Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2021 tonen

Komende MNMweek (1)

maandag Goede voornemens dinsdag Tijdcapsule woensdag Nieuwe Eurobiljetten donderdag Telescoop gericht op het begin van alles vrijdag Digitaal uitgepakte mummies

Kerstvakantie

  Vanaf vandaag is het bij MNMweek kerstvakantie.  We wensen je heel fijne kerstdagen & een gezellige jaarwisseling!  Geniet van je vrije weken! Vanaf maandag 3 januari verschijnen weer nieuwe lessen op MNMweek.

De tien meest bekeken lessen van 2021

Avondklokrellen 744 Communiceren in onze slaap 459 Zonder ook maar één bezoek een nieuwe school kiezen 372 Oplaaiend geweld in Israël 321 Dreiging uit China 319 Nog maar 3 uur per week gamen 306 Wat streamt dat? 306 Gemeenten willen liefst 'snackbardichtheid' terugdringen 245 De markt vergrijst (en verdwijnt?) 217 Hoeveel slaap is écht nodig? 210

Kerst in oorlogstijd

Bron Nu.nl  WOI-soldaten vierden in 1914 tussen de loopgraven Kerst met de vijand Woordenschat stokken - het niemandsland - de spade - het regiment - het bestand Leerdoel Ik kan het verhaal in eigen woorden navertellen. Opdracht 1 - Stiftgedicht Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten.  Opdracht 2 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van het verhaal. Voeg wat je al wist over het thema  eerste wereldoorlog  toe aan de mindmap. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 3 - Voorpagina Maak een ontwerp voor een voorpagina van een krant, tijdschrift of nieuwswebsite waarop je verschillende aspecten van het verhaal in beeld brengt. Bedenk welke deelonderwerpen, kop

Een witte kerst?

Bij Kerstmis hoort een dik pak sneeuw. Maar jaar na jaar moeten we het doen zonder. Blijkbaar is een witte kerst niet zo´n eenvoudig recept. Bron RTL Nieuws (2021)  Krijgen we een horrorwinter, een witte kerst? 'Ho, ho, ho,' zegt de kerstman AD (2019)   Witte Kerst? Een illusie! Sinds 1905 gebeurde dat slechts zeven keer NU.nl (2019)  Memorabele decemberdagen: deze jaren had Nederland een witte Kerst Metro Nieuws  We hoeven geen strenge winter te verwachten Woordenschat volkscultuur - diep geworteld - geromantiseerd - collectieve geheugen - idyllisch - memorabel - meteorologisch - potentiële  Leerdoel Ik kan kort toelichten wat er de tekst(en) over het thema witte kerst staat. Opdracht 1 - Weerbericht Schrijf een tekst voor een weerbericht waarin je de Nederlandse verknochtheid aan een witte kerst toelicht.  Opdracht 2 - Mindmap Kies in overleg met de docent een of meer teksten. Maak een mindmap over de inhoud van de tekst(en). Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd g

Kerstkunst

Voor de een heiligschennis, voor de ander noodzakelijk kwaad. Elke Kerstmis duiken er wel een paar kerststallen op die een politiek statement maken. Zoals een  vluchtelingenboot  (2017) en Banksy´s  Scar of Betlehem  (2019) Voor de makers logisch: Jezus kwam op aarde om iets goeds teweeg te brengen, dan mag je met de kerststal ook misstanden aan de kaak stellen. Bron Trouw (2019)  Een opzienbarende kerststal in de VS vraagt aandacht voor vluchtelingenproblematiek Woordenschat provoceren - sociaal-kritisch - de boventoon voeren - aanschouwelijk maken - vroom - de inclusiviteit - gecharmeerd Leerdoel Ik kan vertellen hoe en waarom kerststallen worden gebruikt voor politieke boodschappen. Opdracht 1 -  Bekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je verder hebt onthouden. Opdracht 2 -  Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbee

