Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2022 tonen

Ruimtereizen

NASA/Tracy Caldwell Dyson, Public domain, via Wikimedia Commons Meerdere miljardairs hebben hun zinnen gezet op Mars. De zomer lieten ze van zich horen met eerste, grote stappen richting burgervluchten in de ruimte. Naast enthousiasme en ontzag waren er ook de nodige vraagtekens. Moet je met een klimaatcrisis (en andere problemen) op aarde je vermogen willen investeren in commerciële ruimtevaart? Bronnen NRC  De ruimte zou juist nederig moeten maken Woordenschat interplanetaire - stratosfeer - wrevelige - koloniseren - evangelisten - private - wingewest - filantropische Opdracht 1 -  Vragen 1. Wat wordt bedoeld met interplanetaire adel (alinea 1)? 2. Waaruit blijkt dat de miljardairs strijden om de ruimte? Geef minimaal twee voorbeelden. 3. Waarom worden de miljardairs ook wel ´space barons´ genoemd (alinea 5)? 4. Wat zijn de belangrijkste doelen van de miljardairs? 5. Wat maakt dat de miljardairs op de kolonisten uit het verleden lijken? 6. Wat zijn kanttekeningen van de schrijfster b

IJsgeschiedenis

Lang was ijs voorbehouden aan de rijken. De Industriële Revolutie maakte gemakkelijke productie mogelijk en daarmee werd consumptie-ijs voor iedereen beschikbaar.  Bron Isgeschiedenis   Geschiedenis van ijs Woordenschat smaakmaker - vorstenhuis - herintroductie - immigrant - Industriële Revolutie - zijn intrede doen Leerdoel Ik kan kort de geschiedenis van het consumptie-ijs beschrijven. Opdracht 1 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 - Quiz  Maak een quiz (of toets) van 10 á 15 vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt de verschillende landen en tijdvakken die de tekst behandelt. Maak de quiz bijvoorbeeld in Kahoot of Quizlet. Opdracht 3 - Tijdbalk  Vat de chronologische informatie in de tekst samen in een geïllustreerde tijdbalk.

Wat te doen met overtoerisme?

Stiekem hoopten bewoners van massaal bezochten wereldsteden dat de corona-pandemie ons reisgedrag permanent enigszins zou reduceren. Niets lijkt minder waar. Onze behoefte aan vakantie en verre reizen blijft groot. Voor plekken die het meest te maken hebben met overtoerisme blijft de vraag hoe ze de massale toeloop van toeristen kunnen reguleren als de aantallen in de toekomst weer als vanouds zijn. Bron Het Parool  Tourist go home? ‘Alleen Amsterdam heeft ingegrepen’ Woordenschat uitwassen - reguleren - pittoreske - overtoerisme - activistische - ontwirchtende - publieke ruimte Opdracht 1 - Vragen Noem de belangrijkste vragen die de tekst stelt over overtoerisme. Kies er een en bespreek hoe jij hier tegenaan kijkt. Opdracht 2 - Oplossingen Maak een aantrekkelijk en beknopt overzicht van de oplossingen die in de tekst aan bod komen. Maak gebruik van afbeeldingen om de tekst te verduidelijken. Opdracht 3 - Interview Bedenk aan de hand van het artikel een aantal vragen en interview een k

Geschiedenis van de vakantie

Iedere zomer trekken we er in grote aantallen op uit. Dat massatoerisme is nog niet zo oud, maar vakantie vieren heeft al een lange geschiedenis. Bron Reformatorisch Dagblad   Kleine geschiedenis van de vakantie . Woordenschat inboedel - gegoede - cao - pionier - welgestelde - middenklasse - floreren - emancipatie Leerdoel Ik kan de eerste vormen en de latere ontwikkeling van vakantie beschrijven. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic over de geschiedenis van de vakantie. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 - Eén minuut paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet over de geschiedenis van de vakantie. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst. Opdracht 3 - Toets Maak een toets van 10 á 15 vragen over de geschiedenis van de vakantie. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.

