Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2019 tonen

De keizer stopt

De Japanse keizer maakt een bijzondere keuze. Hij treedt af, wat een keizer in Japan gewoonlijk niet doet. Bijzonder is dat zijn aftreden een lang proces, is, dat hij al ruim een jaar geleden begon. Lees meer in het artikel  Keizer Akihito wilde geen robot zijn, maar 'was in alles vormelijk en keurig' Lees het artikel Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢  de abdicatie ▢ de publieke opinie ▢ de evacué ▢ gerobotiseerd ▢ de harmonie Leerdoel:  ▢ Ik kan feiten in een tekst samenvatten in een korte tekst Opdracht: Schrijf in 2 á 3 alinea´s een kleine geschiedenis van het Japanse keizerschap. Bedenk een toepasselijke titel.

Een ander hoofd

De president van Indonesië heeft aangekondigd dat Jakarta in de toekomst niet meer de hoofdstad zal zijn. Lees de berichten van 29 april hierover op de websites van Volkskrant, Telegraaf, Trouw, NRC, AD en NOS. Leerdoel: ▢ Ik kan artikelen met elkaar vergelijken en samen gebruiken als informatiebron Opdracht: 1. Schrijf naast de titel de drie belangrijkste feiten op bij elk artikel 2. Bespreek de belangrijkste redenen voor de verandering van hoofdstad 3. Bespreek wat je opvalt als je de berichtgeving over de hoofdstad in de verschillende kranten vergelijkt

Legerdolfijnen

Een beloega die de afgelopen week meermalen een Noors visserschip opzocht is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van de Russische marine. De witte dolfijn droeg in elk geval een riem die daarop duidt. Lees meer in het artikel  Noorse vissers stuiten op witte dolfijn die vermoedelijk in dienst is van de Russische marine Woordenschat:  ▢ het tuig ▢ de uitvalsbasis ▢ schurken ▢ er de klad in (laten) komen ▢ de doeleinden Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van elke alinea samenvatten Opdracht: De tekst telt zeven alinea´s. Vat de kern van elke alinea samen met een vraag. Geef op elke vraag in één zin antwoord.

Mogen we aan u voorstellen: de Simbakubwa kutokaafrika

23.000.000 jaar versloeg de Simbakubwa kutokaafrika met 1500 kilo gewicht in de schaal op het land eigenlijk iedereen. Wetenschappers maakten een recomstructie van deze superleeuw, die meteen de boeken inging als het grootste vleesetende zoogdier ooit. Lees meer over het dier in  Wetenschappers ontdekken grootste vleesetende zoogdier ooit . Woordenschat: ▢ de megacarnivoor ▢ de hypercarnivoor ▢ geïdentificeerd ▢ gereconstrueerd ▢ verwant Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst samenvatten met enkele kernbegrippen Opdracht: Vat de tekst samen in 5-8 zinnen. Gebruik in je samenvatting de woorden van de woordenschat.

Met een voetje in de finale

Ajax leverde met bereiken van de halve finale een grootse prestatie. De verwachtingen aan het begin van het seizoen waren heel anders. Lees erover in het artikel Met steeds grotere ogen kijkt de wereld naar Ajax . Woordenschat: zie opdracht Opdracht: 1. Maak een overzicht van voor jou nieuwe woorden. Schrijf de betekenis er achter. 2. Schrijf een kort bericht over de krachtsverhoudingen tussen Europese cliubs. Maak gebruik van de argumenten in het artikel. Voeg er je eigen ideeën aan toe.

Peiling over het Koningshuis

Rond Koningsdag peilen onderzoekers graag hoe we denken over het koningshuis. Ook dit jaar inventariseren zij standpunten en argumenten. Lees hier meer over door onderstaande tweet en de reacties daarop te bekijken. Nee. We leven in een samenleving waarin jongeren nog amper vast werk, een huis en andere zekerheden hebben en vervolgens deze meneer Van Oranje en zijn familie bizar hoge toelagen krijgen. Dat kun je bijna niet meer uitleggen anno 2019. https://t.co/VWS94zPaqm — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) 15 april 2019 Leerdoel:  ▢ Ik kan standpunten en argumenten uit een bron presenteren in een helder overzicht Opdracht: Bekijk de tweet en de reacties goed. Maak een overzicht van genoemde standpunten en argumenten over de wenselijkheid van een koningshuis in Nederland.

