan. Ze lijken precies te weten hoe planten op hun best kunnen groeien en pakken het duurzaam aan. Lees meer over deze groene mieren in het artikel Mier blijkt in het regenwoud aan duurzame landbouw te doen . Woordenschat ▢ circulaire ▢ de stikstofkringloop ▢ de ecologie ▢ de kolonie Leerdoel ▢ Ik kan vertellen hoe de mieren in het regenwoud van Fiji circulaire landbouw bedrijven Opdracht A Vragen 1.Wat wordt bedoeld met sociale dieren (alinea 2)? 2. Waarom wordt het gedrag van de mieren circulaire landbouw genoemd (alinea 2)? 3.Wat wordt bedoeld met ¨het snoepgoed van het regenwoud¨ en waarom wordt het zo geoemd (alinea 4)? 4. Leg in een schema uit hoe de mieren te werk gaan? 5.Wat vormt een bedreiging voor de mieren? 6. In hoeverre zijn de mieren een voorbeeld voor de mens? B Teken! 1. Laat elke leerling vier eenvoudige teken

Een ziekenhuis gebouwd in tien dagen

Het leek onbestaanbaar, een ziekenhuis bouwen in ruim een week tijd. Maar China maakte ongekende haast om het gevaarlijke coronavirus in te dammen. Na tien dagen is het ziekenhuis al in bedrijf. Lees hoe China sneller dan ooit een ziekenhuis realiseerde in het artikel  Zo stampte China binnen tien dagen een compleet nieuw ziekenhuis uit de grond Woordenschat ▢ het testmonster ▢ de staatskrant ▢ autoritair ▢ hiërarchisch ▢ het regime Leerdoel ▢ Ik leg uit hoe China de snelle bouw van het ziekenhuis realiseerde Opdracht A Vragen 1. Bedenk een ander woord voor geordonneerd (alinea 3)? 2. Wat betekent grondverzet (alinea 4)? 3. In hoeverre is het ziekenhuis een prestigeobject (alinea 5)? 4. Op welke manier is robotica toegepast (alinea 6)? 5. Wat wordt bedoeld met testmonsters (alinea 6)? 6. Waarom zien veel Chinezen het snel gebouwde ziekenhuis als een politieke triomf (alinea 7)? 7.Wat bedoelt de staatskrant met de uitspraak “Onze mentaliteit bij rampen wordt volwa

De zon, maar dan wel héél dichtbij

Het is inderdaad, zoals kranten schrijven, alsof je goud of popcorn ziet. Een nieuwe telescoop stelt ons in staat om de zon heel gedetailleerd te kunnen bekijken. Verschillende media deden verslag over de spectaculaire beelden. Bekijk bijvoorbeeld RTL Nieuws  Waanzinnig: zo gedetailleerd zag je de zon nog nooit  en NU.nl  Nieuwe telescoop maakt gedetailleerdste foto van de zon ooit . Woordenschat  ▢ turbulente ▢ de zonneactiviteit ▢ de zonnestorm ▢ het plasma ▢ de spiegel Leerdoel  ▢ Ik bespreek met voorbeelden het belang van de nieuwe telescoop Opdracht A. Web Lees en bekijk meerdere bronnen over dit nieuws. Doe verslag van wat je hebt gelezen, gezien en gehoord in een woordweb, mindmap of infographic. Zorg dat beelden (tekeningen e.d.) en tekst elkaar goed ondersteunen. B. Weerbericht Lees en bekijk meerdere bronnen over dit nieuws. Doe verslag van wat je hebt gelezen, gezien en gehoord in een speciaal weerbericht. Zorg voor een goede foto gemaakt door de telescoo

Verscheurde State of the Union, verscheurde impeachment

Deze week sprak president Trump de State of the Union uit. Niet iedereen woonde die toespraak zonder afkeuring of verzet bij. Twee dagen later kwam de uitslag van de afzettingsprocedure tegen de president. Woordenschat ▢ de State of the Union ▢ impeachment ▢ de Senaat ▢ Republikeinen ▢ Democraten Leerdoel  ▢ Ik kan de aanleiding voor het impeachmentproces toelichten Opdracht A Bronnen zoeken 1. Zoek enkele bronnen op over de State of the Union en het impeachmentproces. 2. Geef met die bronnen antwoord op de W-vragen wie, wat, waar, wanneer en waarom. 3. Geef tenslotte ook antwoord op de vraag hoe. 4. Zorg dat je met je antwoorden de twee thema´s van deze les verduidelijkt: het verscheuren van de State of the Union en het verscheuren van de impeachment. B Koppen Bedenk een aantal goede krantenkoppen over de State of the Union en het impeachmentproces waarin je de betekenis van de woordenschat uitlegt. Gebruik zoveel krantenkoppen als je nodig hebt.