Terugblik: Oekraïne (maart 2022)

Met het verhevigen van de strijd in Oekraïne werd in de media steeds vaker de vraag gesteld of het westen naïef is geweest. In het verleden kregen leiders met expansiedrift vaker door een verzoeningspolitiek de ruimte om steeds een stap verder te gaan. Bron De Volkskrant  Raken we onze argeloosheid in de omgang met wrede dictators en kwaadaardige tsaren dan nooit kwijt? Woordenschat argeloosheid - appeasement - autoritaire - aspiraties - beduchtheid - misnoegen - veroorloven - potentaten - verdienmodel - woekerprijzen - matiging - ideologieën Leerdoel Ik kan de begrippen dictator en appeasement uitleggen met behulp van de tekst. Opdracht 1 -  Dictators Teken of beschrijf hoe de tekst de begrippen dictator en appeasement omschrijft. Opdracht 2 - Mindmap Lees de tekst en vat bij het lezen de tekst samen in een mindmap. Lees aan het einde van de tekst gekomen de tekst nog eenmaal globaal door en vul waar nodig je mindmap aan. Opdracht 3 - Argeloosheid Welk antwoord geeft de tekst op de vr

Komende MNMweek (24)

maandag Geschiedenis van de vakantie dinsdag Wat te doen met overtoerisme? woensdag IJsgeschiedenis donderdag Ruimtereizen (laatste les vóór de zomervakantie) vrijdag Zomervakantie!

Terugblik: Krekels op je bord (februari 2022)

Onlangs werd in Europa besloten dat de huiskrekel voortaan in supermarkten mag worden verkocht. Lees erover in het artikel  Huiskrekel mag voortaan in de supermarkt als eten worden verkocht  van NU.nl.  Afrika zet al langer in op de krekel. Om meerdere redenen is het goed als we ze meer gaan eten. En misschien is het ook helemaal niet zo slecht voor Europa. Denk aan de milieuschade van vleesproductie. In het artikel  Afrika zet de krekel op de kaart  van De Volkskrant (uit 2018) lees je hoe krekels gewoongoed worden in Afrika.  Woordenschat  voedselsysteem - zelfvoorzienend - kwekerijen - microleningen - afnemer - subsidie - aanknopingspunt - zichzelf bedruipen Leerdoel  Ik kan het onderwerp kort in woord en beeld samenvatten. Opdracht 1 - Zinnen Lees de teksten en laat daarna zien wat je van het onderwerp weet door de zinnen aan te vullen. 1. Onlangs .... 2. De huiver voor krekels .... 3. Supermarkten in de EU .... 4. Economisch zijn krekels .... 5. Krekels kunnen .... 6. De Nederland

Terugblik: Alle telefoons de school uit (januari 2022)

Nu de scholen gelukkig weer opengaan en sluiting hopelijk uitblijft, is het tijd om verder te gaan en orde op zaken te stellen. Leraar Ton van Haperen vraagt aandacht voor het nog onopgeloste probleem van de smartphone. Bron  NRC  Corona is bijna de school uit, nu de smartphone nog Woordenschat destructieve - surveillanten - quasi - dopamine - dominantie - roes - vervreemding - zingeven - aardse - perspectief - konijn in de koplampen - rendement Leerdoel Ik kan de argumenten van de schrijver kort benoemen. Opdracht 1 - Voorbeelden De schrijver laat met verschillende voorbeelden zien dat de invloed van de mobiele telefoon groot en bijna onomkeerbaar is. Kies twee voorbeelden waarvan je vindt dat ze overtuigen. Leg uit waarom je dat vindt. Kies ook twee voorbeelden die je minder geslaagd vindt. Leg uit waarom je dat vindt.  Opdracht 2 - Oneens Stap in de schoenen van iemand die het niet eens is met de schrijver. Vul vanuit dat perspectief de volgende zinnen aan. Probeer daarbij de argume

Terugblik: Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen (september 2021)

Wie bepaalt hoeveel snackbars en cafetaria's een stad telt? Een aantal steden wil graag overgewicht tegengaan, maar ze willen dan wel meer mogelijkheden krijgen. Bron RTL Nieuws   Strijd tegen overgewicht: gemeente wil straks bepalen of je naar McDonald's kunt Woordenschat  juridische - talrijke - opties - weren - brandbrief - middelen - 'deal' - ambities - reguleren - factoren - interpretatie - fysieke  Leerdoel  Ik kan uitleggen welke invloed gemeenten hebben op het aantal snackbars in hun gebied. Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom hebben de gemeenten een 'nieuw wapen' nodig in hun strijd tegenovergewicht? 2. Waar moet dat 'nieuwe wapen' uit bestaan? 3. Wat hebben de gemeenten tot nu toe gedaan om hun mogelijkheden te verruimen? 4. Wat wordt bedoeld met een brandbrief? 5. Wat wordt bedoeld met de snackbardichtheid? 6. Hoe verklaart de deskundige in de tekst dat gemeenten maar weinig kunnen doen? 7. Wat blijkt uit onderzoek over de aanwezigheid van snackbars