Sri Lanka zoekt schuldigen paasaanslagen

De regering in Sri Lanka beschouwt een kleine radicale groepering als de daders van de aanslagen op paaszondag. Lees wat over hen bekend is in het artikel  Dit weten we over terreurgroep National Thowheeth Jama'ath in Sri Lanka Woordenschat:  ▢ aanwakkeren ▢ geradicaliseerd ▢ het doelwit ▢ nobel ▢ rekruteren Leerdoel: ▢ Ik kan een informatierijke tekst kort samenvatten Opdracht: Verdeel een blad in drieën. Nummer de delen 1, 2 en 3. Noteer in deel 1 vijf zeer belangrijke feiten uit de tekst. Noteer in deel 2 vijf minder belangrijke, maar wel waardsevolle feiten. Doe dat in deel 3 met feiten die er minder toe doen dan de feiten in 1 en 2. Noteer de feiten kort maar wel concreet. Vat daarna mondeling de tekst samen tegenover een klasgenoot. De klasgenoot geeft je feedback aan de hand van zijn of haar lijst van 3x5 feiten.

Fossiele resten van een inslag

Fossiele bodemvondsten in de V.S. onderstrepen dat dinosaurussen stierven aan de gevolgen van een meteorietinslag op de aarde. Wetenschappers hebben sporen gevonden die een gedetailleerd verslag geven van de inslag. Lees het artikel Fossielen van 'de dag dat dinosaurussen uitstierven' gevonden . Woordenschat:  zie opdracht Leerdoel: ▢ Ik kan een onderwerp uitleggen met behulp van een bron ▢ Ik kan waar nodig informatie uit een andere bron toevoegen ▢ Ik maak een geïllustreerde samenvatting over het onderwerp Opdracht: 1. Maak een infographic over het onderwerp van het artikel 2. Maak voor jou nieuwe woorden vetgedrukt in je infographic 3. Vul de informatie van het artikel waar je dat nodig vindt aan met een andere bron over dit nieuws 4. Vermeld de bron(nen) onderaan de infographic. Doe dat op de juiste wijze! Zoek op welke manier je een bronvermelding hoort te noteren.

www.marsvakantie.cn

Reizen en verblijven op Mars laten nog op zich wachten. China heeft een tussenoplossing bedacht. Vakantie in een Marssimulatie. Binnenkort kunnen toeristen boeken voor een verblijf op een niet van echt te onderscheiden Marsbasis. Lees meer over deze nieuwe trekpleister in  Op vakantie naar een Marsbasis, het kan straks in China . Woordenschat:  ▢ het prototype ▢ educatieve ▢ de opmars ▢ de simulatie ▢ soortgelijk Leerdoel: ▢ Ik kan informatie verwerken tot een affiche, flyer of brochure Opdracht: Schrijf een flyer of een korte brochure voor dit nieuwe vakantieverblijf. Gebruik de woordenschat in de kopjes van je teksten. Maak waar nodig gebruik van enkele extra bronnen, maar vermeld ze wel.

The Passion

Traditiegetrouw vindt op Witte Donderdag The Passion plaats. Het is een evenement dat vele duizenden, uiteenlopende mensen trekt. Al vele eeuwen geleden werden zogenaamde passiespelen opgevoerd. De mensen kwamen kijken naar het paasverhaal. In deze opdracht schrijf je een korte tekst over het doel en de populariteit van The Passion. Leerdoel: ▢ Ik kan informatie uit een bron verwerken tot een eigen korte informatieve tekst Opdracht: Zoek een bron met informatie over de traditie van The Passion. Lees de bron en maakt een kort informatief bericht over het doel en de populariteit van dit evenement. Bijvoorbeeld de tekst Veelgestelde vragen op de Passion website. Je tekst is 2 á 3 alinea´s en heeft een passende titel en minimaal één tussenkopje.

Een glimp van een zwart gat

Wetenschappers slaagden er in een foto te maken van een zwart gat. Beter gezegd: van de schaduw ervan. De afbeelding leert ons hopelijk maar over zwarte gaten en is een enorme stap vooruit in het begrijpen van het heelal. Lees meer over zwarte gaten in het artikel Alles verdwijnt erin (en niets komt eruit): 5 feiten en fabels over het zwarte gat . Woordenschat:  ▢ de speculatie ▢ de lichtsnelheid ▢ de materie   ▢ de radiotelescoop ▢ het radiosignaal Leerdoel:  ▢ Ik kan een informatieve / wetenschappelijke teksten samenvatten in een korte opsomming van feiten Opdracht: 1. Maak een uitleg die bestaat uit tien feiten over zwarte gaten. Zorg dat je de feiten in een logische volgorde plaatst. 2.Probeer aan de hand van de tien feiten in één zin het begrip zwarte gat te omschrijven.

