Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2018 tonen

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

Het is hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees het artikel Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ vroom ▢ de overlevering ▢ de anitisemiet ▢ de tegenstrever ▢ de reformatie (Reformatie) Leerdoel:  ▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de kerkhervorming benoemen Opdracht: 1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther? 2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel? 3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit. 4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron. antwoordenblad

Historisch wapenverdrag onder vuur

Lees het artikel  Rusland noemt terugtrekking VS uit kernwapenakkoord 'zeer gevaarlijk'  en bekijk de clip Waarom Trump van historisch verdrag af wil . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de wapenwedloop ▢ nucleair ▢ de raketonderschepper ▢ de kruisraket ▢ het bereik Leerdoel:  ▢ Ik kan bespreken hoe de VS en Rusland hun wapenwedloop beëindigden Opdracht: 1. Waarom werd het verdrag in 1987 gesloten? 2. Waarom wordt het verdrag historisch genoemd? 3. Om welke reden zegt Trump zich terug te trekken? 4. Welke andere ontwikkeling speelt mogelijk ook een rol? 5. Wat zien andere landen als het grote gevaar van Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag? antwoordenblad

Honger als oorlogswapen

Lees het artikel Vergeet niet de échte tirannie van Saoedi-Arabië: de hongersnood in Jemen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ humanitair ▢ dubieuze ▢ de tirannie ▢ evident ▢ lenigen Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een opinie in eigen woorden samenvatten Opdracht: 1. Welke partijen strijden in Jemen? 2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de beginnende hongersnood? 3. Wat bedoelt de schrijver met economische oorlogsvoering? 4. Wat zijn volgens de schrijver twee oplossingen die beide noodzakelijk zijn? antwoordenblad

Investeren in waterstof

Lees het artikel Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de elektrolyse ▢ de ton (eenheid) ▢ waterstof ▢ fluctueren Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen hoe waterstof ontstaat en kan worden toegepast Opdracht: Maak met de onderstaande woorden en cijfers een schema. Verbind de woorden daarvoor met lijnen of pijlen. waterstof 15.000 ton elektrolyse zuurstof stroom brandstof staalproductie groene 350.000 ton CO2 40.000 huishoudens fluctuatie zon wind industrie transport verwarming antwoordenblad Meer informatie 1 Meer informatie 2

Eilanden in beweging

Lees het artikel Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de dynamiek ▢ de zandsuppletie ▢ de kwelderwerken ▢ inpolderen Leerdoel: ▢ Ik kan invloeden op de vorming van eilanden en hun natuur noemen Opdracht: 1. Welk synoniem voor dynamiek (alinea 1) vind je in alinea 2? 2. Wat bedoelt in alinea 1 de schrijver met reïncarneren? 3. De tekst spreekt over een dynamiek tussen mens en natuur. We moeten steeds keuzes maken over wel/niet veranderen van natuur (cultiveren). Geef vier voorbeelden uit de tekst. 4. Wat is de invloed van rivieren op de vorming van eilanden? 5. Wat is de invloed van klimaatverandering in de Waddenzee? 6. Waarom was er ooit het plan de Waddenzee gedeeltelijk in te polderen? foto: waddeneiland Borkum (Dui) antwoordenblad

Grootste verhuispiek ooit

Lees het artikel  Nooit eerder verhuisden er zo veel mensen naar en uit Nederland . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de migratiestatistiek ▢ het migratiesaldo ▢ de arbeidsmigratie ▢ de studiemigratie ▢ de immigrant Leerdoel: ▢ Ik kan factoren bespreken die invloed hebben op het migratiesaldo Opdracht: Maak een infographic bij het artikel. Gebruik zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk beeld (denk aan diagrammen e.d.). antwoordenblad

Restauratie achter glas

Lees de volgende artikelen van  de Volkskrant ,  NRC  en  Het Parool . Woordenschat: ▢ de restaurator ▢ de scantechniek ▢ het vernis ▢ het waas ▢ bekostigen Leerdoel: ▢ Ik kan vertellen hoe de restauratie van de Nachtwacht gaat plaatsvinden Opdracht: 1. Breng het nieuws in een bericht van vijf zinnen. Gebruik de drie bronnen. 2. Beoordeel welke bron het meest waardevol was en leg uit waarom. antwoordenblad