Terugblik: Nog maar drie uur per week gamen (september 2021)

Je kunt het je vast niet voorstellen. Je gamet graag en de overheid bepaalt dat je moet gaan minderen. In China grijpt de overheid opnieuw in. Veel gamen zou om meerdere redenen niet goed zijn. Bron  NOS  Chinese tieners mogen nog maar drie uur per week online gamen Woordenschat staatspersbureau - legt aan banden - regime - opiniemakers - opium - vertolken - ondermijnen - registreren - motieven - in ongenade gevallen - staatsmedia - bestempeld - kelderde - beurswaarde - virtueel Leerdoel Ik kan redenen noemen waarom de Chinese overheid het leven van burgers reguleert. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat zijn de redenen voor de overheid om in te grijpen? 2. Hoe zorgt de overheid dat de beperking op gamen uitvoerbaar is? 3. In alinea 3 staat de uitdrukking "het nieuwe opium". Ga op internet op zoek naar de betekenis van deze uitdrukking. Geef een korte uitleg van wat de opiniemakers met de uitdrukking bedoelen. 4. Welke woorden in de tekst wijzen er op dat de Chinese overheid het leven

Komende MNMweek (23)

maandag Terugblik: Nog maar drie uur per week gamen (september 2022) dinsdag Terugblik: Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen (september 2022) woensdag Terugblik: Alle tefeloons de deur uit (januari 2022) donderdag Terugblik: Krekels op je bord (februari 2022) vrijdag Terugblik: Oekraïne (maart 2022) Vooruitblik MNMweek (24) maandag Geschiedenis van de vakantie dinsdag Wat te doen met overtoerisme? woensdag IJsgeschiedenis donderdag Ruimtereizen (laatste les vóór de zomervakantie) vrijdag Zomervakantie!

Dino-eigenschappen tot leven wekken

Nu weer een nieuwe Jurassic World film in de bioscoop draait, vraag je je misschien af. Stiekem hopen nog velen dat het eens mogelijk wordt dinosaurussen nieuw leven in te blazen. Maar dat kun je vergeten, volgens wetenschappers. Bron  NOS  Jurassic World (beetje) in het echt: kip met dino-eigenschappen in de maak  Woordenschat  cyclus - dna - paleontologie - genetisch - embryo Leerdoel  Ik kan uitleggen hoe wetenschappers denken over het weer creëren van dinosaurussen. Opdracht 1 - Infographic Verschillende onderdelen van de tekst kun je goed weergeven in een infographic. Kies er een en maak een ontwerp. Wissel daarna met een klasgenoot de ontwerpen uit en geef elkaar feedback. Opdracht 2 - Fake news Het nieuws in het artikel kan gemakkelijk leiden tot fake news. Schrijf zelf een bericht van 2-3 alinea's waarin je zo overtuigend mogelijk nepnieuws brengt naar aanleiding van dit artikel. Opdracht 3 - Toets Vat de tekst samen in acht meerkeuzevragen (A, B, C). Wissel als je klaar be

Vooruitblik: Keti koti

In ons land staan we jaarlijks bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavenhandel stil tijdens Keti Koti op 1 juli.  Die dag wordt de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied herdacht. In enkele lessen blikken we alvast vooruit op die herdenkingsdag. Er is nog genoeg slavernij Rond het WK in Qatar is veel gesproken over moderne of nieuwe slavernij. De bouwvakkers die de stadions bouwen zouden zwaar zijn uitgebuit. Als slaven. De Volkskrant sprak een deskundige en voorvechter van wereldwijde goede werkomstandigheden. Hij vertelt hoe er nog vele voorbeelden zijn van situaties die je niet anders dan slavernij kunt noemen.  Bron De Volkskran t  ‘Moderne slavernij is allereerst een economische misdaad’ Woordenschat  cruciaal - reguliere - productieketens - crux - lijfeigenen - gehuisvest - bevroeden - ogenschijnlijk - pikorde - schending - data - activist - grimmige - beleidsmakers - voortploegen - fondsenwerving - ontberingen - activistische - toevoerketen - onderleverancier -