Amerikaanse Sinterklaas

  De ontstaansgeschiedenis van de kerstman is bijzonder en opvallend Nederlands. De aanwezigheid van Nederlandse kolonisten in de Verenigde Staten leidde tot de traditie van Santerclaus. Bron Historiek  De kerstman van Odin tot Santa Claus Woordenschat de oppergod - transformeren - de commercie - de cartoonist - goedgemutst Leerdoel Ik kan uitleggen hoe het kerstmanpersonage ontstond. Opdracht 1 - Vragen 1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord  kleinzoon  (alinea 1) om.... 2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen? 3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit. 4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman? 5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld? 6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer? 7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter? Opdracht 2 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online ee

Komende MNMweek

maandag Amerikaanse Sinterklaas dinsdag Kerstkunst woensdag Een witte kerst donderdag Kerst in oorlogstijd vrijdag De tien meest bekeken lessen van 2021

Corona beu

De gevolgen van corona-regels en -maatregelen zijn voor iedereen groot. Voor jongeren legt het hun sociale leven voor een flink deel stil. Een paar jongeren vertellen hoe zij de crisis beleven. Bron  NRC  Hoe is het om een tiener te zijn tijdens de coronacrisis? Woordenschat mentale - gediagnosticeerde - adolescent - deprimerend - laagdrempelige - koffiedik kijken Leerdoel Ik kan belangrijke gevolgen van de coronacrisis voor jongeren benoemen. Opdracht 1 - Expert Vat kort samen en wissel daarna met een klasgenoot uit wat de expert Jelle Jolles over de gevolgen vertelt. Opdracht 2 - Jongeren Kies een van de interviews met de jongeren en vat kort de gevolgen samen die worden genoemd. Vergelijk het beeld dat de geïnterviewde geeft met hoe jij de gevolgen zelf beleeft. Opdracht 3 - Tips Werk bij deze opdracht samen met 2-3 klasgenoten. Verzamel tips uit de tekst en uit eigen ervaring over hoe je het beste kunt omgaan met de coronacrisis. Presenteer de beste tips in een vorm naar keuze. Den

Gaan we leven in 3D?

Facebook kondigde onlangs aan te gaan investeren in allerlei veelbelovende 3D-toepassingen. Als we hun voorspellingen mogen geloven, leven we over enige tijd met één been in de echte wereld en één been in een virtuele wereld. Bron RTL Nieuws  Facebook zoekt toekomst in 3D-wereld, zo zou metaverse moeten werken Woordenschat   zie opdracht Leerdoel  Ik kan toelichten wat van metaverse wordt verwacht. Opdracht 1 - Leenwoorden In de video worden veel Engelse woorden gebruikt. Bekijk de video en noteer deze woorden. Bedenk daarna een goed Nederlands alternatief voor elk woord. Alleen als je echt geen ander woord weet te bedenken, omschrijf je het Engelse woord in enkele woorden. Opdracht 2 - Dobbelen Voer de volgende opdracht uit met 2-3 klasgenoten. Stel elkaar 5w1h-vragen over de video. Gebruik daarbij een dobbelsteen of noem om beurten een getal. De stippen op de dobbelsteen of het getal verwijst naar: 1  wie 2  wat 3  waar 4  wanneer 5  waarom  6  hoe Stel net zo lang vragen tot alle be

Nieuws 2021

  Als het jaar bijna voorbij is, is het tijd de balans op te maken. Wat was het voor een jaar? Welk nieuws was het afgelopen jaar vooral belangrijk? Welk nieuws gaat deel uitmaken van de canon van onze geschiedenis? Opdracht 1 - Nieuws van het jaar Vorm een groep met 2-3 klasgenoten en ga op zoek in het voorbije nieuws van MNMweek en nieuwswebsites. Maak gebruik van de jaaroverzichten die online verschijnen. Selecteer belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar en maak een top 3. Presenteer het nieuws op een poster. Bekijk daarna de posters van de andere groepen. Na het bekijken van de posterpresentaties bespreek je met de klas welk nieuws vooral deel zal gaan uitmaken van de canon van onze geschiedenis. Opdracht 2 - Verkiezing Als het mogelijk is, kun je met de klas het nieuws van het jaar kiezen. Je krijgt daarvoor een stembiljet met de mogelijkheid om een of meer gebeurtenissen uit het voorbije jaar te kiezen. Laat daarna door een paar leerlingen in de klas de stembiljetten ver