Snoep waarvan je mag blijven eten

Lees het artikel Koks presenteren snoepgroenten nieuwe stijl . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de variant ▢ het motto ▢ de technoloog ▢ culinair ▢ de levensmiddelensector Leerdoel: ▢ Ik kan de belangrijkste voedingsstoffen en hun functie noemen Opdracht: 1. Ga naar het werkblad via onderstaande link. Op het blad staat een blok met negen woorden. Bepaal wat de beste volgorde is om het verhaal mee samen te vatten. Schrijf de nummers op. BLOK 2. Een paar leerlingen presenteren aan de hand van hun volgorde hun samenvatting. De anderen geven na afloop feedback. Geen antwoordenblad bij deze les

I AM OVERIJSSEL

Amsterdam gaat mogelijk de letters I AM STERDAM van de hand doen. Dat is een voorstel vanuit de politiek. De booschap zou te individualistisch zijn en de letters maken deel uit van het Amsterdamse massatoerisme dat moet worden teruggedrongen. Lees het artikel Al die toeristen, waar laat je die?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢  het overtoerisme ▢  het duurzaam toerisme ▢  het spreidingsbeleid ▢  de profilering ▢ de marketing Leerdoel:  ▢ Ik kan bespreken hoe steden en gebieden toerisme stimuleren en spreiden Opdracht: 1. Wat maakt aannemelijk dat er nog méér Nationale Toeristentops komen? 2. Overtoerisme raakt toeristen en inwoners. Leg uit. 3. Toerisme is een vloek en een zegen. Leg uit. 4. Noem twee groepen buiten Amsterdam die profiteren van het massatoerisme. 5. Wat is het verband tussen de economische ontwikkeling in China en toenemend toerisme? 6. Wat zijn de pijlers van duurzaam toerisme? 7. Welke pijlers zijn met name van belang voor beroemde

Het gas moet weg

Lees het artikel Wat gebeurt er met al die leidingen als de gaskraan dichtgaat?  Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de transitie ▢ fossiel ▢ de restwarmte ▢ de infrastructuur ▢ het netwerk Leerdoel:  ▢ Ik kan de aanleiding en belemmeringen van energietransitie bespreken Opdracht: 1. Maak een schema van de informatie in de tekst. Maak onderscheid tussen de transitie (de verandering die er moet komen), de aanleiding en de belemmeringen en oplossingen. 2. Bekijk het college en vul je schema aan. antwoordenblad

Een handelsroute op de bodem van de zee

Lees de artikelen Archeologen ontdekken bijna zestig scheepswrakken in Griekse wateren  en Archeologen vinden 58 scheepswrakken, 'een schitterende vondst'  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ maagdelijk ▢ het zeekerkhof ▢ de antiquiteiten ▢ de concentratie ▢ de archipel Leerdoel:   ▢ Ik kan bespreken wat we leren van archeologische vondsten in zee Opdracht: 1. Waarom bevatten deze scheepswrakken nog zoveel voorwerpen? 2. Welk synoniem gebruikt de tekst voor het woord maagdelijk (alinea 3)? 3. Waardoor neemt het aantal ontdekkingen onderzee toe? 4. De gevonden boten hebben schade, maar zijn voor een deel ook heel goed bewaard gebleven. Leg uit hoe schade is ontstaan en hoe conservering plaatsvond. 5. Hoe helpen de schepen om oude vaarroutes in kaart te brengen? 6. Wat vertellen de vondsten behalve de vroegere vaarroutes nog méér? 7. Wat is de vermoedelijke oorzaak voor het vergaan van de schepen? antwoordenblad

Grenzen aan het geluid

Lees het artikel Te veel lawaai bij miljoenen huizen, gezondheid staat op het spel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ cumulatief ▢ de decibel ▢ het omgevingsgeluid ▢ de geluidsbelasting ▢ de richtlijn ▢ de advieswaarde Leerdoel:  ▢ Ik kan het onderzoeken van geluidsbelasting bespreken Opdracht: Vul de zinnen aan. 1. De WHO stelde.... 2. Tussen 45 en 54 liggen .... 3. Een derde van de huizen staat .... 4. Cummulatieve geluidsoverlast is .... 5. Psychisch gevaren van geluid zijn .... 6. Lichamelijk kun je last krijgen van .... 7. Met een direct verband tussen omgevingsgeluid en gezondheid moet je wel voorzichtig zijn, want .... 8. Geluidshinder beïnvloedt je ontwikkeling, want .... 9. Tussen omgevingsgeluid en economie is een verband, want .... 10. Voor de regering is de richtlijn van de WHO d.w.z. .... 11. Het RIVM heeft het omgevingsgeluid van Nederland in kaart gebracht met .... 12. De geluidsbelasting op de RIVM-kaart is niet altijd de exacte waarde,