De honger dreigt

Nu de handel vanwege de oorlog in Oekraïne op veel fronten stilligt of wordt belemmerd, lopen de tekorten in Afrika snel op. Een ongekende hongersnood wacht. Bron De Volkskrant  In de hoorn van Afrika dreigt ‘een ongekende golf van honger’ Het Parool  Droogte en oorlog veroorzaken ramp in Afrika: ‘1,7 miljoen kinderen in acute hongersnood’ Woordenschat pressiemiddel - schrikbeeld - humanitair - ontluisterende - supplementen - catastrofale - symboliek Leerdoel Ik kan verklaren waardoor de tekorten zo groot worden. Opdracht 1 - Mindmap Lees de beide teksten en vat ze daarna samen in de vorm van een mindmap. Opdracht 2 - Woordenschat Bespreek het ontstaan van de honger aan de hand van de woorden van de woordenschat. Opdracht 3 - Vergelijk De beide teksten verschillen in veel opzichten van elkaar. Bespreek samen met enkele klasgenoten belangrijke verschillen in vorm en inhoud. Kies daarna welke tekst het meest waardevol is en beargumenteer je keuze voor de tekst.

Studenten: goedkope krachten

Moet een stage voor niets gebeuren? Krijgt de stagiair niet uitbetaald in nieuwe kennis en vaardigheden? Of is dat een achterhaald argument en is een vergoeding altijd op zijn plaats? De discussie steekt regelmatig op. Wat vind jij? Bron AD  ‘Kwart van de studenten voelt zich tijdens stage financieel uitgebuit’ Woordenschat bekaaid - minimumloon - arbeidsmarkt - laagdrempelig Leerdoel Ik kan belangrijke argumenten bespreken met betrekking tot het onderwerp[ Opdracht 1 - Stille discussie Kies een discussievraag uit de video of de tekst. Neem een groot vel en discussieer in stilte met 2-3 klasgenoten. Je schrijft je reacties op elkaar, voorzien van goede argumenten, op het vel. Wanneer de docent aangeeft dat de tijd om is, maak je samen met je discussiegroep een helder overzicht van opvattingen en argumenten die op het vel zijn genoteerd. Opdracht 2 - Betoog Schrijf een kort betoog over de discussie in de video en het artikel. Maak gebruik van argumenten in beide bronnen. Vul ze waar nod

Conclusies over de Capitoolbestorming

In januari 2021 werd het Capitool bestormd door Amerikanen die wilden verhinderen dat de verkiezingsuitslag, in het nadeel van president Trump, werd vastgesteld. Nu maakt een onderzoekscommissie haar conclusies bekend.  Bron AD  Conclusie onderzoekscommissie: bestorming Capitool was couppoging Trump Woordenschat couppoging - orkestreerde - parlementair - impressie - onthutsend - smeekbedes Leerdoel Ik kan de belangrijkste conclusies noemen. Opdracht 1 - Infographic Geef de lezers een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen bij de bestorming en de eerste conclusies van de commissie. Gebruik alleen informatie die in de tekst wordt genoemd. Opdracht 2 - Trump schrapt (een lesidee van Nieuws in de klas) Beschrijf wat Trump in de tekst zou aanpassen. Geef vijf voorbeelden van een zin die je vanuit zijn perspectief hebt aangepast. Je mag ook de titel van het artikel als een van de voorbeelden aanpassen. Opdracht 3 - Indrukwekkende feiten Schrijf een korte reactie op het artikel waarin

Komende MNMweek (22)

maandag Conclusies over de Capitoolbestorming dinsdag Studenten: goedkope krachten woensdag De honger dreigt donderdag Vooruitblik : Keti koti  vrijdag Dino-eigenschappen tot leven wekken

Plannen om het roken nóg moeilijker te maken

De overheid wil graag dat steeds minder mensen gaan roken. Maar er zijn allerlei factoren die maken dat dat niet zomaar van de een op de andere dag kan worden gerealiseerd. Bron RTL Nieuws  Te dure sigaretten: verstokte roker koopt nog liever op zwarte markt Woordenschat verstokte - zwarte markt - hun heil zoeken - accijnsverhoging - substantieel - inflatie - gecompenseerd - waagt te betwijfelen - gezagsgetrouw - het eigen risico Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de overheid het roken wil gaan ontmoedigen. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut op wat je hebt onthouden. Opdracht 2 -  Haken en ogen Lees de tekst. Maak daarna een woordweb waarin je alle betrokken partijen laat zien en bij elke partij vertelt wat zij (kunnen) doen voor/tegen een afname van het aantal rokers. Opdracht 3 - Controlevragen Lees de tekst. Bedenk daarna vijf vragen voor een klasgenoot waarmee je het begrip van de tekst goed kunt controleren. Wissel daarna de vragen uit met