Woord 2021

  Als het jaar bijna voorbij is, vinden er allerlei verkiezingen van het woord van het jaar plaats. De Van Dale (van het woordenboek) verkiezing van het woord van 2020 leverde anderhalvemetersamenleving als winnaar op. In België werd het woord knuffelcontact de winnaar. Het Instituut voor de Nederlandse taal vatte 2020 samen in  12 woorden . Maar welk woord vat 2021 het beste samen? Opdracht 1 - Woorden van 2021 Vorm met 2-3 klasgenoten een groep en ga samen op zoek naar het woord van dit jaar. Kijk op de verschillende nieuwssites wie al een jaaroverzicht in de aanbieding heeft. Kies samen een top 3 van typische 2021-woorden. Het mogen nieuwe woorden zijn die dit jaar werden geïntroduceerd, maar het mogen ook al langer bestaande woorden zijn die dit jaar 'nieuws werden'. Presenteer jullie top 3 in een pitch aan de klas met een korte toelichting van het nieuws dat bij de woorden hoort. Daarna kies je als klas wat de top 3 van de klas is. Opdracht 2 - Poëzieposter Schrijf een kor

Walvispoep

Onderzoekers hebben door het onderscheppen van walvispoep hun kennis van het plastic probleem in de wereldzeeën aanzienlijk verrijkt. In onderstaande teksten lees je hoe ze te werk gaan. Bron Leidsch Dagblad Poep toont aan: walvissen eten 3 miljoen microplastics per dag Lees ook het bericht dat de universiteit van Leiden over het onderzoek schreef. Walvispoep onthult plasticprobleem: 3 miljoen microplastics per dag Woordenschat krill - plankton - watermonsters - walvissafari - concentraties - microplastics - nanoplastics Leerdoel Ik kan kort vertellen hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wat het tot nu toe heeft aangetoond. Opdracht 1 - Zinnen Vul de onderstaande tien zinnen aan en bepaal daarna in welke volgorde ze logischerwijs moeten komen te staan. 1. Krill en plankton ... 2. De walvissen ... 3. Toch denken de onderzoekers ... 4. Niet geheel onverwacht ... 5. Vervolgonderzoek ... 6. Het onderzoekt maakt duidelijk dat ... 7. Zorgelijk is ... 8. De aanpak van de onderzoekers ... 9.

Triltaal

Gebarentaal is een oplossing om te kunnen communiceren als je doof of slechthorend bent. Studenten van de TU in Eindhoven bedachten met een trilmouw een alternatief. Zo kun je via trillingen anderen verstaan.  Bron AD   Studenten in Eindhoven bedenken ‘trilmouw’ waarmee je taal kunt voelen Woordenschat vibraties - sleeve - acroniem - concept Leerdoel  Ik kan een korte uitleg geven over de werking van de trilmouw. Opdracht 1 - Zinnen Maak de volgende zinnen af en betrek ze op de inhoud van de tekst. Bedenk daarna in welke volgorde jouw zinnen logischerwijs moeten komen te staan.  1. De vraag is of ... 2. De eerste reacties ... 3. De mouw helpt ... 4. De studenten ... 5. Dankzij de mouw hoeven ... 6. Voor de toekomst ... 7. Helemaal zeker ... 8. Om optimaal gebruik te maken van de mouw ... 9. Een gevolg is ... 10. Deze uitvinding ... Opdracht 2 - Jeugdjournaal Maak voor een veel jonger publiek dan jij en je klasgenoten een korte video waarin je uitvinding uitlegt. De video duurt 30 secon

Kerst op MNMweek

In de laatste MNMweek van 2021 vind je een aantal lessen over kerst. 13 december  Amerikaanse Sinterklaas over de herkomst van de kerstmantraditie 14 december   Kerstkunst  over kerststallen met een statement en kunst van Banksy 15 december Een witte kerst? over ... vooral over sneeuw 16 december Kerst in oorlogstijd over het kerstbestand in de Eerste Wereldoorlog en kerst vieren tijdens de Tweede Wereldoorlog  17 december De tien meest bekeken lessen van 2021