Journalist verdwijnt

Lees het artikel Wie is de Saudische journalist Jamal Khashoggi en wat zit er achter zijn verdwijning? Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het consulaat ▢ de autoriteiten ▢ de dissident ▢ te boek staan ▢ de restrictie Leerdoel: ▢ Ik kan uitleggen wat dissidenten zijn Opdracht: 1. Wat is volgens de tekst een kenmerk van dissidenten? 2. Welke belangrijk verandering was te zien bij Khashoggi?  3. Waardoor veranderde zijn houding?  4. Wat wordt ongeveer bedoeld met de zin: ¨Dat de regionale grootmachten Turkije en Saudi-Arabië soms tegengestelde belangen hebben, helpt de situatie ook niet¨ (alinea 2)?  5. Wat betekent ¨te boek staan¨?  6. Khashoggi is volgens zijn biografie (kader) een duider. Wat wordt daarmee bedoeld?  antwoordenblad

🎞 Geschiedenis krijgt kleur

Kunstenares Marina Amaral kleurt iconische zwart-witfoto´s in. Ze is ook betrokken bij het project Faces of Auschwitz , dat de levens van Holocaustslachtoffers beschrijft met door Marina ingekleurde foto´s. Je kunt haar portfolio bekijken op haar website. Lees de artikelen om wat meer te weten te komen over het proces van inkleuren.  De Tijd In Kleur: nieuwe urgentie voor historische foto’s ,  Braziliaanse artieste brengt oude zwart-wit foto’s kleurig tot leven  en Historische foto's ingekleurd: 'Je begrijpt beter wat ze meemaakten'  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ iconisch ▢ artistieke keuze ▢ interpreteren ▢ het portfolio Leerdoel:  ▢ Ik kan verschillende soorten historische bronnen benoemen Opdracht: 1. Amaral is afhankelijk van historisch onderzoek. Leg uit. 2. Amaral moet kleur soms interpreteren. Leg uit. 3. In een aantal gevallen maakt ze een artistieke keuze. Leg uit. 4. Welk effect wordt aan de kleuren toegeschreven? 5. Bij welke

Meer dan een miljoen aan stukken

Lees het artikel  Banksy stak jaren geleden al versnipperaar in lijst van ‘Meisje met ballon’ om het zichzelf te laten vernietigen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de kunstsector ▢ provoceren ▢ beklijven ▢ politiek getint ▢ ironisch Leerdoel: ▢ Ik kan voorbeelden geven van activistische kunst en performance art Dit bericht bekijken op Instagram . "The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso Een bericht gedeeld door Banksy (@banksy) op 6 Okt 2018 om 10:09 (PDT) Opdracht: 1. Wat wilde Banksy mogelijk zeggen met de vernieling? 2. Wat is de ironie? 3. Het artikel noemt de kunst van Banksy provocerend. Wat wordt hiermee bedoeld? 4. Het artikel noemt de kunst van Banksy politiek getint. Wat wordt hiermee bedoeld? 5. “De drang om te vernielen is ook een creatieve drang” (Picasso) schreef Banksy op Instagram. Wat heeft deze quote te maken met Bansky´s actie met het schilderij?

Kijken onder het tapijt

Lees het artikel Nieuwe kaart brengt ondergrond van Nederland in beeld . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ geologisch ▢ de energietransitie ▢ de aardwarmte ▢ sonderen ▢ grond- en gesteentemonsters Leerdoel: ▢ Ik kan uitleggen hoe en waarom de bodem in kaart wordt gebracht Opdracht: 1. Waarvoor is een geologische kaart van de ondergrond nodig? Leg ook uit waarom. 2. Welke methoden gebruikt TNO voor gegevens over de bodem? antwoordenblad

Een méér dan vette bankrekening in een sloppenwijk

Lees het artikel Pakistaanse ijscoman was miljonair zonder een cent te makken . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ makken ▢ de sloppenwijk ▢ de transactie ▢ de identiteitsfraude ▢ de redenering Leerdoel:  ▢ Ik kan nieuwsberichten kort mondeling samenvatten Opdracht: 1. Vat het nieuws van dit artikel in een paar zinnen samen. Bedenk een passende titel/aankondiging voor het nieuws. 2. Zoek nog drie opmerkelijke nieuwsberichten. Vat die ook kort samen met een passende titel/aankondiging. 3. Presenteer een journaal van 1 á 2 minuten aan de klas. Houd je aantekeningen erbij als je vertelt.