Egypte hoopt op toeristen

Terwijl regelmatig grote aantallen intacte sarcofagen worden gevonden, heeft Egypte nog altijd te lijden onder het wegblijven van toeristen. Bron Trouw  Honderden mummies en talloze beelden ontdekt in Egypte Lees ook het artikel waarnaar onderaan wordt verwezen. Woordenschat (2 teksten) sarcofagen - grafschachten - ongeëvenaard - geconserveerde - papyrusrol - hiërogliefen - collectie - necropolis - voorspoed - vizier - tombe - vernuft - innovatief - ingenieus - maskeren - baten - elite - ambtenaren Leerdoel Ik kan de kern van beide teksten in enkele zinnen benoemen. Opdracht 1 - Taboewoorden Maak een tweetal. Geef elkaar drie taboewoorden. Dat zijn woorden die je niet mag gebruiken. Vat allebei tekst 1 en 2 samen in enkele zinnen. Zorg dat je de kern van beide teksten voldoende noemt en let op de taboewoorden! Opdracht 2 -  5w1h Maak een tweetal en bepaal samen het onderwerp bij beide teksten. Verdeel daarna de teksten en beschrijf elk voor een van de teksten de kern. Doe dat met behu

Klikken wordt weer gewoon in Rusland

Om ongewenst gedrag op tijd in de gaten te hebben, stimuleert de Russische overheid om over zulk gedrag te 'klikken'. Het doet denken aan de tijd van Stalin, toen iedereen op zijn hoede moest zijn. Bron De Volkskrant  Stalintijden herleven in Poetins Rusland nu klikken van staatswege wordt aangemoedigd Woordenschat van staatswege - autoriteiten - geannexeerde -patriot - zwartmaken - strijdkrachten - boegbeeld - bloedverwant - campagne - organen - schorem - zuiveringen - schamperend - lasterlijke Leerdoel Ik kan toelichten hoe en waarom klikken vroeger en nu plaatsvond in Rusland. Opdracht 1 - Mindmap Vat de tekst samen in een mindmap en laat hierin de parallellen tussen nu en de tijd van Stalin zien. Opdracht 2 -  One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut op wat je hebt onthouden. Opdracht 3 - Antiklik Stel je voor: om het klikgedrag tegen te gaan maken burgers een pamflet tegen het klikken. Maak een ontwerp waarin je de beste argumenten uit de tekst

Nooit meer naar het strand

Op 6 juni 1944 vond Decision Day plaats. Jaarlijks herdenken we wereldwijd hoe de geallieerden met een landing in Normandië het westfront aanvielen. Bekijk de video en hoor wat ooggetuigen die dag meemaakten. Bron NOS 'De kogels vlogen om mijn oren': herinneringen aan D-Day van een 95-jarige Woordenschat D-Day Leerdoel Ik beschrijf de betekenis van D-Day voor de bevrijding. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat vertellen de getuigen in de video over het leven vóór D-Day? 2. Wat vertellen ze over D-Day? 3. Wat waren de directe gevolgen van D-Day? 4. Hoe herdenken de getuigen in de video D-day en de oorlog? Opdracht 2 - Kalender Onderzoek op welke dagen in het jaar we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. Maak een kalender maken met de dagen en de gebeurtenissen en groepen die bij de herdenkingen worden herdacht. Beschrijf bij de kalender aan welke herdenkingen jij actief meedoet en waarom je dat doet. Opdracht 3 - Pop up tentoonstelling Maak een kleine, zo klaar te zetten / zo weer af te