Netflix voor de koning

De brief voor de koning. Het is een van Nederlands bekendste jeugdboeken. De schrijfster Tonke Dragt is 88 en maakt het mee dat Netflix van het verhaal een serie maakt, bestemd voor liefst 28 landen. Miljoenen kijkers, en misschien wel miljoenen nieuwe lezers. Lees meer over het boek en de serie in het artikel  ‘De brief voor de koning’ krijgt een Netflix-serie. ‘Nu moet ik nog een poosje blijven leven’ . Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een reportage of interview benoemen Opdracht: 1. Tonke Dragt vertelt hoe ze tot het schrijven van verhalen kwam. Vertel haar uitleg kort na. 2. Welke kwaliteiten worden toegedicht aan het boek? 3. De titel van deze les is er een met een knipoog. Er zijn vast betere titels voor deze les te bedenken. Bedenk er twee en licht ze kort toe. 4. Ontwerp voor Netflix een tegel of button voor de uiteindelijke film. Verwerk minimaal twee uitspraken van Tonke Dragt over het boek in je ontwerp. Licht je ontwerp in een korte tekst (één alinea) toe.

Dit gaat de geschiedenisboeken in

Maandag 15 april eindigde angstig. ´s Avonds brak brand uit in de Parijse Notre Dame, die volledig leek te worden verwoest. Ook al is de schade groot, de kathedraal bleef gelukkig grotendeels bewaard. Lees hier meer over in de artikelen 'Parijse brandweer heeft in Notre-Dame gered wat er te redden viel' en Dit raam lijkt heel ('Een wonder!'), wat is er over van andere schatten Notre-Dame? Leerdoel: ▢ Ik kan met enkele bronnen een onderwerp kort samenvatten Opdracht: Leg de geschiedenis vast met een kort artikel over de betekenis van de kathedraal en de brand. Je gebruikt daarvoor de twee bronnen.

Tropisch Europa

Het klimaat verandert en daarmee worden meer plekken een goed woongebied voor tropische insecten. Onderzoekers waarschuwen dat muggen en teken steeds beter gedijen in het milder wordende Europese klimaat. Lees meer in het artikel  Klimaatverandering brengt tropische infectieziekten naar Europa . Woordenschat: zie opdracht Leerdoel:  ▢ Ik kan de kernbegrippen in een tekst aanwijzen en hiermee de inhoud kort bespreken Opdracht: Bepaal wat de kernbegrippen in de tekst zijn. Zorg dat het er niet meer dan 6 zijn. Noteer ze en zoek en schrijf bij moeilijke woorden de betekenis op. Vat daarna mondeling/schriftelijk de tekst samen met de kernbegrippen.

Naam Mauritshuis omstreden

Een dilemma voor het Mauritshuis, en misschien voor wel meer musea. Een prachtig museum verbonden aan een historische persoon met een rijk verleden. Maar hij had ook te maken met ons slavernijverleden. Hoe leg je dat uit? Of moet je de deuren sluiten of afstand doen van de naam? Lees er meer over in het artikel  Mauritshuis onderzoekt slavernijverleden naamgever: 'Niet goed te praten' Woordenschat: ▢ trans-Atlantisch ▢ de foyer ▢ de buste ▢ de gouverneur Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een tekst beknopt benoemen Opdracht: Maak een informatiebordje dat de omstredenheid van Maurits uitlegt. Je mag daarbij afbeeldingen gebruiken.

Toenemend geweld, grote zorgen bij politie

Geweld tegen politie is fors toegenomen, blijkt uit meldingscijfers. Politie en overheid zoeken naar oplossingen. Vraag is of bestrijden of voorkomen de beste remedie is. Lees meer in het artikel Ruim 10.000 meldingen van geweld tegen politie, 'neemt over hele linie toe' Woordenschat ▢ verbaal ▢ fysiek ▢ over de hele linie ▢ in schril contrast Leerdoel ▢ Ik kan feiten en meningen onderscheiden Opdracht 1. Noteer de meningen die in de tekst voorkomen 2. Noteer de feitelijke conclusies die in de tekst voorkomen