Dan ´zit´ je maar een nachtje...

Het gebeurt dat minderjarigen een nachtje in de cel zitten na een overtreding. Maar doen politie en justitie daar verstandig aan? De Raad die gaat over Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (de RSJ) liet het onderzoeken. Lees de afwegingen in het artikel  Nachtje ´zitten´ voor minderjarigen traumatische les . Woordenschat ▢ de minderjarige ▢ traumatisch ▢ de reprimande ▢ formele ▢ de procedure Leerdoel ▢ Ik kan onderbouwd met argumenten het standpunt voor/tegen minderjarigen een nachtje laten ´zitten´ bespreken Opdracht A. Argumentatie 1. Lees het artikel. Noteer daarna de probleemstelling. 2. Maak hiervan een discussievraag of een stelling. Scjrif ze bovenaan een blad. 3. Maak daaronder een schema van twee kolommen.  4. Zet daarna argumenten voor en tegen in het schema. 5. Bespreek met elkaar of er nog andere argumenten zijn. 6. Bedenk drie prikkelende stellingen over het onderwerp. Schrijf ze onder het schema. B. Betoog Schrijf met de argumente

Plekken waar je niet wilt zijn

Onlangs verscheen De Treurgids. Het is een tegendraadse reisgids, vol plekken waar je juist niet naar toe zou willen gaan. Lees meer over de gedachte achter de gids in het artikel De Treurgids tipt de treurigste plekken in Nederland . Woordenschat ▢ de treurnis ▢ de imperfectie ▢ de heilige graal Leerdoel  ▢ Ik kan een locatie beeldend beschrijven en opvallende kenmerken duidelijk benoemen Opdracht 1. Kies een plek die volgens jou in De Treurgids thuishoort 2. Lees in minimaal één bron over de achtergrond (ontwerp, bedoeling, functie, bouwproces) van deze plek 3. Schrijf de informatie in steekwoorden op 4. Schrijf hiermee een korte monoloog waarin de plek zichzelf voorstelt (ik-vorm)

Ruimtepuin

Zwitserse ondernemers-uitvinders verwachten dat in de toekomst veel vraag zal zijn naar afvaldiensten in de ruimte. Lees wat zij ontwikkelen in het artikel In Zwitserland werken ze aan 'de sleepwagen van de ruimte' . Woordenschat ▢ de aspirant-astronaut ▢ het prototype Leerdoel ▢ Ik kan vertellen hoe de uitvinders ruimteafval gaan opruimen Opdracht A Namen Bedenk 3 namen voor de nieuwe techniek. Motiveer de keuze voor de naam met informatie uit de tekst.

Wetenschappers zoeken naar snelle, grootschalige CO2-vermindering

De uitstoot van CO2 moet drastisch verminderen. Daar zijn manieren voor, waaraan iedereen kan bijdragen. Wetenschappers zoeken ook naar manieren waarin de natuur het proces kan helpen versnellen. Lees meer over mogelijke nieuwe methodes in het artikel CO2 verminderen? Maal stenen fijn en strooi ze in de oceaan . Woordenschat  ▢ de CO2 ▢ de industriële revolutie ▢ verweren ▢ vergruizen Leerdoel ▢ Ik kan het begrip CO2 uitleggen en manieren noemen om CO2 te verminderen Opdracht 1. Wat bedoelen we met CO2? Leg uit wat het is, hoe het ontstaat, wat effecten van CO2 zijn. 2. Welke al bekende manieren van CO2-vermindering noemt de tekst? 3. Welke nieuwe manieren van CO2-vermindering noemt de tekst? Leg per methode uit hoe het werkt. 4. Hoe kansrijk zijn deze manieren volgens deskundigen?

De vlag uit in het Verenigd Koninkrijk

Een digitale klok op de gevel van Downing Street 10. Menigten Britten op straat. Alles in afwachting van het tijdstip 23.00 uur (0.00 uur Brusselse tijd), het moment dat de Brexit effectief werd. De Big Ben liet toen elf klokslagen horen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in Brussel de Britse vlaggen gestreken en weggehaald. Het Verenigd Koninkrijk behoort officieel niet meer tot de Europese Unie. Lees meer over de aanloop en redenen in het artikel Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie . Woordenschat  ▢ het referendum ▢ de Europese Economische Gemeenschap ▢ het handelsakkoord ▢ de tirannie ▢ soeverein Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen een Brexit noemen Opdracht 1. Wat was het doel van de twee  referendums in Engeland? 2. Waarom vormden landen een Europese Economische Gemeenschap ? 3. Waarom willen landen graag  handelsakkoorden  sluiten met elkaar? 4. Wat wordt bedoeld met de kritische uitspraak de ¨ tirannie van Brussel¨