We moeten weer leren wachten

Nu het openbare leven na corona weer op gang komt en de publieke ruimtes zich vullen, hebben we weer veel vaker te maken met rijen en wachttijden. Heel goed lijken we daar niet meer in te zijn. Of is het schijn die bedriegt? Bron De Volkskrant  Eindeloze rijen en wachttijden: de nerveuze mens moet leren geduld te oefenen Woordenschat loketten - halffabricaten - vacatures - onorthodoxe - lijdzamere - sectoren - productieketen - kostenpost - kampte - arbeidsmigratie - verruiming - huisvesten - déjà-vu - cohesie - doelmatigheid - culturele waarden - wanbeleid Leerdoel Ik kan toelichten wat de tekst vertelt over geduld en leren wachten. Opdracht 1 - Toen en nu vergeleken Kies een van beide opdrachten. a.   Vergelijking  In de tekst wordt de vergelijking gemaakt tussen ons gedrag vandaag de dag en het gedrag van mensen enkele eeuwen geleden. Noem de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu. b.   Stelling  Reageer in enkele alinea's op de stelling: "De mensen v

Komende MNMweek (21)

dinsdag We moeten weer leren wachten Nooit meer naar het strand woensdag Klikken wordt weer gewoon in Rusland donderdag Egypte hoopt op toeristen  vrijdag Plannen om het roken nóg moeilijker te maken

Mooi Pinksterweekend!

Maandag een dagje extra vrij. Geniet van het lange weekend met hopelijk veel ☀️!

Bijna Pinksteren, maar wat is Pinksteren?

Komende zondag en maandag is het Pinksteren. Het zijn vrije dagen waar veel mensen de herkomst niet meer van kennen. Voor christenen zijn het belangrijke dagen waarop het begin van de wereldwijde verkondiging van hun geloof wordt gevierd. Bron  Trouw  Pinksteren voor dummies: wat vieren we vandaag ook alweer? Woordenschat  discipelen - Heilige Geest - tongentaal - smeltkroes - windvlaag - drie-eenheid - doop - ijkpunt - belijdenis - vormsel - conservatief Leerdoel  Ik kan uitleggen wat christenen herdenken met Pinksteren. Opdracht 1 - Kennisclip Maak een clip (audio of video) waarin je in één minuut op een aantrekkelijke, boeiende manier uitlegt wat Pinksteren is. Wissel de clip daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback. Opdracht 2 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde zodat een goede samenvatting van de tekst ontstaat. 1. In het christendom .... 2. Pinksteren is belangrijk omdat .... 3. De discipelen waren .... 4. Jezus was

Apenpokken, waar hebben we het over?

Het apenpokkenvirus is een ziekte die normaliter niet in Europa voorkomt en nu voet aan de grond krijgt.  In Nederland zijn nu ook de eerste meldingen van besmettingen. Bron Het Parool  Apenpokken: dit is wat we tot nu toe weten Woordenschat  gezondheidsautoriteiten - risicogroepen - weerstand - quarantaine - slijmvliezen - vaccinatie - doses - mutaties - in te dammen Leerdoel   Ik kan belangrijke symptomen van het virus noemen. Opdracht 1 - Infographic Maak een tweetal en ontwerp samen een infographic waarin je de belangrijkste feiten uit het artikel laat zien. Selecteer eerst samen de belangrijkste informatie. Bekijk voordat je gaat ontwerpen een aantal online voorbeelden van infographics. Opdracht 2 - 5w1h Bedenk van elk type vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe) twee vragen en noteer het antwoord dat de tekst op de vraag geeft. Je mag geen gebruik maken van de vragen die de tekst al noemt. Opdracht 3 - Mindmap Lees de tekst en vat de inhoud samen in een mindmap. Gebruik de

Slimme manier om oude steden te zoeken

Archeologen hebben met een nieuwe methode verschillende nieuwe steden in het regenwoud van Bolivia ontdekt. Deze vondsten maken een einde aan een opvatting die lang bestond. In het dichte regenwoud zouden geen oude steden hebben bestaan. Bron De Volkskrant  Ontdekking van eeuwenoude steden in de Amazone ‘maakt een einde aan vijftig jaar discussie’ Woordenschat  doet afbreuk aan - savanne - kolonisatie - antieke - structureel - radiogolven - contouren - ecologisch - defensieve - waterbassins - keramiek - nederzettingen - inheemse Leerdoel  Ik kan de werkwijze van de archeologen beschrijven. Opdracht 1 - Handvol woorden Kies tien woorden uit de tekst. Geef ze aan een klasgenoot en neem zelf de tien woorden die je klasgenoot heeft gekozen. Je schrijft nu allebei met de woorden die je kreeg een samenvatting van de tekst van enkele zinnen. Je gebruikt de tien woorden. Bespreek daarna jullie samenvattingen. Opdracht 2 - Podcast Stap in de schoenen van een van de archeologen. Maak een podcast