Boze Michael Jacksonfans

Een standbeeld van Michael Jackson in Best is weggehaald. Volgens fans is dat duidelijk het gevolg van documentaires over het omstreden verleden van Michael Jackson. Het roept de vraag op wat je zou moeten doen met de muziek, de films, de boeken van iemand die wordt beschuldigd van misdaden of daarvoor veroordeeld is. Moet je die dan ook maar links laten liggen? Lees hier meer over in het artikel 'Fans kunnen anders tegen donkere kanten beroemdheden aankijken' Woordenschat ▢ het sentiment ▢ de aantijging ▢ het taboe ▢ ongenade ▢ het charisma Leerdoel ▢ Ik kan een korte reactie schrijven bij een discussievraag Opdracht Schrijf een korte reactie over hoe je volgens jou moet omgaan met de kunst van iemand die ter discussie staat.

Artsen en wetenschappers ontwikkelen kunstbaarmoeder

Een nieuwe uitvinding kan de overlevingskansen van zeer vroeggeboren baby´s enorm vergroten. Artsen en wetenschappers ontwikkelden een kunstbaarmoeder. De vooruitzichten zijn positief. Lees meer in het artikel  Is de kunstbaarmoeder de redding voor extreem vroeggeboren baby's? Woordenschat: zie opdracht Leerdoel:  ▢ Ik kan een proces- of productbeschrijving in een artikel nauwkeurig bespreken Opdracht: 1. Verzamel de woorden die je niet (voldoende) kent. 2. Zoek de betekenissen op en schrijf ze op. 3. Gebruik de woorden om deze uitvinding uit te leggen. Maak zelf de keuze om dit mondeling of schriftelijk te doen. Bereid je goed voor en zorg voor een nauwkeurige uitleg.

Grote druk op sultan van Brunei

Een storm van verontwaardiging en afkeur. De sultan van Brunei heeft de sharia in zijn land ingevoerd. Met hotels in verschillende landen neemt de stemming toe om uit protest zijn hotels te boycotten. Verschillende beroemdheden deden al een oproep om op geen enkele wijze meer zaken te doen met de sultan. Lees meer over de invoering en de protesten in het artikel Sultan Brunei wijkt niet voor kritiek op nieuwe shariawetten . Woordenschat ▢ de sharia ▢ de sultan ▢ de mensenrechtenorganisatie Dit bericht bekijken op Instagram Tomorrow, the country of Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. Een bericht gedeeld door Ellen (@theellenshow) op 2 Apr 2019 om 1:32 (PDT) Leerdoel ▢ Ik kan informatie uit meerdere bronnen verwerken tot een uitleg Opdracht Maak een infographic over he

Slowakije kiest tegen corruptie

In Slowakije komt het nogal eens voor dat ondernemers en politici het op een akkoordje gooien. Een ondernemer krijgt een opdracht, de politicus krijgt daar in het geheim een vergoeding voor.De nieuwe president van Slowakije heeft lang gestreden tegen die corruptie. Met haar komst lijkt Slowakije te kiezen voor een nieuw begin, zonder fraude en oneerlijkheid in de politiek. Lees meer in het artikel Zuzana Caputová, de Slowaakse 'Erin Brockovich' die president werd Woordenschat: ▢ conservatief ▢ radicaal ▢ liberaal ▢ de corruptie ▢ pro ▢ het nationalisme ▢ het populisme ▢ de vriendjespolitiek ▢ frauduleus ▢ de institutie Leerdoel: ▢ Ik kan een artikel samenvatten met behulp van enkele vragen ▢ Ik kan een artikel samenvatten met een selectie kernbegrippen Opdracht: 1. Schrijf de betekenis van de woordenschat op. 2. Kies vijf woorden uit de woordenschat en beschrijf hiermee de kern van het artikel. 3. Wat was voor de nieuwe president de aanleiding om zich kan

Verontwaardiging over afschieten wasberen

Genoeg reden waarom de aanwezigheid van veel wasberen niet gewenst is. Opvang is duur. Daarom viel deze week het besluit de populatie drastisch te verkleinen. Het duurde niet lang tot de eerste protesten. Lees meer in het artikel Provincie Limburg gaat wasberen afschieten  en andere bronnen die je gaat zoeken. Leerdoel: ▢ Ik kan argumenten uit bronnen verwerken in een eigen argumentatie Opdracht: 1. Lees het artikel 2. Zoek minstens één reactie voor- en één tegen het plan 3. Verwerk hun argumenten in een korte tekst met jouw standpunt. - Omvang: 4 alinea's - Zorg voor een goede opbouw. Bijvoorbeeld: probleem/situatie - argumenten voor* -argumenten tegen* - sterke afsluiting *De volgorde argumenten voor/tegen is afhankelijk van joyw standpunt. Het sterkst is eerst de argumenten van 'de tegenpartij' te noemen om daar daarna overtuigend op te reageren. Dat doe je door de argumenten te weerleggen.