Komende MNMweek

maandag Kerst op MNMweek dinsdag Triltaal woensdag Walvispoep donderdag Gaan we leven in 3D? vrijdag Corona beu Na deze week: maandag Amerikaanse Sinterklaas dinsdag Kerstkunst woensdag Kerst in oorlogstijd donderdag Een witte kerst vrijdag De tien meest bekeken lessen van 2021

Warmpjes thuis walrussen tellen op de Noordpool

Als je van puzzelen houdt, is het misschien een leuk klusje voor je kerstvakantie. Natuurorganisaties zoeken burgerwetenschappers: mensen die willen meetellen om vast te stellen hoe groot de robbenpopulatie in het noordpoolgebied is. Bron Algemeen Dagblad  Walrussen tellen vanuit huis: natuurorganisatie vraagt iedereen om hulp NU.nl  Wereld Natuur Fonds zoekt een half miljoen vrijwilligers om walrussen te tellen De Volkskrant  Walrussen tellen doe je vanuit je luie huiskamerstoel Woordenschat  populatie - Arctische - software Leerdoel  Ik kan verschillende bronnen kritisch vergelijken. Opdracht 1 - Bekend, nieuw, nieuwsgierig Lees de drie teksten. Noteer daarna in drie kolommen wat je al wist, welke informatie nieuw is en welke informatie je nieuwsgierig maakt. Opdracht 1 - Goede bron Lees de drie teksten. Maak daarna een onderbouwde keuze welke tekst jij de voorkeur geeft. Geef duidelijke argumenten voor je keuze. Opdracht 3 - Nieuwsmakers Lees de drie teksten. Ze verschillen sterk va

Zwarte piet verdwijnt langzaam maar zeker

Tien jaar geleden kwam de discussie los over het al dan niet moeten blijven van zwarte piet. In de jaren daarna werd er fel discussie gevoerd en gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van zwarte piet en langzaam maar zeker werd een ander uiterlijk van de pieten meer aanvaard.  Bron RTL Nieuws  Het einde van Zwarte Piet is nabij: dit is het resultaat van 10 jaar demonstreren Woordenschat  weerstand - tactiek - perspectief - basisprincipes - burgerrechtenbeweging - omslag  Leerdoel  Ik kan belangrijke argumenten voor/tegen in de tot nu toe gevoerde discussie benoemen. Opdracht 1 - Mindmap Bekijk de video. Vat de inhoud daarna samen in een mindmap. Breng in deze mindmap de oorzaken van de discussie, de argumenten in de discussie en de gevolgen van de discussie in beeld.  Opdracht 2 - 5w1h-vragen Kies tien belangrijke begrippen uit de video. Vorm daarna een tweetal en geef elkaar om beurten een van de tien begrippen. De ander bedenkt de vraag die bij het begrip hoort.  Opdracht 3 - Tij

Weer corona-alarm

In de laatste persconferentie werd een 'avondlockdown' aangekondigd. Op die manier probeert Nederland de oplopende besmettingscijfers terug te dringen. Wat maakt dat die cijfers zo oplopen? Bron Het Parool  Grote zorgen bij experts: aantal coronagevallen blijft ongeremd stijgen, ook meer opnames en doden Woordenschat bepleit - afschalen - reguliere - acute - scenario - de-escaleren - bejegend Leerdoel Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen in een tekst benoemen. Ik kan tekstkenmerken benoemen en vergelijken. Opdracht 1 - Kantlijn Lees de tekst en noteer tijdens het lezen met korte aantekeningen waaraan de tekst je doet denken en welke vragen de tekst bij je oproept. Vorm daarna een tweetal en vertel elkaar met behulp van je aantekeningen de hoofdzaken van de tekst.  Opdracht 2 - One minute paper De tekst laat veel oorzakelijke verbanden zien. Lees de tekst en noteer daarna in een one minute paper de belangrijkste verbanden. Bij het maken van een onze minute paper schrijf je na