☑ Dit museum is Instagrammable

Lees het artikel Musea zoeken millennial, die weer een leuk plaatje voor Insta zoekt . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de affiniteit ▢ het medium ▢ esthetisch ▢ vluchtig ▢ de installatie Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een eenvoudig betoog benoemen Opdracht: In het artikel noemen verschillende woordvoerders positieve en negatieve kanten van Instagram in musea. Inventariseer ze. 1. Positieve kanten: 2. Negatieve kanten: antwoordenblad

Aanval op Russische spionage

Lees het artikel Defensie verijdelt Russische hackoperatie op chemische-wapenwaakhond OPCW . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ verijdelen ▢ ontbieden ▢ ondermijnen ▢ betichten ▢ afdoen Leerdoel: ▢ Ik kan oorzaken en gevolgen in een tekst benoemen Opdracht: 1. Op welke vijf zaken proberen de Russen volgens het bericht invloed uit te oefenen? 2. Wat is de kern van het bericht? 3. Wat is volgens het bericht het gevaar van de Russische hacks? 4. Wat is het nut van digitale aanvallen van Rusland volgens het bericht? antwoordenblad

Dierendagcadeau van de minister

Lees het artikel Strengere straffen voor dierenbeulen . Bekijk ook de video onderaan het artikel. Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ voorwaardelijk ▢ recent ▢ het wetsvoorstel ▢ de wetgeving ▢ de maatschappelijke woede Leerdoel:  ▢ Ik kan a.d.h.v. enkele vragen een tekst / een beeldfragment samenvatten Opdracht: 1. Wat is een houdverbod? 2. Wat gaat veranderen met het ´houdverbod´? 3. Op welke manier houdt de wetgeving rekening met wel / geen opzet bij dierenleed? 4. Waarom schiet de politie de dierenredders in het filmpje niet te hulp? 5. Wat bedoelen de geïnterviewden met ¨ondergronds¨? antwoordenblad

Een tv-intocht met roetvegen

Lees het artikel Alleen maar roetveegpieten bij landelijke sinterklaasintocht . Bekijk ook het filmpje Staatsomroep geeft toe aan kleine groep activisten . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de trend ▢ de traditie ▢ polariseren ▢ activisme Leerdoel: ▢ Ik kan argumenten bij een standpunt benoemen Opdracht: 1. Wat is de klacht van de geïnterviewde? 2. Wat wordt bedoeld met ¨polariserend¨? 3. Welk verschil maakt de geïnterviewde tussen Randstad en gebieden daarbuiten? 4. Het proces tegen demonstranten wordt ¨een symbolisch proces¨. Wat bedoelen ze daarmee? 5. Met welke veel grotere discussie heeft de zwartepietendiscussie volgens de geïnterviewde te maken? 6. Waarom kiest de NTR toch voor het laten verdwijnen van zwarte piet? antwoordenblad

De game-industrie verdient tegenwoordig véél meer en héél anders

Lees het artikel en bekijk de clip  Hoe de game-industrie een multi-miljardenbusiness werd . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de microtransactie ▢ het verdienmodel ▢ de omzet ▢ lucratief ▢ de kaskraker Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst / een filmpje mondeling kort samenvatten met een logische opbouw Opdracht: 1a. Lees de tekst. 1b. Maak aantekeningen over de belangrijkste zaken. Noteer ook de volgorde waaein alles wordt verteld. 1c. Vertel aan de klas wat in de tekst staat. Je mag daarbij gebruik maken van je aantekeningen. 2a. Bekijk het filmpje. 2b. Maak aantekeningen over de belangrijkste zaken. Noteer ook de volgorde waarin alles wordt verteld. 2c. Vertel aan de klas wat in de tekst staat. Je mag daarbij gebruik maken van je aantekeningen. antwoordenblad

Radicalisme achter je laten

Lees het artikel Kun je een jihadist van zijn overtuiging afbrengen?  Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat:   ▢ de jihadist ▢ de extremist ▢ de reclassering ▢ de ideologie ▢ beteren ▢ de-radicalisering Leerdoel: ▢ Ik kan een mening in een tekst kort in eigen woorden weergeven Opdracht: 1. Wat is de kritiek van de directeur van het ICCT? 2. Wat bedoelt zij met 'home grown' jihadisme? 3. Wat bedoelt ze met tunnelvisie? 4. Welke drie groepen die gevaar lopen te radicaliseren, noemt ze in het artikel? 5. In hoeverre geeft het artikel antwoord op de vraag in de titel? antwoordenblad