Yellowstone, Roemenië

Hoe maak je van een anoniem, saai gebied een trekpleister? Maak er een kopie van een wereldberoemde plek. Yellowstone bijvoorbeeld. Lees meer over deze avontuurlijke onderneming in het artikel  Deze vallei in Roemenië moet het Yellowstone van Europa worden . Woordenschat:   zie opdracht Leerdoel:   ▢ Ik kan een tekst grafisch samenvatten (in bijvoorbeeld een schema, woordweb, mindmap of infographic) Opdracht: 1. Lees de tekst. 2. Schrijf woorden die je niet kent op een blad. Zoek na het lezen van de tekst de betekenissen op en schrijf ze op. De woorden van worden besproken zodra iedereen hiermee klaar is. 3. Verzamel de informatie over het park op een blad. Denk aan omvang, natuur, attracties etc. 4. Ontwerp een bord voor de ingang van het park. Zet de informatie van opdracht 3 op het bord. Maak er een overzichtelijk en aantrekkelijk bord van.

Ho even!

Actrice Gwynetth Paltrow zette een foto van haar dochter op Instagram. Die reageerde online verontwaardigd. Wilde ze die foto wel op het internet? De vraag is of je als ouder zomaar een foto van van je kind mag of moet publiceren. Lees meer in het artikel Dochter Gwyneth Paltrow ontketent debat: hoeveel deel je als ouder over je kind? Woordenschat: ▢ de reprimande ▢ publiekelijk ▢ terechtwijzen ▢ het dilemma ▢ de autonomie ▢ de mijlpaal ▢ de integriteit Dit bericht bekijken op Instagram 🍎⛷❤️ Een bericht gedeeld door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) op 24 Mrt 2019 om 12:12 (PDT) Leerdoel: ▢ Ik kan de kernzin in een alinea aanwijzen ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst kort formuleren Opdracht: 1. Wat is het onderwerp van de tekst? 2. Wijs in elke alinea de kernzin aan. Schrijf de eerste en de laatste twee woorden van de zin op. 3. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 4. Geef kort je eig

Geen linkse praat in de klas

Als leraar zou je leerlingen enorm sterk kunnen beïnvloeden. Stel je voor dat je daar heel ver ingaat en heel eenzijdig en partijdig bent en leerlingen vooral probeert te winnen voor je eigen ideeën en politieke voorkeur. Het Forum voor Democratie stelde een meldpunt in. Als je zulke beïnvloeding tegenkomt in school kun je bij het meldpunt je klacht kwijt. Lees meer over het meldpunt in het artikel Premier Rutte vindt meldpunt tegen leraren een 'bizar plan' Woordenschat: ▢ de indoctrinatie ▢ de oprisping ▢ de schandpaal ▢ links ▢ de schoolstrijd ▢ de renaissance Leerdoel: ▢ Ik kan de betekenis van begrippen onderzoeken met extra bronnen Opdracht: In het artikel en de screenshot van de website komen enkele begrippen voor. Onderzoek wat ze betekenen. 1. Wat bedoelen we met het begrip links? Noteer ook de bron als je die gebruikt. 2. Wat was de renaissance? Noteer ook de bron als je die gebruikt. 3. Waarvoor gebruikt het FvD deze naam? 4. Leg uit waarom het FvD

De route naar de Brexit ligt vol nee

Helemaal lukken met afspraken over de Brexit wil het nog niet. Sterker, de stemming slaat om in Engeland. Het maken van een plan waar iedereen (in elk geval de leavers) mee kan leven, duurt de Britten te lang. De EU wacht, maar ook daar neemt het geduld af en neemt de spanning zienderogen toe. Leerdoel:  ▢ Ik kan bronnen selecteren om een begrip of actualiteit te verhelderen Opdracht: 1. Zoek een bron met uitleg over de Brexit. Noteer de bron nauwkeurig. 2. Leg in maximaal 10 zinnen uit wat de brexit is en waarom die gepaard gaat met een deal. 3. Zoek naar het laatste nieuws over de Brexit. Kies twee korte berichten en vat ze allebei in enkele zinnen samen. Noteer de beide bronnen nauwkeurig.